TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kaubaveo protsessi efektiivistamine Hiiumaal OÜ Hiiu Autotrans näitel

Tärnu, Hendri (2018) Kaubaveo protsessi efektiivistamine Hiiumaal OÜ Hiiu Autotrans näitel. [thesis] [en] Opportunities to Make Freight Transportation Process More Efficient on Hiiumaa Based on the Example of Llc Hiiu Autotrans.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)

Abstract

Lõputöö teemaks on „Kaubaveo protsessi efektiivistamine Hiiumaal OÜ Hiiu Autotrans näitel“. OÜ Hiiu Autotrans tegutseb transpordisektoris ning ettevõtte peamine tegevusala on transporditeenuse pakkumine Hiiu maakonnas tegutsevatele tootmisettevõtetele, kauplustele, kohalikele omavalitsustele ja maakonna elanikele. OÜ Hiiu Autotrans on enda põhitegevuselt Hiiumaa juhtivamaid ettevõtteid. Teemavaliku aluseks oli autoripoolne korduva praktikaja töösuhte jooksul saadud kogemused ning huvi kodukohas tegutseva transpordiettevõtte vastu. Lõputöö eesmärk oli hinnata võimalusi ettevõtte OÜ Hiiu Autotrans Hiiumaa kaubaveo protsessi efektiivistamiseks. Eesmärgi täitmisele aitasid kaasa autori poolt püstitatud uurimisküsimused: 1. Millised on hetkeolukorras ettevõtte tööprotsessid Hiiumaa kaubaveol? 2. Millised on tööprotsessides esinevad kitsaskohad? 3. Millised on võimalused protsesside efektiivistamiseks? 4. Millist mõju avaldavad ettevõtte tööprotsessidele parendusettepanekud kitsaskohtade eemaldamiseks? 5. Milline oleks võimalik saavutatav efekt ettepanekute rakendamisel? Vastates esimesele uurimisküsimusele kaardistas autor struktureerimata vaatluse käigus ära ettevõtte tööprotsessid jaotusvedudel ning jaotusterminalis kauba vastuvõtul, sorteerimisel ja konsolideerimisel ning väljastusel. Kaardistamise käigus tuvastas autor kolm peamist kitsaskohta, mis andsid vastuse teisele uurimisküsimusele. Esimene kitsaskoht avaldus kaupade vastuvõtul ja Mandri-Eestis kaubad korjanud ja need Hiiumaale transportinud täishaagis autorongi haagiselt ümberlaadimisel. Nimelt haagitakse haagis veduki tagant lahti ainukese jaotusterminalis kasutatava laadimisukse kõrval, uksega risti. Seega ei ole paralleelselt võimalik haagist ümberlaadida ja kasutada terminali laadimisust. Teine kitsaskoht on seotud alusekaupade väljastusega. Väljastuse probleem seisneb selles, et jaotusterminalis kasutatakse alusekaupade väljastuseks ainult ühte laadimisust. Alusekaubad väljastatakse alati kahele veokile, mis tähendab, et ühe veoki laadimisaeg võrdub teise veoki jaoks ooteajaga. Kahe eelneva kitsaskoha paremaks mõistmiseks leidis autor hälbe tegevuse alustamise normaalaja ja tegeliku algusaja vahel. Kolmas kitsaskoht ilmnes kullerite jaotusvedudel. Kahe kulleri töömaht jagunes ebavõrdselt, jaotus toimus samas piirkonnas, mis tähendas osalised üksteise töö dubleerimist. Tulemuseks kullerite pikad ja stressirohked tööpäevad ning suuremad kulud tööjõule ja jaotusvedudele. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks tuli autoril pakkuda kitsaskohtade eemaldamiseks parendusettepanekud, hinnata nende mõju kaubaveo protsessile Hiiumaal ja leida saavutatav efekt. Haagise parkimisega seotud kitsaskoha eemaldamiseks leidis autor teistsuguse parkimiskorralduse, mis ei blokeeriks ühtegi sissekäiku ega ligipääsuteed ning ei pikeneks teekond haagise ja terminali vahel. Väljastusel tekkinud ooteaja kaotamiseks tuleks jaotusterminalis kasutusele võtta teine laadimisuks alusekaupade väljastamiseks. Selleks tuleb läbi viia mitmeid muudatusi jaotusterminalis, muuta tsoonide asetust ja leida uus hoiukoht tühjadele kaubaalustele, et säiliks jaotusterminali mahutavus. Viimase ettepaneku eesmärk on muuta võrdsemaks ja kulusäästlikumaks kahe kulleri tööjaotust. Ettepaneku kohaselt hakkaks kahe kulleri jaotus toimuma piirkonnapõhiselt ehk ühe kulleri vastutusala jääb Kärdla linna piiridesse ja teisel väljaspool linna ülejäänud Hiiu maakonda. Kõiki kolme ettepanekut läbiv ühine tunnus on suuremal või vähemal määral ajakulu vähendamine teenuse pakkumisel. Ettepanekud haagise teistsuguseks parkimiseks ja teise laadimisukse kasutusele võtmiseks võimaldaks kolme nädalase perioodi jooksul kiirendada alusekaupade väljastust 8,72 tundi. Kärdla kaupade väljastuse ajaline kokkuhoid 1,56 tundi vähendab kaupade väljastusele kuluvat aega 7,9%. Hiiu maakonna aluskaupade väljastusel kokku hoitav aeg 7,16 tundi moodustab märksa suurema kokkuhoiu hetkel väljastuseks kuluvast ajast ehk. Kokku hoitav aeg moodustab 24,4% kogu perioodil Hiiu maakonna alusekaupade väljastamiseks kulunud ajast. Kullerite jaotusvedude ümber planeerimisega on võimalik saavutada kolme nädalaga 36,2 tundi vähem töötunde, mille võrra kiireneb klienditeenindus, lühenevad kullerite tööpäevad ning vähenevad kulud. Ajakulu vähendamine kullerite jaotusvedudel avaldab mõju tööjõukuludele. Ettevõtte kehtestatud palgasüsteemi kohaselt arvestatakse kullerite põhipalk tunnitöö alusel. 36,2 tundi vähem kulutatud aega tulemuse saavutamiseks tähendab tööandja jaoks 17,9% võrra väiksemat palgafondi. Kullerite jaotusvedude teostamine viisil, et mõlemal kulleril on jaotusel oma kindel piirkond, vähendab veovahendite läbisõitu. Väiksemast läbisõidust saadav rahaline kasu on arvutatud läbi diislikütuse hinna. 70,03 eurot (+ k.m. 20%) väiksem kulu kahele veovahendile on 21,8% kogu perioodi jooksul tehtud kulutustest kütusele. Kõik autori poolt analüüsitud ettepanekud kaubaveo protsesside efektiivistamiseks on ettevõtte jaoks teostatavad ja põhjendatud. Ettepanekute elluviimiseks ei tule teha lisainvesteeringuid ning nendega kaasneb ettevõttes mitmesugust kasu. Autori hinnangul avaldab ettepanekute rakendamine positiivset mõju teenuse kiirusele, kuludele ning töötajate ja klientide rahulolule. Ajakulu ja kilometraaži vähenemine tähendab ettevõttele majandusliku efekti saavutamist. Raha ja aeg on mõõdetavad tegurid, mis näitavad protsesside efektiivsemaks muutumist. Lisaks kergesti mõõdetavatele teguritele on efektiivselt toimiva protsessi tulemus rahulolevamad kliendid ja töölised.

