TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kaubaveoteenust pakkuva ettevõtte Saxamer OÜ arenguvõimalused

Kutsar, Kaspar (2018) Kaubaveoteenust pakkuva ettevõtte Saxamer OÜ arenguvõimalused. [thesis] [en] The freight service development opportunities for corporation Saxamer OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Archive (ZIP) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (109kB)

Abstract

Käesolevas lõputöö eesmärgiks oli koostada arengukava transpordi ettevõttele Saxamer OÜ. Seda sellepärast, et üha olulisemaks on muutumas ettevõtete jaoks see, et asju hakataks planeerima. Läbi selle on võimalik üle vaadata ettevõtte hetke olukord ja vaadata üle millised võimalused on ettevõttel tulevikus. Seega loob see ettevõtte juhtkonnale hea ülevaate selle kohta, mis seal toimumas on ja aitab muuta otsuste tegemisi rohkem läbimõeldumaks. Kuna tegemist on suhteliselt väikse ettevõttega, siis on strateegia kavandamine edu saavutamise juures suurt rolli mängiv osa, kuna läbi antud tegevuse suunatakse enda tegevusi sellesse suunda, kuhu ise soovitakse liikuda ka tulevikus. Töö koosneb kahest osast. Töö esimeses osa leiab kajastamist arengukava koostamiseks vajalikud teoreetilised teemad. Esmalt defineeriti sõnad „areng“ ja arengukava ning seejärel käsitleti erinevaid arengukava täide viimiseks vajalikke mõisteid. Töö teoreetilises osas leidis kajastamist see, mis on ettevõtte jaoks visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas need peaksid olema ettevõttele kasulikud. Seejärel leidis töö esimeses osas kajastamist sise- ja väliskeskkonna analüüsimiseks kasutust leidnud viisid. Nende hindamiseks kasutas autor töös SWOT- ja PESTLE analüüse. Ning töö teoreetilise osa lõpetuseks on kirja pandud ka erinevad majandusaasta aruandes, mida autor kasutas töö teises osas. Selle jaoks, et saada adekvaatset informatsiooni töö esimese osa jaoks sai autori poolt läbi töötatud erinevaid kirjalikke allikaid ning nendest saadud teadmised on siia kirja pandud. Töö teises osas koostatakse Saxamer OÜ arengukava. Selles osa on autor, kasutanud töö esimesse osasse kirja pandud teooriat selleks, et reaalselt saaks kokku pandud arengukava. Teises osas on kajastatud ettevõtte sise- ja väliskeskkonna analüüsid, mis toovad välja peamised ettevõtet mõjutavad tegurid. Antud analüüside tulemustest saadud informatsiooni kasutades oli võimalik kirja panna eesmärgid ja strateegia. Lisaks pani autor kokku alapeatükis „Arengukava koonddokument“ see, milliseid tegevusi tuleks arengukava perioodil teostada, kus on välja toodud ka see millist mõju tehtavad asjad võivad avaldada. Antud töö sisu on kokku pandud ettevõte Saxamer OÜ jaoks sellel eesmärgil, et kasvatada nende konkurentsi võimet nendega konkureerivate ettevõtete suhtes ning toetada nende jätkusuutlikust. Autori hinnanul saab ettevõte antud töös kajastust leidnud teemasid ja kogutud informatsiooni kasutades otsuseid teha sihipärasemalt suunates vahendeid selliselt, et teoks saaksid need tegevused, mida on vaja selleks, et ettevõtte püsiks enda poolt seatud kursil ja tehtavad toimingud oleksid paremini läbi mõeldud.

Abstract [en]

All of the corporations are watching out for various ways to be successful. But what shows, that you are successful? Everybody has a mixed opinion about it. Some corporations think that their corporations are successful when they stay active at the and of the month. Some think that they have to be one of the top 100 companies in the country. whatever success is for you, all the basis on being successful lies behind the money. But the economy is continuously changing, and it is really critical to manage your corporation while in the economy goes all the time up and down. So every corporation needs to put together a right strategy for them because every corporation is different and every corporation has to find the one that fits them the best. But you don't have the only economy working against you. there are always competitors, who want to steal your customers. that is why you have to always develop your services, so your customer wouldn't go away from you to your competitor. And that is why all the corporation needs a development plan. The aim of writing a thesis about „The freight service development opportunities for corporation Saxamer OÜ" was to find out ways for improving environmental friendliness in the corporation and find the ways for improving the services that corporation is offering for the customers. The main reasons for choosing this topic was that corporation wanted to develop, changes inside the corporation that improved the company and author wanted to help develop the corporation. The development plan is made for next 3 years. The main results that author got from the corporation were that the corporation wrote down their mission and vision. On those two were build up corporation goals, and strategy for making happen all their goals. These were the most important things for writing the development plan for Saxamer OÜ. in the process of the development plan the corporation is planning to change all their vehicles to euro 6 standard to save more money on transportation costs and to be more environmentally friendly. They are also planning to start using the information system to handle better their orders and customer information. This is helping also with managing the workload better because that way they don't have to waste so much time on inserting the order and handling them, so they have more time offering better customer service to their customers. But otherwise, the corporation is handling their workflow well at the moment and they are moving on the right track to achieve their goals in the future.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Tansport of goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kaspar Kutsar
Date Deposited: 12 Jun 2018 06:00
Last Modified: 27 Aug 2019 09:28
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3716

Actions (login required)

View Item View Item