TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Videviku 15 korterelamu ehituse organiseerimine

Kalaidžjan, Andre (2018) Videviku 15 korterelamu ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of the Videviku 15 Apartment Building.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (341kB)
[img] Other (retsensioon -bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (21kB)

Abstract

Ehitatava hoone töömahukuseks kujunes 182 tööpäeva. Mahukaimateks töödeks kujunesid müürija montaažitööd ning tehnosüsteemid ja ehituse lõpujärgus sisetööd. Põhikulgemise moodustasid koondkalenderplaanis õõnesploki ladumine ja vahelaepaneelide paigaldus. Ehitustöödega alustatakse 19.03.2018 ning planeeritavaks lõpptähtajaks on 30.11.2018. Ehitusplatsi planeerimisel tuli arvestada väga minimaalse territooriumiga. Seetõttu valiti tornkraana Liebherr 63 K objekti keerukuse pärast. Olmelinnaku jaoks kasutatakse naaberkrundi vaba, kasutamata ala, kuhu saab vajadusel ka parkida , lisaks tänavaäärse parkimise. Ehitusmasinad sisenevad objektialale majadevahelise tee kaudu ja liikuda laoplatsini. Elektri- ja veevajadus tagatakse ehituse ajaks rajatava hoone ligiduses olevatest trassidest. Üheks mahukamaks osaks antud töös oli tehnoloogiakaartide koostamine, kus autor on lahendanud müüritööde ja vahelagede ehituse organiseerimist. Detailselt on kirjeldatud töödekäik, spetsiifilised nõuded ning tööohutus. Tõstetöid teostas tornkraana Liebherr 63 K. Hoone on jaotati kolmeks haardaalaks. Müüriladumisele planeeriti kaheksa müürseppa, kes on omakorda jaotatud neljaks lüliks. Abitöödele – materjalide etteandmine, töölavade paigaldamine ja ümberpaigaldamine - on kaasatud neli abitöölist. Vahelae paigaldusel töötab pidevalt neli töölist - kaks meest teostavad troppimistöid veokilt ja kaks meest paigaldab paneele ettenähtud kohta. Armeerimistöid teostab neli töölist ja betoneerimist neli meest. Tõstetöid teostatakse tornkraanaga Liebherr 63 K. Detailse eelarve- ja mahutabeli ühikhinnad on välja toodud EKE NORA andmebaasist, osaliselt on kasutatud ajanormide leidmiseks RATU andmebaasi. Tööd viidi läbi maksimaalselt 68 töölisega augustikuus. Korterelamu ehituse summaks kujunes 958 461 €. Lõputöö eesmärgiks oli eraldi välja tuua organiseerimise kulud. Sealjuures ehitusplatsi korralduskulud on 44 801 € ja üldkulud 75 460 €, mis kokku teeb kogusummast 13%. Hoone ühe kuupmeetri maksumuseks kujunes 231 € ja ühe ruutmeetri maksumuseks 1 059 €. 47 Käesoleva lõputöö lahendamine on andnud autorile parema teoreetilise teadmise erinevate ehituse protsesside organiseerimiseks ning parema ettenägelikkuse tööde teostamiseks.

Abstract [en]

The objective of the current graduation thesis was to organize the construction of Videviku 15 apartment building. This five-story building with additional basement floor has altogether 13 apartments including a car park and required utility rooms. The construction works are planned to be carried out within approximately 182 days from 19th March 2018 till 30th November 2018. The content of the thesis is mainly based on a design provided by specialised architectural firm named Korrus LLC. Furthermore, all mandatory geodetical investigations were carried out by Amaate AKM LLC. The detailed budget and unit cost volume table are given in EKE NORA database. Additionally, to some extent, implementation of the RATU database was needed to determine the time scale. The total cost of the project was calculated to be exactly 958,461 €. In addition, one of the specific objectives of the thesis was do specify the organisation costs, which were assessed at 120,261 €, making it approximately 13% of the entire project’s budget. One of the most substantial sections of the thesis turned out to be the composing of the process charts, where the author solved the organisation of wall and upper floors’ construction. The outcome comprises detailed descriptions of work flow, covering project-specific requirements and the most important aspect of all – work safety. In addition, the project schedule regarding key operations and manpower is described in detail. Furthermore, the construction site layout has been compiled and attached to the graphical section of the thesis, where the machinery’s movement schemes during the construction process are shown, along with the location of temporary housing, storage areas and emergency supplies with fire extinguishers. Investigating the subject of the present graduation thesis has provided the author with thorough theoretical knowledge of organising different construction processes and has given the possibility to foresee the planned works more adequately.

Item Type: thesis
Advisor: Jüri Tamm
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Andre Kalaidžjan
Date Deposited: 11 Jun 2018 05:47
Last Modified: 27 Aug 2019 08:05
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3846

Actions (login required)

View Item View Item