TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Ärikriitilise materjali tarne ümberstruktureerimine ettevõtte ABB AS mootorite ja generaatorite tehases

Sagur, Simmo (2018) Ärikriitilise materjali tarne ümberstruktureerimine ettevõtte ABB AS mootorite ja generaatorite tehases. [thesis] [en] Restructuring of a business critical materials supply in ABB motors and generators factory ltd.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (199kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö käigus analüüsis autor ABB mootorite ja generaatorite tehases kasutusel oleva elektrotehnilise terase tarneprotsessi ning kõrvutas selle uue potentsiaalselt kasutusse mineva tarneahelaga, kus minnakse üle consignment stockil põhinevale varude juhtimise kontseptsioonile, millega omakorda kaasneb muudatusi nii materjali transpordiviisides kui ka ladustamiskohas. Lõputöö tulemusena selgus, et kasutades uut tarneprotsessi ja consignment stocki oleks võimalik tagada materjali parem kättesaadavus ning ühtlasi vähendada märgatavalt ettevõte kapitali seotust antud materjali varude alla. Samas kaasneks muudatustega otsene transpordi- ja ladustamiskulude suurenemine. Lõputöö esimeses peatükis on autori poolt kirjeldatud tarneahelat selle erinevate definitsioonide kaudu ja võrreldud logistika määratlustega. Lisaks on käsitletud kulude tekkimist tarneahelas ja lõpetuseks välja toodud varude tähtsus ning lahti seletatud consignment stocki tööpõhimõte. Uurimistöö teises peatükis kirjeldas autor diplomitöö fookuses olnud materjali tarneahelat, tellimisprotsessi ja selle osapooli. Seejärel analüüsis autor, millised muudatused kaasnevad üleminekuga consignment stock ladustamispõhimõttele ja kuidas võib see mõjutada erinevatest aspektidest nii tarneaegasid kui rahalisi kulutusi. Pärast muudatuste kirjeldamist ja analüüsimist on autori poolt teise peatüki lõpetuseks koostatud kuluanalüüs, milles võrreldi kahe erineva tarneahela transpordi- ja ladustamiskulutusi. Analüüsist selgus, et uus transporditeekond oleks mõnevõrra pikem ja võtab rohkem aega, sest ladustamiskoht asub tehasest tunduvalt kaugemal ja vajab rohkem ressurssi transpordi korraldamiseks. Teisalt tagab raudteetranspordile üleminek esimeses transpordietapis parema veovahendite kättesaadavuse. Kulude poolest kaasneb tänu kaugemal asuvale tollilaole ja pikemale transporditeekonnale ladustamis- ja transpordikulutuste suurenemine ligi 40%, mis on kahtlemata väga suur tõus ja jätab märgatava jälje materjaliga seotud otseste kulude suurenemisele. Aga samas ei saa jätta unustamata, et muudatused ellu viies oleks võimalik hoida tunduvalt suuremaid varusid, sest ettevõttel oleks võimalik antud kõrge väärtusega materjali maksetähtaega pikendada ligi kahekordseks. See omakorda annab võimaluse tellida materjali suurema puhvriga, mis aitab vältida seisakuid ja sellest tekkivaid probleeme. Viimases peatükis esitas autor tähtsaimad järeldused, millest märkimisväärseimad on järgnevad: • Consingment stocki kasutuselevõtt ei tohiks valmistada raskusi, sest ABB OY puhul on seda rakendatud juba mõnda aega ning protsessid on kõikidele osapooltele tuttavad • Consignment stocki kasutuselevõtt annab ABB AS-ile voli tellida suuremaid koguseid varuna lattu • Consignment stocki kasutuselevõtt pikendaks ABB AS-i jaoks kõrge väärtusega elektrotehnilise terase maksetähtaega ligi kahekordseks, mis vähendaks varudena seisvale materjalile tehtavaid kulutusi • Transpordi- ja ladustamiskulutuste suurenemine ligi 40% on märkimisväärne tõus ja seda ei saa jätta tähelepanuta • Suuremad laovarud ABB AS-i enda laos aitaksid ennetada viimases transpordietapis tekkivad veovõimekuse probleeme Kokkuvõtvalt on autori hinnangul transpordi- ja ladustamiskuluste suurenemise osakaal materjali väärtust arvestades väiksema tähendusega ja consignment stockiga kaasnevate positiivsed tagajärjed kaaluvad nende kulutuste suurenemise üle. Nimelt oleks muudatusi ellu viies võimalik tellida suuremaid koguseid varuks ning samaaegselt vältida selle eest koheselt tasumist. Teisisõnu saaks ettevõte lihtsa meetodiga vajalikud materjalid endale käeulatusse, et vajaduse tekkimisel oleks võimalus kohesel reageerida, aga samas peab selle eest tasuma alles materjali kasutamise hetkel või kokkulepitud hoiustamisperioodi täitumisel. Lisaks oleks uue tollilao puhul ladustamistasu ühekordne, mis ei sõltu ladustamisperioodi pikkusest. See annab võimaluse materjali tollilaos hoiustada vajadusel väga pikalt. Autor on arvamusel, et lõputöö käigus tehtud analüüs on viinud püstitatud eesmärgini, ehk consignment stocki kasutuselevõtmisel saaks ABB AS mootorite ja generaatorite tehas näitena toodud elektrotehnilise terase puhul saavutada märgatavalt paindlikuma ja kiirema tarneprotsessi. Seda tänu asjaolule, et tollilattu on võimalik tellida varasemast suuremaid koguseid väiksemate kuludega, mis omakorda lubaks tehasel vastu võtta ka oodatust kiiremaid tellimusi. Transpordi- ja ladustamiskulutuste analüüsis avaldunud kulude tõus on materjali hinda arvestades väike ning see ei kaalu üle muudatustega kaasnevaid positiivseid külgi.

