TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Äripindadega Korterelamu Ehitustööde Organiseerimine

Kaldmaa, Marek (2018) Äripindadega Korterelamu Ehitustööde Organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of Construction Works for the Apartment Building with Commercial Premises.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 18 May 2023.

Download (5MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 18 May 2023.

Download (76kB)
[img] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only until 18 May 2023.

Download (81kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli lahendada Ao 2 äripindadega korterelamu ehitustööde organiseerimine. viiekordne 38 korteri ja äripinnaga hoone asub Tallinna Kesklinnas. Projekti esimeses osas kirjeldatakse hoone arhitektuurset ja konstruktiivset osa ning ehitustingimusi. Mahtude ja Eke Nora ühikhindade alusel on koostatud Ao 2 projekti ehituseelarve. Ehitustööde hind on kokku 3 964 416 eurot, kusjuures arvestatud on ka ehitushinnaindeksi 6,9 protsendilise muutusega. Ühe m2 ehitusmaksumus ilma käibemaksuta on 999,6 eurot ja m3 maksumus 253,2 eurot. Kõrgem maksumus võib tuleneda näiteks keldrikorruse parkla väljaehitamisest, fassaadi lahendusest (paneel + soojustus + klinkertellis), fassaaditööde talvisel perioodil toimumisest, autonoomse soojustagastiga ventilatsioonisüsteemist, kulukatest viimistlusmaterjalidest jne. Ehituse organiseerimise kulud on kokku 518 797 eurot ehk 14% kogu hoone eelarvest. Ao 2 Ehitusplatsi üldplaanil on esitatud ehitustegevuse toetamiseks vajalike seadmete ja alade paiknemine. Ajutine tee möödub hoonest lõunas ja on rajatud läbi ehitusplatsi, mille mõlemas otsas on väravad. Sealjuures on paneeliveokitele kasutatav vaid värav 1 ning samaaegselt toimuvad tööd tehakse 2. värava kaudu. Tööliste riietumisvõimalused on tagatud soojakutes, mis paiknevad Paldiski mnt krundi lõunaosas. WC ja pesemisvõimalustega sanitaarsoojak asub Ao 2 krundi lõunaservas. Ladustamisalad paiknevad nii põhja, kui lõuna osas. Parkla insenertehnilisele personalile asub soojakute läheduses, töölistel on võimalik parkida läheduses asuvasse tasuta parklasse. Ehitusperioodil on maksimaalne veevajadus 0,92 l/s. See rahuldatakse veetoruga, mille sisemine läbimõõt on 32 mm. Maksimaalne elektrikoormus objektil on 155,2 kW, sellele vastab elektrikilbis 250 A suurune peakaitse. Objektil kasutatakse viie kuu pikkusel perioodil tornkraanat Potain MDT 178, mille kõrgus on 31,2 m ja noole pikkus 35 meetrit. Ühe tunni rendihinnaks kujuneb 59 eurot ning kogu ehitusperioodi kogumaksumuseks 47 900 eurot. Tulenevalt hoone eripärast on see soodsaim lahendus. Ehitustegevuse toetamiseks on koostatud koondkalendergraafik, kus on esitatud on tööde kestvused ja omavahelised seosed. Ehitustegevuse algus on määratud lammutusloa saamisega 13. veebruaril 2017 ning lõpp on 18. mai 2018. Ehituskestvuseks on planeeritud 15 kuud ja viis päeva. Ehitatava hoone töömahukuseks kujunes kokku 7 883 inimpäeva. Mahukaimad ehitusperioodi põhikulgemise moodustavad tööd on sealjuures vundamendi ning kandetarindite betooni- ja montaažitööd (toimub 03.04.2017 – 08.09.2017 ehk 158 päeva). Ehituskestvust mõjutavad veel katuse valmimine ning akende paigaldamine – neist sõltub hoone kütteperioodi algus, mis on planeeritud 16. oktoobriks. Kalendergraafiku juurde on esitatud tööjõu vajaduse graafik. Maksimaalne tööliste arv saavutatakse oktoobri lõpus, kui platsil on 56 töölist. Esimeses tehnoloogiakaardis on kajastatud 2. korruse montaaži- ja betoonitöid. Montaažiosa sisaldab tehnoloogia kirjeldust ja juhiseid seinapaneelide, silluspaneelide ning vahelaepaneelide paigalduseks. Esitatud on paneelide kalendergraafik, tarnegraafik ja tööliste vajadused. Betooniosa sisaldab betoonseinte ja vahelae monoliitsete osade tehnoloogilist kirjeldust, juhiseid, kalendergraafikut, raketiste põhimõttelisi plaane ning tööliste hulka. Kandetarindite montaaži- ja betoonitöid teostasid 12 töölist ja tööd kestsid kokku 58 päeva, sealjuures 2. korruse tööd 10 päeva. 1. - 5. korruse kandetarindite ehituse kogumaksumuseks kujuneb 325 330 eurot. Esitatud on mõlema töö kvaliteedi- ja tööohutuse nõuded. Teises tehnoloogiakaardis on kajastatud siseviimistlustööde korraldamist. Kirjeldatud on pahteldamis-, värvimis-, hüdroisolatsiooni-, plaatimis-, parketi- ja uste paigaldamise töid. Tööde kohta on esitatud kalendergraafik, kus on välja toodud täpne tööde järjekord ja kestvus kolme korteri näitel. Viimistlustööd toimuvad 06.11.17 kuni 16.04.18, ehituskestvuseks kujuneb viis kuud ja 10 päeva. Siseviimistlustöödega tegeleb kokku 12 maalrit, neli plaatijat, kaks parketi paigaldajat ja üks uksepaigaldaja. Töölistele on koostatud tabel tööde järjekorra ja kuluva ajaga. Lisaks on põgusalt esitatud mõlema töö kvaliteedi- ja tööohutuse nõuded. Lõputöö viimases osas on arutletud Ao 2 projekti puhul kasutusel oleva töövõtumeetodi üle ning toodud välja nõuded kvaliteedi juhtimiseks. Esitatud on ehitusplatsil kehtivad töö- ja tuleohutuse nõuded ning keskkonna kaitsmise plaan. Lõputöös lahendamist vajavad küsimused on sarnased objektil tööde organiseerimisega. Kogu graafiku ja tööde eripärade paberil läbi töötamine aitas mõista ja kinnistada koolis õpitut ning andis põhjaliku ülevaate tööde järjekorrast ja kitsaskohtadest.