Abstract [en]

Author chose the subject for the thesis Llc Hiiu Autotrans, which is a company that operates on an island called Hiiumaa. Llc Hiiu Autotrans is nearly the only transportation sevice provider on Hiiumaa that offers part- and parcel consignemnet distribution which makes the company irreplaceable that also offers many different services additonal to transportation service. As the company is needed by all local businesses and a large number of locals, therefore the author was interested in analyzing the company’s freight transportation process on Hiiumaa. The processes that are analyzed in the thesis are distribution carriage, receiving goods in the distribution terminal, sorting and despatch. The problem erected in the thesis is that there are bottlenecks in the Llc Hiiu Autotrans freight transportation process on Hiiumaa that make the work more time consuming and uneffcient. The purpose of the thesis was to evaluate the opportunties to make freight transportation process more efficient for Llc Hiiu Autotrans. The thesis was split in three by the author. First half of the thesis is theoretical part, which is aimed to introduce the reasons for process efficiency in transportation company to make distribution, terminal work and communication more effective and to improve customer service. Analytical part begins with the description of the chosen methodology and an overview of the subject. The introductional part is followed by the detailed mapping, identification of the bottlenecks and analyzing their impact of the Llc Hiiu Autotrans freight transportation process. In the third part the author makes suggestions to eliminate the bottlenecks which will make the process more efficient. During the mapping the author identified three main bottlenecks. The first bottleneck became evident at the receiving of the goods during transshipment of the trailer that picked up the goods from the mainland and transported them to Hiiumaa. The trailer is unhooked from the tractor next to the only loading dock so it is impossible to access the trailer and the loading dock at the same time. The second bottleneck is related with despatching the goods on pallets. The problem is that the pallets are despatched through one loading dock only. The pallets are always despatched to two distribution truck which means that loading time for one truck equals dwell time for the other truck. For better understanding of the both bottlenecks the author found the outliers between the advisable time of starting the receiving and despatch and the actual time of beginning the act. The third bottleneck became eviden at the courier’s distribution carriage. The workload between two couriers is divided unequally, the distribution took place in the same area hence the work is duplicated. In the result, the working days are long and stressful for the couriers that brings higher costs for workforce and distribution carriage. Reducing time consumption in providing the service is the common idea in the suggestions for eliminating all three bottlenecks. The suggestions related to removing bottlenecks in receiving and despatching would provide 8,72 hours faster despatch for goods on pallets during three weeks. It means 7,9% faster despatching the pallets that are distributed in Kärdla and 24,4% faster despatching for pallets that are distributed outside the city boarders. Rearrangeing the courier’s distribution carriage is the possibility to save 36,2 hours of working hours, improve customer service and reduce costs on workforce. Couriers salary is calculated based on their actual working hours. Saved working hours mean 17,9% less costs on couriers salary. Rearrangeing the courier’s distribution carriage also means less kilometrage for two different vehicles. The benefit is calculated using diesel price in Kärdla. The possible saving is 21,8% from all the spendings made on fuel during three weeks. All suggestions analyzed by the author are achievable and reasonable. There are no extra investments for the company and offers various benefits when the suggestions are implemented. Implementation of these suggestions will have positive affect on costs, rate of speed, satisfaction of clients and employees. Time and money are measureable factors that show how the processes are more efficient. In addition to measureable factors, satisfied clients and employees are also the result of efficient processes.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Tansport of goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Hendri Tärnu
Date Deposited: 11 Jun 2018 13:12
Last Modified: 27 Aug 2019 13:13
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3731

Actions (login required)

View Item View Item