TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Diivanite polstrite ōmblusprotsessi parendamine ettevōttes Borg OÜ

Badasjan, Anna-Marie (2018) Diivanite polstrite ōmblusprotsessi parendamine ettevōttes Borg OÜ. [thesis] [en] The Improvement of the Sofa Pads' Sewing Process at Borg OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 31 May 2028.

Download (4MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 31 May 2028.

Download (22kB)

Abstract

Lõputöö ülesandeks oli parendada mudelite Custo ja Velveti polstrite õmblusprotsessi ettevõttes Borg OÜ tuues ettevõttele ettepanekuid, mis aitaksid muuta töö efektiivsemaks. Lõputöö tehnoloogilises osas tehti mudelitele Custo ja Velvet tehnoloogilised joonised, lekaalide ja detailide loetelu, polstrite läbilõikejoonised, polstrite tootekaardid koos kogu vajaliku informatsiooniga. Lõputöö esimeses osas toodi välja põhikangaste, lisamaterjalide ja abimaterjalide iseloomustused. Lõputöö käigus tehti mudelitele paigutusjoonised kolmele kanga laiusele: 1,3 m, 1,4 m ja 1,5 m. Mudelil Custo on kasutatud kahte erinevat kangast- tumesinine kangas LDS69 ja hall kangas LDS31. Kangas laiusega 1,5 m osutus kõige efetiivsemaks. Paigutuse efektiivsuse protsendiks tuli 83,08 % ja kanga pikkust kulus 2,66 m. Hallil kangal LDS31 oli efektiivseim paigutus kangal laiusega 1,3 m, kuid sellele kulus ka kõige rohkem kangast pikkusesse. Kõige vähem kangast pikkusesse kulus 1,5 m laiusele. Mudelil Custo on samuti kasutatud vatiini ja lausmaterjali. Ettevõte tellib vatiini laiusega 1,4 m, ja selle paigutuse efektiivsus antud mudelile on 73,75 %. Lausmaterjali ostetakse sisse laiusega 1,5 m ja selle paigutusefektiivsus on samuti suhteliselt madal 68,83 %. Antud lisamaterjalide kanga jääke võiks alles hoida, sest neid saaks kasutada ka teistel mudelitel. Mudelile Velvet koostati paigutusjoonised arvestades juurdelõikuslaua pikkust, milleks on 5 m. Antud mudeli paigutusjoonised olid jagatud mitmeks osaks, et nad mahuksid ära juurdelõikus lauale, kõige efektiivsemaks paigutuseks osutus kangas laiusega 1,3 m, kuid selle kanga pikkust kulus kõige rohkem. Kõige vähem kanga pikkust kulus kangale laiusega 1,5 m, mille paigutuse efektiivsuseks oli 87,31%. Paigutusjooniste koostamisel tehti mudelile Velvet ka täispikkuses paigutused, et võrrelda osadeks jaotatud paigutuse ning täispikkuses paigutuse kanga kulu. Täispikkuses koostatud paigutusjoonis kangale laiusega 1,5 m osutus efektiivsemaiks, mille efektiivsusprotsent oli 89,65%. Täispikkuses tehtud paigutusega säästab 0,92 m võrra rohkem kangast kui osadeks jaotatud paigutusega. Lõputöö korralduslikus osas on soovitatud ettevõttel võtta kasutusele 5S-süsteem, mis looks ettevõttes süsteemse korra ning kasvataks töö efektiivsust. 5S- süsteemi kasutusele võttes tuleb teha töötajatele süsteemi kasutamiseks selgitustööd, süsteemi kasutamine aitab hoida töökohta puhtana, mistõttu muutub töö tegemise paremaks, mugavamaks ja ohutumaks. Lõputöö teises osas koostati kaks töökohaplaani mudelile Velvet. Üks töökoha plaan on tehtud operaatorile, kes õmbleb kogu polstri algusest lõpuni valmis ja teine töökohaplaan on mõeldud operaatoritele, kellel on üks kindel tööoperatsioon, mille järgselt antakse töö järgmisele operaatorile edasi. Töökohaplaanidel muudeti laudu suuremaks, et operaatoritel oleks mugavam õmmelda polstreid ja töökohtade kõrval on abipinnaks kärud, millele paigutatakse detailid. Kärud oleksid suureks abiks ettevõttes, sest siis ei peaks õmblejad iga kord tõusma ja minema abilaua juurde, et tõsta sinna polstrite detailid. Samuti lõputöö teises osas on võrreldud normeeritud aegu SSD- aegadega. Mudelil Custo normeeritud ajaks tuli 58,04 minutit ja SSD ajaks 53,06 minuti. Aegade vaheks tuli 4,98 minutit. Mudelil Velvet on normeeritud ajaks 104,43 minutit ja SSD ajaks 97,66 minutit ja nende vaheks oli 6,77 minutit. Antud ettevõttes tekitab aja vahet abilaua kaugus operaatoritest ning vajalike detailide otsimiseks kuluv aeg. Toote valmimisaega mõjutab ka see, et iga polstri valmistab vaid üks operaator. Päeva jooksul käsitlevad operaatorid erinevate mudelite polstreid, mis võib tekitada operaatorites segadust ning aja kulu eri mudelite õmblustehnoloogiate meelde tuletamiseks. Viimaseks mõjuteguriks on toote tellimuse maht, mis ei pruugi olla suur ning operaatorid planeerivad oma tööd nii, et tegevust jätkuks terveks päevaks. Lõputöö majanduslikus osas on välja toodud ettevõtte juhtimisstruktuur ja töötajate ülesanded. Borg OÜ ettevõte areneb kiirelt ning vajab kollektiivi suurenemist. Hetkel teevad töötajad mitmeid tööülesandeid üheaegselt ja ei suuda keskenduda oma tööle. Kollektiivi suurendamine aitaks tõsta ettevõtte efektiivsust ja kõik töötajad saaksid keskenduda oma töökohustustele. Lõputöö kolmandas osas arvutati põhikangaste, lisamaterjalide ja abimaterjalide hinnad mistõttu arvutati ka polstrite hinnad käibemaksuga ja käibemaksuta.