TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Teekasutustasu rakendumise mõju transpordiettevõtte ASV-Auto OÜ majandustulemustele

Strandberg, Tanel (2018) Teekasutustasu rakendumise mõju transpordiettevõtte ASV-Auto OÜ majandustulemustele. [thesis] [en] The impact of Estonian road tax implementation on transport companies ASV-Auto Ltd economic results..

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli hinnata, kuidas teekasutustasu rakendumine mõjutab ettevõtte ASV-Auto OÜ majandustulemusi. Aastal 2004 asutatud osaühing ASV-Auto tegeleb tsisternhaagistega vedelate toiduainete vedudega Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides. Majandustulemuste hindamiseks teostas autor finantsanalüüsi 2016-2018. aastate esimeses kvartalis ning kalkuleeris teenuse omahinna. Autor jagas lõputöö kolme osasse, millest esimeses tõi välja logistika ja transpordi olemuse ning regulatsioonid, mis mõjutavad maanteetransporti ja millega peab ettevõte arvestama. Samuti toob autor välja ettevõtte ASV-Auto OÜ peamisel veoringil läbitavate riikide teemaksude kujunemise ja määrad. Lisaks kirjeldab autor kulude ja omahinna kujunemise teoreetilist osa. Lõputöö teises osas kasutas autor andmete kogumiseks kvantitatiivset meetodit, kasutades andmeid ettevõtte bilansist ja kasumiaruandest, et hinnata nende põhjal firma eelnevate perioodide finantstulemusi ja kulude jaotust. Lisaks leidis autor ettevõtte kahe erineva veoringi omahinna aastatel 2017-2018 ning tõi välja nende muutused. Nendeks veoringideks olid Eesti-Saksamaa-Eesti ja Eesti sisene veoring. Kolmandas osas analüüsis autor saadud tulemusi ning tegi nende põhjal järeldused ja ettepanekud. Autor leidis finantsanalüüsi ning omahinna kalkulatsioonist, et Eestis kasutusele võetud teekasutustasu ei mõjuta eriti ettevõtte ASV-Auto OÜ põhitöö näitajaid. Teekasutustasu, mida ASV-Auto OÜ tasus 2018. aasta esimeses kvartalis 2044 eurot moodustab kogu teemaksudele kulunud kuludest 14%. Eesti veoringil tõstis teekasutustasu rakendumine kilomeetri omahinna 0,05 eurot, mis arvestades Eestis olevat suurt transpordiettevõtete konkurentsi, on küllaltki märkimisväärne tõus. Samas Saksamaa veoringil tõusis omahind kõigest 0,01 eurot, mis on kõigest 1,1%. Arvestades, et samal veoringil kulub ettevõttel teiste riikide teemaksude peale 164,61 eurot ja Eesti teekasutustasule 24 eurot, siis moodustab see kogu teemaksu kuludes 12,7%. Ettevõte on senimaani soetanud teekasutusluba ühe päeva kaupa. Autor leidis andmeid analüüsides, et ühe päeva kaupa soetatud teekasutusluba on ennast õigustanud. Ainult ühe auto peale kulus kvartalis rohkem teemaksu kui kvartali luba maksab. Auto 956BGL kvartali teemaksu kulud olid ühe euro võrra suuremad kvartali loa maksumusest. Kui töömahud jäävad samaks või peaksid suurenema, siis võiks sellele autole soetada kvartali teekasutusloa.

Abstract [en]

The impact of Estonian road tax implementation on transport companies ASV-Auto Ltd economic results. The aim of this thesis is to find out how the implementation of Estonian road tax has impacted transport companies ASV-Auto Ltd economic results. ASV-Auto Ltd was established in 2004 and deals the transport of liquid food products with tank trucks. Beginning of the year 2018 Estonia implemented road taxes for heavy machinery. It got a lot disapproval from transport companies. The author of the thesis is a logistics manager in ASV-Auto Ltd. Author interacts with clients and prepares price quotations on daily basis. The thesis is has been divided into three parts. The first part deals with theoretical material. The author describes in this part the nature of logistics and road transportation influencers. It also introduces the theoretical part of financial indicators analysis and cost formation. The second chapter of the thesis introduces the company ASV-Auto Ltd. The author gives an overview of the companies car park and nature of the transport services ASV-Auto Ltd offers. The author collected the data using quantitative method from companies balance sheet and profit report. Author evaluates based on that data the financial results and cost allocation during the period 2016-2018 first quarter. Author also calculated companies cost price for two transport routes, one inside Estonia and the other Estonia-Germany-Estonia. In the third chapter, the author analyses the results and draw conclusions from them and also makes proposals. Author analysed companies ASV-Auto Ltd financial results and transportation cost price and came to the conclusion that implementation of Estonian road tax does not have much effect on ASV-Auto Ltd core work capacity. ASV-Auto Ltd paid 2044 euros of Estonian road tax in the first quarter of 2018. This is only 14% of the total road tax costs for the company. Estonian road tax affects companies cost price for Estonian transport route by 0,05 euros what is 5,5% higher than without Estonian road tax. This is considerable rise taking into consideration the high rivalry of the transport companies. The effect that Estonian road tax had on Germany transport route is almost unnoticeable. The companies transport cost price for this route is only 0,01 euros higher. ASV-Auto Ltd has to pay 164,61 euros for other countries road taxes on the same transport route. Estonian road tax constitutes only 12,7% of that transport route road taxes. Authors proposals were to buy quarter long Estonian road permission for truck 956BGL, companies would save 1 euro by doing that. For the other trucks in the company, it is the most reasonable to buy it by one day as it has been done so far.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Tanel Strandberg
Date Deposited: 12 Jun 2018 06:38
Last Modified: 27 Aug 2019 09:43
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3702

Actions (login required)

View Item View Item