TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Varude juhtimise parendamine ettevõtte Digitrükk OÜ näitel

Onno, Merli (2018) Varude juhtimise parendamine ettevõtte Digitrükk OÜ näitel. [thesis] [en] Improving Inventory Management on the Example of Digitrükk OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 18 May 2025.

Download (831kB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 18 May 2025.

Download (74kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö käigus tuvastas autor ettevõtte Digitrükk OÜ varude juhtimise hetkeolukorras kitsaskohad ja töötas välja parendusettepanekud olemas olevate protsesside täiustamiseks, et tagada optimaalne laoseis ning vähendada aja- ja inimressursi kulu varude täiendamise ja ladustamise protsessis. Autor kogus andmeid osalusvaatluse ja poolstruktureeritud intervjuu abil. Lõputöö alguses püstitas autor uurimisülesande, milleks oli juhtumiuuringu metoodika välja töötamine, uuringu läbiviimine ja parendusettepanekute välja töötamine. Uurimuse käigus said ülesanded lahenduse ja parendusettepanekud esitatud. Käesoleva lõputöö kirjutamisega on jõutud eesmärgini. Töö käigus teostatud juhtumiuurimus aitab paremini mõista hetkel ettevõttes esinevaid varude juhtimise kitsaskohti, muudatuste läbi viimise vajadust ja võimalusi puuduste kõrvaldamiseks. Parendusettepanekute rakendamine lihtsustab tööprotsesse, aitab kokku hoida aega ja raha, mis omakorda avaldab olulist mõju ettevõtte töökeskkonnale, majandusnäitajatele, konkurentsivõimele ja jätkusuutlikkusele. Töö autor loodab, et koostatud lõputöö on abiks ettevõtte juhtkonnale varude juhtimise problemaatika lahendamiseks, seeläbi tõuseb ettevõtte konkurentsivõime, tootlikus, klientide rahulolu, samuti vähenevad tootmiskulud ning ettevõte saavutab 2016. aastal koostatud arenguplaanis püstitatud arengueesmärgid.

Abstract [en]

Digitrükk OÜ (the trademark of Digiprint) is a digital printshop that is currently engaged in production of custom printed matter and special advertising solutions for corporate customers. Author’s main reason for choosing the topic is the work relationship with Digitrükk OÜ on the purchasing and logistics spetcialist position and motive of analyzing the interest of the company's inventory management and purchasing processes as the current systems have become ineffective due to development of the company and their development has not been sufficiently addressed. At the beginning of the thesis, the author set the research task, which was to develop a case study methodology, conduct a study and develop improvement proposals. The work revealed that the main problem was the lack of concentration of the company on stock management problems. During the study, the tasks were answered and the proposals for improvement were submitted. The author hopes that the final thesis will help the company's management to solve the problem of stock management, thus increasing the company's competitiveness, productivity, customer satisfaction, as well as decreasing production costs and achieving the development goals set in the 2016 development plan.

Item Type: thesis
Advisor: Enno Lend
Subjects: Economy and Management > Supply Chain Management and Contracts
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Merli Onno
Date Deposited: 12 Jun 2018 07:38
Last Modified: 20 Jun 2018 08:27
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3666

Actions (login required)

View Item View Item