TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kontseptsioon üle-eestilise esmatarbekaupade kojuveo teostamiseks

Vanem, Karl Erik (2018) Kontseptsioon üle-eestilise esmatarbekaupade kojuveo teostamiseks. [thesis] [en] Conception for Estonian-wide Grocery Delivery Service.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (798kB)
[img] Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (223kB)

Abstract

Eestis teostatakse esmatarbekaupade kojuvedu vaid kahes maakonnas – Harjumaal ja Pärnumaal. Pärnumaal toimib esmatarbekaupade kojuvedu vaid Pärnu linnas teatud raadiuses. Hetkel ei ole ülejäänud 13 maakonnal võimalik esmatarbekaupasid koju tellida. Samuti on hetkel toimiv transpordimudel (termoreguleeritud veokid) kulukas ning nõuab käsitsemisel tunduvalt kõrgemaid kulusid. Termoreguleeritud veokitest ja käsitlemiskuludest tulenevalt on esmatarbekaupade tarneahela viimane osa kulukas ning ei ole suuremas mastaabis jätkusuutlik. Uurimistöö eesmärgiks oli luua teoreetiline kontseptsioon, mis võimaldaks kõiki esmatarbekaupasi viia kliendile kulusäästlikult ning jätkusuutlikult, tagades tundlike kaupade kvaliteedi. Kontseptsiooni leidmiseks uuriti erinevaid lahendusi nii jaekaubanduses kui ka meditsiinilogistikas nii Eestis kui ka mujal maailmas. Samuti võeti arvesse ka koostatud teoreetilisi uurimusi ja pilootprojekte. Maailmas on toimimas suur hulk erinevaid lahendusi, kus kuller toob jaekaubad kliendile ukseni ning jaekaubad pakendatakse enne kliendile üleandmist kaubikus kokku. Kõik lahendused hõlmasid endas kliendi kohaloleku vajadust üleandmise hetkel, mis tekitas autoris kahtlust kontseptsiooni toimimises üle-eestiliselt. Samuti nõudis kliendile jaekaupade ukseni toomine termoreguleeritud kullerveokeid, mille käigus hoidmine on tuntavalt kulukam kui termoreguleerimata veokite kasutamine. Arvestades mõlema kulu kogusummat, ei oleks antud lahendus Eesti mastaabis jätkusuutlik ning kliendile vastuvõetav. 2001. aastal on koostatud Soomes pilootprojekt Mikko Punakivi poolt, kus viidi ellu jaekaupade kojuvedu termoreguleeritud kastides. Antud lahenduse logistikakulu oli märkimisväärselt madal ning kastide tasuvusaeg võrreldes teistega lühike. Autor nägi, et antud kontseptsiooni on võimalik rakendada ka üle-eestiliselt, integreerides sinna suurimad jaeketid ning erinevad logistikapartnerid ja terminalipidajad üle Eesti. Kliendini kohaletoimetuseks ehk kauba üleandmise ajakulu minimeerimiseks toimetatakse enamus saadetistest hoiukasti või hoiupakiautomaati, mis on klientide kodudele võimalikult lähedale paigaldatud. 40 Kontseptsiooni loomiseks koostati logistiline plaan, mis hõlmab endast jaekaupade logistilist ahelat alates jaeketi laost kuni kliendi hoiukastini. Jaeketi ülesandeks antud kontseptsioonis on esmatarbekaubad pakendada kas tava- või termoreguleeritud kastidesse. Jaekettide ladudest korraldatakse korjed igapäevaselt ning viiakse peaterminali. Peaterminalis laetakse kastid ümber veokitesse, mis viivad saadetised viide eri terminali, mis asuvad Haapsalus, Pärnus, Türil, Tartus ja Rakveres. Sihtterminalides laetakse kaubad ümber kaubikutesse, mis viivad esmatarbekaupade kastid lõppkliendi hoiukasti või hoiupakiautomaati. Klient saab tellitud kaubad kastist kätte ning pärast kaupade vastuvõtmist kasti kokku pakkida ning tagastada hoiukasti. Järgmisel ringil korjab kuller tühjad kastid ning toimetab kastid tagasi terminali. Terminalides laetakse tühjad kastid tagasi veokile ning suunatakse peaterminali, kus kontrollitakse tühjad kastid üle ning veendutakse kastide korrasolekus ja puhtuses. Peaterminalist suunatakse kastid tagasi jaeketile, kus on võimalik uuesti ringi alustada. Loodav logistiline kontseptsioon hõlmab mitmeid erinevaid vedajaid ja terminalipidajaid, kuna erinevatel vedajatel, kulleritel ja terminalipidajatel on teatud piirkondades suurem võimekus ning välja töötatud võrgustik. Kasutades erinevaid vedajaid ja terminalipidajaid, on võimalus hoida kokku ebavajalikke kulusid ning võimaldada suurim kauba ringlemis- ja kohaletoimetamiskiirus. Koostatud logistiline kontseptsioon võimaldab autori arvates luua reaalsuses toimiva logistilise lahenduse esmatarbekaupade kojuveo reaalseks teostamiseks, kuna esmatarbekauplused ja erinevate vedajate juba loodud võrgustikud on antud kontseptsiooni toimimiseks võimelised. Samuti on kastide kulu suuremas mastaabis üpriski madal. Üle-eestiline esmatarbekaupade kojuvedu võimaldab arendada maaelu. Üks suurimatest probleemidest, mis on maakohtades elavate inimeste poolt mainitud, on esmatarbekaupade kättesaadavus ning vajadus kaugemale suuremasse kauplusesse sõita. Üle-eestiline lahendus võimaldab seda probleemi elimineerida. Targa planeerimisega on võimalik kliendil edaspidises elus jätta üldse poes käimata ning säästa aega ja raha läbi mõeldud ostuotsuste najal. Autor soovitab antud kontseptsiooni integreerida näiteks sotsiaaltöötaja väljasõitudega, kes on abivajajatele ja soovijatele külla sõitmas. Termokastide lahendusega oleks võimalik sotsiaaltöötajal teha abivajaja ning tema lähedaste elu lihtsamaks ning luua konsolideeritud lahendus koos teiste teenustega. Üheks suurimaks rakendatavuse takistuseks on jaekettide distantseeritus üksteisest. Koostöö jaekettide vahel on pea olematu ning muutusi tehakse konservatiivselt. Kuna antud kontseptsiooni ühenduslüliks on neutraalne teenusepakkuja, kelle poolt on tagatud logistiline teostus ning 41 neutraalsus, on võimalik liita eri jaekettide mahud logistilise võimekusega ning teostada üle-eestilist esmatarbekaupade kojuvedu. Uurimistööst lähtudes võiks edaspidi uurida antud kontseptsiooni süsteemide integreeritavust eri jaekettide vahel, mis kujutaks endast antud kontseptsiooni reaalset liitmist jaekettide, terminalide, vedajate, kullerite ja klientide vahel. Integreeritud süsteem tagaks mugavama kauba üleandmise, infovahetuse ning kohaletoimetamise õigele lõppkliendile.

