TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Konteinerterminali külastusprotsessi parendamine ettevõtte Transiidikeskus AS-i poolt hallatavas Muuga sadamas

Hütt, Rain (2018) Konteinerterminali külastusprotsessi parendamine ettevõtte Transiidikeskus AS-i poolt hallatavas Muuga sadamas. [thesis] [en] Improvement of container terminal visitation process for Muuga harbor managed by Transiidikeskus AS.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 21 May 2028.

Download (2MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 21 May 2028.

Download (76kB)

Abstract

Käesolevas uurimistöös lõi autor ülevaate Muuga sadamas tegutseva Transiidikeskus AS-i konteinerterminali külastusprotsessist. Protsessikaart aitas visualiseerida kõiki terminali külastuseks vajalikke toiminguid ning võimalikke kitsaskohti. Lisaks kaardistamisele kaasas autor ka 13 vaatlejat, kellega koos jälgiti Transiidikesksus AS tööd ja mõõdeti ajalisi vahemikke erinevate protsesside läbimiseks. Kogu protsessi toetamiseks lõi autor mitmeid toetavaid jooniseid ning üldise kaardi terminali alast koos selgitatavate märkustega. Esimeses peatükis tutvus autor teoreetilise materjaliga ja töötles läbi suurel hulgal materjali sobiliku protsessi kaardistamise loomiseks. Teoreetiline materjal aitas autoril valida sobilikud andmekogumise viisid ning luua algne protsessikaart. Teises peatükis tutvustas autor töös kasutatud uurimisstrateegiat ja metoodikat. Metoodika järel toodi välja vaatluste toimimise ajavahemik ning kogutud andmete hulk. Tutvustati ka intervjuude läbiviimise korda ja suhtlust terminaliga. Lisaks loodi ülevaade Transiidikeskus AS-i tegevusvaldkondadest ning ajaloost. Uurimistööd toetava materjalina koostas autor maa-ameti aerofotode põhjal terminali kaardi, et tagada ühtne arusaam asukohtadest ja nende eesmärgist. Kolmandas peatükis esitas autor portsessikaardi visualiseeritud kujul, millele järgnes põhjalik protsesside kirjeldus, et luua üheselt mõistetav ülevaade terminali tööst. Seejärel toimus protsesside analüüs ning autor esitas põhjendatud parendusettepanekud.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to reduce the amplitude of visitation times by finding ways of optimization which would be beneficial to Transiidikeskus AS and hauler. Author began mapping visitation process of Transiidikeskus AS by familiarizing himself with theoretical material which helped to create the base knowledge required. After that an observation was made in the terminal which included 13 observers who visited the port daily along with author himself. During that time the observers collected data, also other notes regarding the terminals work process. In addition data was collected by interview from representative of Transiidikeskus AS to specify some data regarding lunch times and equipment usage. Once the data had been collected author created an process map to help visualize the entire visitation process from haulers point of view. This was combined with data collected from interviews and observations which led to full process map which reflects reality. Using data gathered by analyzing the map and in the process of creating the map. Author created an thorough analysis for the processes and issued suggestions for improvement.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Tansport of goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Rain Hütt
Date Deposited: 12 Jun 2018 07:40
Last Modified: 12 Jun 2018 07:40
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3725

Actions (login required)

View Item View Item