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to improve the sewing process of sofa pads for models Custo and Velvet at Borg OÜ by proposing ways to increase work efficiency in the company. The technical part of the thesis covers technical drawings, the list of patterns and details, cross-section drawings of the sofa pads, and technical sheets of the sofa pads with all the relevant information pertaining to the Custo and Velvet models that were composed. The first part of the thesis describes the main fabrics, additional materials and auxiliary materials. Cutting plans were made in three different widths: 1,3 m, 1,4 m, and 1,5 m. The Custo model uses two different fabrics – LDS69, a dark blue fabric, and LDS31, a grey fabric. The fabric with width 1,5 m proved to be the most effective. Layout efficiency was 83.08% and fabric length was 2.66 m. The grey fabric LDS31 achieved the most effective fabric layout at a width of 1,3 m, but it also required the most amount of fabric in terms of length. The 1,5 m wide version required the least fabric in terms of length. The Custo model also utilises wadding and non-woven fabric. The company purchases wadding at a width of 1,4 m, with a 73,75 % layout efficiency for this model, and non-woven fabric at a width of 1,5 m, with also a relatively low 68,83 % layout efficiency. Residual fabrics of these additional materials should be preserved, as they could be utilised on other models as well. The cutting plans for the Velvet model were made with the estimation that the length of the cutting table is 5 m. The cutting plans for this model were separated into several parts to fit them on the cutting table; the fabric with a width of 1,3 m proved to be the most effective in terms of layout efficiency, but most wasteful in terms of fabric length. The 1,5 m wide fabric proved most economic in terms of length, with a 87.31% layout efficiency. To compare fabric expenditure for split layout and full-length layout, full-length layouts had to be created when drawing up layout drawings for the Velvet model. The full-length cutting plan on 1,5 m wide fabric proved to be the most effective, achieving a layout efficiency of 89.65%. Full-length layout saves 0.92 m more fabric than split layout. The administrative part of the thesis offers recommends to the company to adopt the 5S system, which would establish systemic order in the company and increase work efficiency. When implementing the 5S system, employees should be provided with explanations regarding system application; the system helps to maintain workplace cleanliness, which results in a safer, better, and more convenient work environment. In the second part of the thesis, two spreading tables were prepared for the Velvet model. One spreading table was prepared for the operator who is responsible for sewing together entire sofa pads from start to finish, and the second spreading table was prepared for the operator who performs a specific type of work operation, after the completion of which, the work is transferred to the following operator. Spreading tables were made bigger to increase convenience for the operators sewing sofa pads; carts providing additional surface space for storing parts were placed next to the spreading tables. Carts would be of great help to the company, as the operators would not have to stand up and move to the side table each time they want to store sofa pads on it. In addition, the second part of the thesis compares standard times to SSD-times. The standard time for the Custo model was 58.04 minutes, and SSD-time was 53.06 minutes. The time difference was 4.98 minutes. The standard time for the Velvet model was 104.43 minutes, and SSD-time was 97.66 minutes; the time difference was 6.77 minutes. In this particular company, the time difference is caused by the distance of the side table from the operators, and the time spent looking for the necessary parts. Production time is also affected by the fact that a single operator creates each sofa pad. During the workday, operators handle sofa pads from various models, causing potential disorientation among the operators and additional time expenditure due to the need to recall technological details for each model. The last factor is the potentially low volume of orders, which may result in operators spreading out their work to ensure activity for the entire day. The economic part of the thesis establishes the management structure of the company and the tasks of its employees. Borg OÜ is developing rapidly and needs to expand its team. Presently, employees perform several tasks simultaneously, and cannot concentrate on their work. Expanding the team would help increase the efficiency of the company and enable employees to concentrate on their work responsibilities. In the third part of the project, the cost of the main fabrics, additional materials and auxiliary materials were calculated, therefore the cost of the sofa pads was also calculated both including and excluding VAT.

Item Type: thesis
Advisor: Marju Lillmaa
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Product Management in Sewing Industry
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Clothing Design and Technology
Depositing User: Anna-Marie Badasjan
Date Deposited: 06 Jun 2018 07:04
Last Modified: 06 Jun 2018 07:04
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3956

Actions (login required)

View Item View Item