Abstract [en]

There are only two counties in Estonia where groceries can be delivered to home – Harju and Pärnu county. In Pärnu county home delivery is done only within a certain radius inside Pärnu city. Currently, in other 13 counties it’s not possible for groceries being delivered to end customers. Also, current transportation model which includess thermal regulated vehicles, is costly and ineffective in bigger range. Also, special vehicles and terminals require higher upkeep costs, which due to thermal requirements and are not reasonable to be continuous in bigger volumes. The purpose of this thesis was to create a theoretical conception for home grocery delivery throughout Estonia, which could be done cost-effectively and continuosly, guaranteeing the quality for temperature sensitive groceries. For creating the conception, best practices from foreign countries and Estonia’s local grocers’ experience was taken into account. Also theoretical researches and pilot projects were researched and investigated. There is alot of different solutions currently at work over the world, where courier delivers the groceries to customers’ doorstep. The grocieries to be delivered are packaged right before the delivery inside couriers’ van. All the solutions required customer to be present while delivering the groceries. This was a moment when thesis author realized that similar conception could not work here in Estonia. Also the previously mentioned thermal regulated vehicle requirement has a relatively high upkeep. Considering both costs, same solution in Estonia would require too big upkeep costs and would not be acceptable by the customer. There was a pilot project conducted in Finland on year 2001 by Mikko Punakivi, where home grocery delivery was done in thermal regulated boxes. The logistics cost in total was remarkably low and payback period relatively short. Author realized that this concept could be implemented into the conception while integrating different logistics partners and terminals across Estonia. For minimizing the time handing the groceries over to the customer, shipments will be delivered to storage box or storage locker, which is located as near to the customers’ home as possible. For creating the concept there was created a logistical plan, which included the logistics chain starting from the grocer and ending in the final customers’ hands. Also reverse logistics for the empty box was arranged. Grocers’ task in the conception is to pack the goods to regular or thermal regulated boxes. Transportation companies will pick the cargo and deliver the shipments to the main terminal, where all the shipments are being sorted and sent out to their destination terminals, which are located in Haapsalu, Pärnu, Türi, Tartu and Rakvere. Destination terminals will arrange correct boxes, which are packaged onto wheel containers, to correct courier vans. Couriers will arrange final deliveries to the consignee’s storage box or locker. On the next day the empty boxes will be picked and sent back to the main terminal, where all the boxes are sorted and cleaned. All the boxes will be sent back to the grocers, where it’s possible to start a new chain. The logistical conception will cover several transportation companies, terminals and couries. Different partners are used due to different operating areas and strengths within their areas. Also the couriers have worked out a network of how and where to deliver the goods. By using different partners, it’s possible to minimize unnecessary costs and achieve bigger circulation and delivery of the cargo. In authors’ opinion, this logistical conception can be implemented into real life and would be operative and cost-effective. It is possible due to the capabilities of the grocers’ and diffferent transportation companies have their own strenghts in different areas. Home grocery delivery throughout Estonia develops country life. It is said that one of the biggest issues while living in the countryside is the capability to get quality groceries with acceptable product selection. Also, consignees are required to drive to the store to get groceries. The conception created is capable of eliminating the issue. It requires smart planning from the customer while buying groceries means longer free time for the customers and less emotional purchases. Author suggests to implement this conception with social workers, who have visits to differrent customers anyway. While using thermal boxes, social worker and the person in need will be connected and all of the solutions can be consolidated. One of the biggest issues with home grocery delivery is that different grocers do not cooperate on any level. Cooperation is minimal and all stategical changes are done very conservatively. Since the current concept service is neutral and has no attached contracts with different grocers’, it is possible to use one partner for handling the cargo from the shipper to the consignee throughout Estonia. Following researches could find out the integratability with different grocers and partners. The integratability could minimize loading times and would result in less mistakes as possible. With fastest handovers, competitive trucking price and information exchange, whole Estonia could be covered.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Tansport of goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Karl Erik Vanem
Date Deposited: 11 Jun 2018 12:58
Last Modified: 30 Aug 2019 07:29
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3696

Actions (login required)

View Item View Item