TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Tööstuse digitaalse lahenduse loomine Timbeco Woodhouse OÜ näitel

Himmist, Hendrik (2018) Tööstuse digitaalse lahenduse loomine Timbeco Woodhouse OÜ näitel. [thesis] [en] Creating a Digital Industry Solution on the Example of Timbeco Woodhouse OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Archive (RAR) (lisad ja lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (252kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli ettevõttele digitaalse lahenduse loomine, kuidas rakendada põhiprotsessi ning kuidas tööstust digitaliseerida. Antud töös kogus autor informatsiooni, et anda probleemile analüüsiv ülevaade hetkeseisu fikseerimisest ja selle analüüsist. Lõputöö esimeses kahes peatükis tõi autor välja tööd toetava teoreetilise osa, mis iseloomustab tööstuse 4.0 rakendamist ettevõttes ning tööstuses kasutatavaid IKT süsteeme. Antud lõputöös oli nendeks ERP-süsteem ning teda kaugelt toetav MES-süsteem. Lõputöö teises pooles antakse ülevaade ettevõttest, põhiprotsesside analüüsist ning ettevõttele digitaalse visiooni loomisest. Autor kirjeldas eesmärgist tulenevat probleemi, kuidas ettevõtte plaanib oma tootmist muuta paberivabaks ning juhtimissüsteem rohkem efektiivsemaks. Seoses sellega, oli ettevõttel soov tulevikus kasutusele võtta integreeritud MS Dynamics NAV pakettsüsteemi ning tootmisse hsbcad Production Controller. Ettevõtte organisatsiooni ja protsessidega tutvust tegemisel kaardistati kõik protsessid, luues ühtne ja terviklik arusaam. Protsesside kaardistamisel kasutati programmi „2c8 Modelling Tool“. Kaardistamisel tõi autor välja ettevõtte kogu info ja materjali ning millistesse etappidesse informatsioon liikus. Programmiga koostati 2 infovoogu – üks hetkel toimivast juhtimissüteemist ning teine tuleviku visioonist. Põhiprotsesside tehtud analüüsil kogutud informatsiooni põhjal analüüsiti igapäevast infovoo liikumist praegusest toimivast juhtimissüsteemist. Hetkeseisu analüüsimisel toodi iga protsessi nimetuse juures küsimärgiga tähistatu välja võimaliku riski ja ohuna. Igale riskile ja ohule proovis autor leida võimalikud lahendused ning puudused. Infovoo kaardistust tehes selgus, et suurimaks riskiks on hetkel liigne exceli kasutamine, kus MS NAV’i rakendamisel tuleks loobuda tellimuste käsitsi sisestamisest. Hsbcad Production Controlleri rakendamisel tuleks samuti tootmises loobuda käsitsi tööde raporteerimisest. Põhiprotsessidele tehtud analüüsil koostas autor kaardistamisel tuleviku visiooni jaoks rakendatava juhtimissüsteemi. MS Dyanmics NAV rakendamisel kadus exceli kasutus suures pildis, kuid ettevõttel jäi soov enda tootmisplaani jätkuvalt excelis kasutada. Exceli täielikult loobumise variant jäi ettevõtte enda otsustada. Tuleviku visiooni kaardistuse loomisel tähistati iga protsessivoog, kuidas informatsioon NAV’i liigub. NAV’i rakendamisel ettevõtte jaoks väärtus ja tööviljakus ning kasumlikkus suureneks. Lisaks annaks NAV ettevõttele selge ülevaate finantsandmetest Hsbcad Production Controlleri kasutusele võtmisel muutuks tehase infovoog CAM-süsteemiks, sest projekteerimiselt saabuvad tootmisjoonised jõuaksid tahvelarvutitega varustatud tootmishoonetesse. Projekteerimine ning tehas oleksid seega omavahel paremini seotud. Käesoleva lõputöö eesmärk oli ettevõttele Timbeco Woodhouse OÜ digitaalse lahenduse loomine, põhiportsessi rakendamine ning tööstuse digitaliseerimine. Antud töös kogus autor informatsiooni, et anda probleemile analüüsiv ülevaade hetkeseisu ja tuleviku visiooni kaardistamise fikseerimisest ja selle analüüsist. Koostatud lõputöö teenib oma eesmärki, kui ettevõtte näeb potentsiaali selle rakendamises oma töös.

Abstract [en]

The purpose of this graduation thesis is The Creation of a Solution and Process for Digitizing an Industry. In this thesis the author collected information to present the problem and analysis of the status quo. The first two chapters describe the theoretical process that becomes the foundation for implementing industry 4.0 and the currently used infotechnological systems for which in this thesis were an enterprise resource planning and a manufacturing execution system. In the second half of the thesis an overview is given of the company, the creation of a new digital vision and of the analysis for the main processes. The author presented an objective based problem in which the company plans to go fully digital with their management system. In relation to this goal the establishment planned to start using an integrate MS Dynamic NAV packet and the hsbcad Production Controller software for production. While familiarizing with the organization the author charted all of the processes used in the organization for a succint overview. The mapping was carried out by the author in the software „2c8 Modelling Tool“. In the mapping process a complete overview and materials with which and where the information was transported in which phase. 2 separate information streams were presented – a stream of the current process and a to-be process. During the analysis of the main processes an analysis was made on the current data stream where every process was given a question mark at places where there was a risk. At every risk a possible solution or shortcoming was presented. In the mapping process the biggest risk found was in the overuse of spreadsheets while the use of manually committing a task would be unnecessary in MS NAV. The same conclusion was given for hsbcad Production Controller. During the analysis and mapping of the main processes the Author presented a new digital vision for the management system. With the introduction of MS Dynamics NAV the need for spreadsheets would become negligent, but the organization wished for a spreadsheet solution to stay in some part and as such were given the option to decide. In the mapping of the future vision every step in the process was described where MS NAV would be inputted data and where the value and productivity would be increased due to it. NAV would also give a clearer view of the financial status. The use of hsbcad Production Controller would make the data stream a computer-aided manufacturing system due to planned production drafts being delivered through software to the production buildings to a tablet computer. As such the vision sees the better integration the design and production processes. The objective of this thesis was to give Timbeco Woodhouse OÜ a digital solution for executing its main processes. During the analysis the Author presented a detailed overview of status quo and the mapping of the future system. The thesis serves its purpose, if the organization sees potential in utilizing the vision presented in this document.

Item Type: thesis
Advisor: Ingrid Joost
Co-advisor: Ain Kriis
Subjects: Economy and Management > Process Modelling
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Hendrik Himmist
Date Deposited: 08 Jun 2018 10:26
Last Modified: 27 Aug 2019 07:01
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3771

Actions (login required)

View Item View Item