TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Koostöötamiskeskus Tselluloosi kvartalis

Kohv, Maris (2018) Koostöötamiskeskus Tselluloosi kvartalis. [thesis] [en] Co-working centre in the Tselluloos quarter.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (85kB)

Abstract

Töötamine kui tegevus on muutumas ruumiseisukohalt järjest mobiilsemaks ning vaatenurga ja mõtteviisi osas järjest vabamaks, murdes välja kujunenud raame ning harjumusi. Eesti oma e-riigi ülesehitusega on uue idee kallal töötava inimese, nii kohaliku kui ka maailmaränduri, jaoks väga soosiv keskkond. Koostöötamiskeskus on seega potentsiaalne hüppelaud, mis toetaks erinevate inimeste soovi oma ideid arendada, vormida, teostada ning jagada. Sekkumispunktist - hoonekompleks paikeb Tallinnas vana Tselluloosi töötuskvartali kohal ning koosneb kolmest mahust, mis on ühendatud galeriidega ning eraldatud funktsioonipõhiselt. Lõputöö eesmärgiks on luua hoonetekompleks koos töötamiseks (co-working) ning koos elamiseks (co-housing/hostel) ning seeläbi luua keskkond, mis toetaks nii lühiajaliste intensiivsete projektide kui ka pikemaajaliste tööülesannete kallal töötamist. Ruumiprogrammiliselt on eesmärgiks pakkuda nii privaatsemaid alasid indiviidile, grupitööruume kui ka alasid suuremateks koosviibimisteks. Lisaks erinevate suurustega tööruumidele on kompleksi terviklikuks toimimiseks tarvilik projekteerida ruume nii puhkamiseks kui ka füüsilisteks tegevusteks. Projekti üheks eesmärgiks on leida eelmainitud ruumide vahel selline seos, mis aitaks erinevatel inimestel erinevaid mõtteprotsesse läbi viia. Nii keskenduda, ideid jagada kui ka mõttetööst välja lülitada ning uut energiat ja vaatenurka saada ning toetub seisukohale, et inimene vajab oma keskkonnas vahelduvust, et mõttetööd erksana hoida. Projektis pakutava arhitektuurse ja funktsionaalse lahenduse eesmärk on elustada vana Tselluloosi tööstuskvartalit, võimendada piirkonna tugevat ning arenevat identiteeti ning luua keskkond, mis toetaks inimeste soovi oma ideedele keskenduda ning seda protsessi nautida.

Abstract [en]

Working as an activity is becoming more and more mobile in terms of space, and in terms of view and mindset, breaking down the developed frames and habits. Estonia, with its e-state structure, is a very favorable environment for a new person, either a local or a global traveler. The co-working center is therefore a potential springboard that would support different people's desire to develop, shape, implement, and share their ideas. The intervention point - the building complex is situated above an old industrial quarter in the centre of Tallinn and consists of three volumes, which are connected with galleries and separated by function. The aim of the thesis is to create a building complex for working together (co-working) and living together (co-apartment / hostel), and thus create an environment that supports working on both short-term intensive projects and long-term jobs. The purpose of the program is to provide more private areas for the individual as well as rooms for groupwork and larger gatherings. In addition to the various sizes of workrooms, it is necessary to design spaces for both recreation and physical activities for a complex operation. One of the aims of the project is to find a link between the above mentioned space, which would help different people to carry out different thought processes - to focus, share ideas, and disconnect from thinking and therefore get new energy and perspective. Concept relies on the view that a person needs a change in his environment in order to keep his thought process vibrant. The architectural and functional solution offered by the project aims to revive the old industrial quarter, alleviate the strong and evolving identity of the area, and create an environment that supports people's desire to focus on their ideas and enjoy the process.

Item Type: thesis
Advisor: Tomomi Hayashi
Co-advisor: Elo Kiivet
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Maris Kohv
Date Deposited: 05 Jun 2018 11:43
Last Modified: 27 Aug 2019 08:06
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3844

Actions (login required)

View Item View Item