Abstract [en]

ABB Motors And Generators Factory Ltd. manufactures diesel- and wind generators, which are produced from a large quantity of different materials. Some of them can be defined as business critical, since they have a high value, long lead time or are consumed in high volumes. In the focus of this thesis is the supply chain of electrical steel. This material is being purchased and consumed by ABB Ltd. in large volumes. Also, it has quite a high value and really long lead time – basic lead time from placing the purchase order is about 8-12 weeks. Additionally to the long lead time this material is also needed in the first phases of production. The aim of this graduation thesis is to analyse the current supply of electrical steel in ABB Motors And Generators Factory Ltd. and to identify, if it is possible to better the availability of electrical steel with using consignment stock as a new inventory management strategy. In the theoretical part of the thesis, the author made an overview of the essence of supply chains and its comparison with different definitions of logistics. Also the author described the importance of inventory management and the basics of consignment stock agreements. Theoretical overview is followed by a thorough analysis of the current supply process of electrical steel in ABB Motors And Generators Factory Ltd., more specifically, the author describes the transportation and warehousing methods, current partners and all the parties associated with the supply of electrical steel. After that the author describes the new consignment stock alternative, which includes new transportation methods, warehousing locations and partner companies. That is followed by a cost analysis of the both supply processes to calculate which route has higher transportation and warehousing costs. The cost analysis was followed by conclusions and proposals from the author. The analysis revealed, that the consignment stock alternative would bring an estimated increase of direct transportation and warehousing cost by at least 40 percent, which seems quite a lot, but on the other hand the consignment stock agreement means that the company can store all the necessary material in a customs warehouse without paying for the material before real consumption of it. This means that the payment due date can be increased by almost two times and since electrical steel is quite expensive and is consumed in really high volumes than it would mean, that a smaller amount of companies free recourses is held under warehouse stocks for electrical steel. Also, thanks to the consignment stock agreement, there is a possibility to order larger quantities to the warehouse, since ABB Motors And Generators Ltd. has no obligation to pay for the stored material immediately. Based on the reasearch and theoretical chapter the author of the thesis suggested to implement consignment stock, because it brings a lot of positive consequences. For example: • better availability of the material for production • possibility to order higher quantities to the customs warehouse • payment due date increased by two times • fixed warehousing costs allows to hold the material longer in the customs warehouse The author has an opinion that this graduation thesis has fulfilled its purpose, because the conclusion has been made, that even though the new consignment stock agreement would bring an increase of transportation and warehousing costs, it would still mean a lot more positive to the company and can better the availability of material for production.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and supply chain management > Supply chain management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Simmo Sagur
Date Deposited: 11 Jun 2018 13:03
Last Modified: 30 Aug 2019 07:28
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3700

Actions (login required)

View Item View Item