Abstract [en]

The aim of the present graduation thesis is to organize the construction works of the building, built by Perton Ehitus LLC. This 5-storey building with 38 apartments and commercial premises is located at Ao 2 Street in Tallinn’s city centre. The architectural project is made by JRV LLC and the structural project is compiled by K-Projekt Ltd. The first part of the thesis describes the architectural and structural parts of the building, along with the overview of the source data and construction conditions. On the basis of volumes and Eke Nora database of unit prices, the construction budget for Ao 2 Street project has been prepared. The total cost of construction works is 3,964,416 euros. In this case, the construction price index has also been taken into account with a change of 6.9%. The net area of the building is 3,305 m2, so the construction cost per square meter, excluding VAT, is € 999.6. The chapter on economics presents the theorems on the causes of high prices. The cost of organizing construction is € 518 797, making 14% of the total budget. The project includes a general plan for the site, which includes the location of crane, containers, temporary roads, storage areas, danger zones etc. The current situation and the planning logic of the area have been explained. Additionally, the demand of water, electrical power and lifting mechanism are determined. A tower crane is used as the best solution due to the specific features of the building. A summary calendar schedule has been developed to support construction works. It includes all the tasks as well as the durations and interconnections of works. The start of construction is determined by the receipt of a demolition permit on February 13, 2017, and the ending is scheduled for May 18, 2018. The duration of the construction period is 15 months and 5 days. Irrespective of demolition, the construction period is 13 months and 28 days. A graph of the workforce needs is also presented with the calendar chart. The maximum number of workers will be reached at the end of October, when there will be 56 employees at the site. The first process chart features the assembly of precast concrete panels and monolithic concrete works on the 2nd floor. This contains a description of the technology and instructions for installing wall panels, slabs and ceiling panels as well as precise calendar schedules for panels, delivery schedules and workers’ needs. The concrete part contains a technological description of the concrete walls and formwork parts as well as instructions, schedules, layout plans and the number of workers required. In addition, quality and safety requirements for the installation and concrete works are provided. The second process chart reflects the organization of interior finishing works. Plastering, painting, waterproofing, tiling works along with laying parquet and door installation works have been described. The works are presented in a calendar schedule, which specifies the exact order of specific work and the duration on the example of 3 apartments. Workers are provided with a schedule, which includes their work order and time in apartments. In addition, the quality and safety requirements for both works are briefly outlined. The final part of the thesis discusses the engagement method used in the project and sets forth the requirements for quality management. Work and fire safety requirements as well as environmental protection plan are provided. The project presents a good overview of the operations on the site, helps to prevent bottlenecks and keep construction costs low. The author has been working as a construction engineer at Ao 2 Street apartment building. The topic has been chosen in conjunction with the author's interest in the organization of construction. The issues that are addressed in the thesis are largely projecting the work on site. Solving the organization of construction works helps to understand and consolidate the lessons learned. Working out the whole schedule and work on paper is useful to the operations on the site, as well as for the compiler.

Item Type: thesis
Advisor: Jüri Tamm
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Marek Kaldmaa
Date Deposited: 08 Jun 2018 12:18
Last Modified: 08 Jun 2018 12:18
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3778

Actions (login required)

View Item View Item