TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Erinevate tolliprotseduuride rakendamise võimalused alkohoolsete jookide ladustamisel Logistika Pluss OÜ näitel

Elisarov, Aune (2018) Erinevate tolliprotseduuride rakendamise võimalused alkohoolsete jookide ladustamisel Logistika Pluss OÜ näitel. [thesis] [en] The Possibilities of Implementing Different Customs Procedures in Storing Alcoholic Beverages Exemplified by Logistic Pluss Ltd..

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (63kB)

Abstract

Alkoholiaktsiisil on riigi eelarves oluline roll. Aktsiisi kehtestamisega tahab riik piirata alkoholi tarbimist ja sellega kaasnevaid kahjulike mõjusid inimeste tervisele. Alkoholipoliitika meetmetest on Eesti kasutanud vaid aktsiisimaksude tõstmist. Alkoholiaktsiisitõusu soosis 2018. aasta alguses miinimumpalga kasv. Alkohoolsete jookide aktsiisimäära kasv mõjutab peaaegu kõiki – ettevõtjaid, riiki ja inimesi. Ettevõtjate kulud suurenevad, kuna peavad rohkem makse maksma. Inimesed otsivad odavamat alternatiivi, milleks on piirikaubandus või salaalkohol ja riik kannatab kahju olenevalt tarbijate valikust. Piirikaubanduse ja salaalkoholi korral jääb riigil saamata käibemaks ja aktsiisimaks. Järsul aktsiisimäära tõusul on üldiselt negatiivne tagajärg. 2017. aastal laekus alkoholiaktsiisi riigi eelarvesse prognoositust 55 miljonit vähem. Eesti alkoholiaktsiisi tõus on hulga kiirem kui Lätil ja Leedul. Lätis tõusis õlle aktsiisimäär 01.03.2018 50 protsenti. Erinevalt Eestist tõstab Läti aktsiise mõõdukalt. Tänaseks erineb alkoholi aktsiisimäär teiste Balti riikidega pea 50%, mis kajastub ka alkoholihinnas. Lõputöö eesmärgiks on põhjendada ära sobivale tolliprotseduurile suunamise valikut tulenevalt alkoholi aktsiisimäärast. Tänu globaliseerumisele imporditakse alkohoolseid jooke nii EL liikmesriikidest kui ka välisriikidest. Importööril on võimalik kasutada erinevaid tolliprotseduure vastavalt vajadusele. Igal tolliprotseduuril on oma plussid ja miinused. Tolliterminalis saab kaupa hoiustada kuni 90 kalendripäeva, selle aja jooksul tuleb kaubale määrata muu tolliprotseduur või eksportida. Tavalaos, aktsiisilaos ja tollilaos kauba hoiustamine ei ole piiratud. Autor võrdleb erinevaid tolliprotseduure ja erineva aktsiisimääraga alkoholi. Igat alkoholi liiki imporditakse 20 jalase konteineriga. Arvutatakse maksimaalne alkohoolsete jookide kogused eraldi, mis on konteineri kandevõime piires võimalik vedada. Töö autor kalkuleeris alkoholi impordiga kaasnevad maksud. Erinevate tolliprotseduuride puhul arvutati lao käsitlemis kulud, hoiustamis kulud ja maksumärkide kleepimise kulud. Sobivaima tolliprotseduuri leidmisel importöörile, kasutati kahte juhtumit. Esimesel variandil oli importööril vabad vahendid olemas ja teise juhtumi korral pidi laenu võtma. Lõputöös leidis autor uuritavale probleemile lahenduse ja täitis eesmärgi. Erinevate aktsiisimääradega alkoholile leiti sobivaimad tolliprotseduurid, mis on importöörile kasulikumad. Alkoholi maaletoojatel tasuks enne tolliprotseduuri valikut välja arvutada, milline on neile sobivaim.

Abstract [en]

Alcohol excise duty has a significant role in the state budget. By levying excise duty on alcohol, the state aims to limit the consumption of alcohol and the resulting harmful influences on people’s health. Out of the measures related to alcohol policy, Estonia has only utilised increasing alcohol excise duty. The increase of excise duty on alcohol was encouraged by the increase in minimum wages at the beginning of 2018. The increase in the rate of excise duty on alcohol influences nearly everybody – entrepreneurs, state and the people. The expenses of entrepreneurs increase due to the fact that they need to pay more taxes. People try to find cheaper alternatives, such has border trade or illegal alcohol and the state bears losses owing to the consumers’ choices. The state loses the revenue from value added tax and excise duty in case of border trading and illegal alcohol. A steep rise in excise duty rate generally has negative consequences. In 2017, the inflow of excise duty on alcohol to the state budget fell short of the estimation by 55 million euros. The rise in the rate of excise duty in Estonia has been much quicker than in Latvia or Lithuania. In 01.03.2018, the rate of excise duty on beer increased by 50% in Latvia. As opposed to Estonia, Latvia has always been moderate in the increase of rates of excise duties. Today the rate of excise duty on alcohol differs nearly 50% when compared to other Baltic states and this is reflected in the prices of alcoholic beverages. The aim of this final thesis is to reason the choice of directing towards a suitable customs procedure arising from the rate of excise duty on alcohol. Globalisation enables the import of alcoholic beverages from within the European Union and outside as well. The importer has the opportunity to use different customs procedures in compliance with their needs. Each customs procedure has their benefits and drawbacks. Goods may be stored in the customs terminal for up to 90 days, following which another customs procedures must be applied or the goods exported. There is no limit to storing goods in a common warehouse, excise warehouse or customs warehouse. The author compares different customs procedures and alcohol with different rates of excise duty. All of the types of alcohol are imported in 20-feet containers. The author calculates separately the maximum amounts of alcohol that may be transported in the limits of the load-bearing capacity of the container. The author also calculated the taxes that are imposed on the import of alcohol. Handling costs, storage costs and costs of attaching revenue stamps are calculated with each different customs procedure. Two cases were included for finding the most suitable customs procedure for the importer. The importer had the financial means for the first case, however, for the second the importer needed to secure a loan. The author found a solution for the problem of this thesis and fulfilled the aim. The author found the most suitable customs procedures for alcohol with different rates of excise duty that serve the best interests of the importer. Alcohol importers should carefully consider different customs procedures for determining the most beneficial one.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnu Mägi
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and supply chain management > Transport systems and forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Aune Elisarov
Date Deposited: 11 Jun 2018 13:21
Last Modified: 27 Aug 2019 06:58
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3671

Actions (login required)

View Item View Item