TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Ülevaade Keskkonnainspektsioonis registreeritud jahindusega seotud kontrollidest ja rikkumistest aastatel 2013-2017

Puskar, Elo Kim (2018) Ülevaade Keskkonnainspektsioonis registreeritud jahindusega seotud kontrollidest ja rikkumistest aastatel 2013-2017. [thesis] [en] Overview of Hunting-related Verification Visits and Violations Registered by the Environmental Inspectorate in 2013–2017.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (570kB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (82kB)

Abstract

Tänapäeval on üha enam oluliseks muutunud looduskaitse roll igapäeva elus, mis kajastub looduskaitse korralduses ja täiendatud seadusandluses. Järjest rohkem panustatakse olukorra parendamise ja rikkumiste vältimise eesmärgil tehes selleks järelevalve tööd vastavalt valdkonnale. Kuna jahipidamine kui tegevus kogub aina enam populaarsust on jahikaitsel oluline tähtsus. Jahikaitse hõlmab endas jahijärelevalvet, tööplaanis ettenähtud kontrollkäike, kaebuste analüüsimist ja nendele reageerimist ning vajadusel ka järelkontrolli. Autor keskendub oma lõputöös jahindusega seotud kontrollide ning menetluste statistikate koostamisele erivaldkondades, mis näitab ajavahemikul 2013-2017 toimunud muutusi seoses järelevalve töö ning rikkumistega. Lõputöös anti ülevaade jahindusest, sellega seotud õigusaktidest ning koostati statistikad, mis selgitasid välja olukorra muutused kõigis Eesti maakondades alates ajavahemikust mil jõustus uus jahiseadus. Samuti on koostatud ülevaade kõige enam rikutud jahiseaduse paragrahvidest, et selgitada välja, mis on jahipidajate kõige suuremaks seadusevastaseks eksimuseks. Statistika põhjal tõi autor välja kõige olulisemad tulemused ja nende kirjeldused. Olulise tulemusena võib välja tuua, et järelevalvetööd tehakse piisavalt palju, et ennetada või ära hoida suuri kahjutekitavaid rikkumisi. Valdkonniti selgus, et kõige enam vajab plaanipärast kontrollimist jahipiirkond ning oluline on sealne tehtav järelevalve töö. Eestis on kokku kolm maakonda, kus on toime pandud kõige enam rikkumisi 5 aasta jooksul, nendeks on Saaremaa, Ida-Virumaa ning Võrumaa. Andmestiku põhjal tehtud statistikast selgus, et vastavalt sellele, mis aastal tehti kõige rohkem kontrolle (2015), tuvastati ka kõige rohkem rikkumisi (287 rikkumist), ning aastal mil kontrollkäike tehti kõige vähem (2013), tuvastati kõige vähem seaduse rikkumisi (104 rikkumist). Selle põhjal võib järeldada, et mida rohkem teha korrapärast järelevalvet, seda rohkem tuvastatakse seaduse rikkumisi, mis muidu võivad tabamata jääda. Samuti võib välja tuua, et 2017. aasta lõpuks on aastate lõikes tuvastatud rikkumiste arv kahanenud, seega võib hetkelist olukorda lugeda heaks.

Abstract [en]

Nowadays, the role of nature conservation in people’s everyday lives has become increasingly important. This is evident also in nature conservation organisation and supplementations made to legislation. More and more is done to contribute to improving the situation and avoid violations, which applies especially to supervisory operations in specific areas. Since the popularity of hunting as an activity has been growing, hunting protection is also gaining importance. Hunting protection encompasses supervision over hunting, verification visits prescribed in the work schedule, analysis of and responses to complaints as well as follow-up verification, if necessary. This thesis focused on the production of statistics on verification visits and proceedings in different areas of hunting to indicate changes that took place in 2013–2017 regarding supervisory operations and violations. The thesis gave an overview of hunting and relevant legislation, and produced statistics which showed changes in all counties of Estonia since the new Hunting Act entered into force. The thesis also outlined the sections of the Hunting Act which were violated the most in order to determine the greatest illegal error made by hunters. Based on statistics, the author of the thesis presented and explained the most significant results. For example, one of these results suggests that enough supervisory work is done to prevent or avoid large-scale violations causing damage. Among specific areas, it was determined that hunting districts require scheduled verification visits the most and therefore, supervision in districts is of great importance. There are three counties in Estonia where the number of violations within the past five years has been the highest: Saaremaa, Ida-Virumaa and Võrumaa. Statistics produced on the basis of data revealed that the frequency of verification visits correlated with the number of violations: in 2015, the number of verification visits was the highest and so was the number of violations established (287), whereas in 2013, the number of verification visits was the lowest and so was the number of violations registered (104). Thus, it may be concluded that regular verification visits enable prompt detection of violations which could otherwise be neglected. It may also be pointed out that by the end of 2017, the number of violations established over the preceding years had decreased, and therefore, the current status may be considered satisfactory.

Item Type: thesis
Advisor: Oliver Kalda
Subjects: Technoecology > Environmental Protection > Introduction to Environmental Protection
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management
Depositing User: Elokim Puskar
Date Deposited: 05 Jun 2018 13:04
Last Modified: 27 Aug 2019 07:12
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3659

Actions (login required)

View Item View Item