TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Balti jaama bussiterminal

Benrot, Kadri (2018) Balti jaama bussiterminal. [thesis] [en] Baltic Station bus terminal.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (20MB)
[img] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (89MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (137kB)

Abstract

Diplomitöö “Balti jaama bussiterminal” eesmärgiks oli luua Balti jaama maakonna liinibussidele multifunktsionaalne, esinduslik ning reisijasõbralik hoone, olles seejuures mugavalt ühendatud raudteejaama, Elroni rongide lõpp-peatuse, trammide ning linnaliinibussidega, mis kõik moodustavad Balti jaamast ühistranspordi sõlmpunkti. Diplomitöö raames oli vaja lahendada ka regionaalliinide bussipargi uus logistiline lahendus seoses terminali loomisega. Olemasolev olukord ei suuda hetkel rahuldada reisijate vajadusi oma ebapraktilise ja aegunud lahendusega ning samuti ei ole praegune keskkond Tallinna linnaruumis atraktiivne ega kaasaegne. Väljapakutud arhitektuurne maht arvestab Balti jaama piirkonna tulevikuvisiooniga ning võtab arvesse linnaväljaku kujundamist. Sellest tingitult on arhitektuurne maht esinduslik ning monumentaalne. Terminalihoone ammutab inspiratsiooni kõrvalhoonete arhitektuursetest eripäradest, sobitudes seejuures ümbritseva keskkonnaga ning olles samas suursugune ja silmapaistev. Asendiplaaniliselt on lahendus minimalistlik ning asetseb paralleelselt lähirongide ootepaviljoniga, jättes hoonete vahele ruumi ka tulevikus kujunevale linnaväljakule. Hoone on paigutatud piki krunti põhja-lõuna suunaliselt, olles eraldajaks tänavaliiklejate ja liinibusside alale, kuid samas tagades reisijale kiire ühenduse teiste ühistranspordi liikidega. Hoonesisene liikumine on lihtne ning mugav, et vältida liikumistakistuste teket. Kõik teenindavad ruumid on paigutatud hoone keskele, jättes reisijale hoone “südame” ümber perimetraalse liikumisvõimaluse, mis samuti avab vaated ka kõikides väliskeskkonna suundades. Sellise ülesehitusega on reisijatel ülevaade nii ümbritsevast kui ka bussijaama ootealast. Hästi organiseeritud transpordisõlmed, mis arvestavad reisija ajalisi nõudlusi ja mugavust, on kasutajasõbralikud ning suudavad konkurentsi pakkuda eratranspordile, mis omalt poolt vähendab suurlinnas autokoormust ning tagab kvaliteetse linnakeskkonna.

Abstract [en]

The purpose of the final thesis “Baltic Station bus terminal” was to design a multifunctional, stately and passenger-friendly building for the county busestraveling from Baltic Station. The building would be connected to the railway station, final stop of Elron trains, trams and city buses, creating a transport interchange of Baltic Station. In the course of preparing the final thesis, it was also necessary to find a new logistic solution for the regional buses due to theestablishment of the new terminal. The current situation does not satisfy the passengers’ demands due to unpractical and outdated solutions and the present environment is neither attractive nor modern in the contemporary urban space of Tallinn. The proposed architecturalvolume considers the future visions for the Baltic Station area and takes into account the development of a city square. Resulting from the aforementioned, the architectural volume is stately and monumental. The terminal draws inspiration from the specific architectural characteristics of neighboring premises, integrating withthesurrounding environment while still being grand and outstanding. In terms of layout, the solution is minimalistic and is situated parallel to the waiting pavilion of the trains while leaving room for the city square in the middle. The building will run along the plotin a north-south direction, separating street traffic from the bus station area while ensuring a fast connection for passengers with other means of public transport. Moving inside the building is simple and comfortable. All the service providing stations are located in the middle of the building allowing the passengers to move perimetrically around the heart of the building. Also, such structuring opens views to all cardinal points, which gives the passenger an overview of the activity in the waiting pavilion and outside the building. Well organized transport interchanges, which take into account time-planning and convenience, are user-friendly and able to compete with private transport, thus decreasing the number of cars in urban traffic and ensuring the quality of city environment.

Item Type: thesis
Advisor: Tomomi Hayashi
Co-advisor: Kaur Talpsep
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Kadri Benrot
Date Deposited: 05 Jun 2018 12:10
Last Modified: 27 Aug 2019 08:02
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3907

Actions (login required)

View Item View Item