TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kaubaveo protsesside optimeerimine infosüsteemide abil

Lebedinski, Dmitri (2018) Kaubaveo protsesside optimeerimine infosüsteemide abil. [thesis] [en] Optimizing Goods Hauling Processes with IT-Systems.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 18 May 2023.

Download (5MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 18 May 2023.

Download (430kB)

Abstract

Lõputöö koostamise käigus autor uuris kaubaveoprotsesside optimeerimise võimalusi. Autori esmaseks eesmärgiks oli analüüsida olemasolevate süsteemide põhifunktsionaalsust ja analüüsides kaubaveo protsesse, välja tuua protsessides ja infosüsteemides probleemid ja tumedad alad mis ole kajastatud infosüsteemides. Tänane olukord on see, et enamus sündmusi ei ole registreeritud infosüsteemis ja need mis on registreeritud, on tagantjärgi sisestavad. Andmed erinevates info süsteemides ei ole võrdsed, sest on mõeldud rakenduse loogika järgi ja andmete sisestaja ei osale ise tööprotsessis. Töötaja, kes osales protsessis ei saa kontrollida andmete korrektsust. Kõik see tekitab olukordi, kus andmed isegi ühte infosüsteemi sisestatakse käsitsi, topelt ja ei ole samad. Operatsioonide järjekord on tihti vale. Saadaval olevad andmed ei võimalda teha järeldusi ja automaatselt välja tuua statistikat. Manöövritöö tegemisel manöövritööjuhil on ülevaade mis vagunitega on tegemist, kas vagunit tohib mäest alla lasta, kas kaup on gabariidis või ohtlik ja kas on piirangud teel nende vagunitega liikumisel. Operatsiooni registreerimine manöövritöös toob välja töökestvuse, vaguni info toob üldise kaaluinfo, mis annab võimalus analüüsida veduri kütusekulu ja vedurijuhi tegevusi manöövritöö teostamisel. Manöövritöö eelplaneerimine annab võimaluse ratsionaalselt kasutada veduri ja inimressursse ning vajadusel saata vedur teostama manöövritöid teises jaamas või rongi vedama. Vagunite etteandmisel ja äratoomisel haruteelt on registreeritud õiged ajad ja see on kontrollitav läbi GPS süsteemi „Metrotec-is“. Samuti manöövritöö haruteel on registreeritud nii sündmusena, kui ka kestvusena. Neid andmeid kasutakse info kogumiseks teenuste eest arvete esitamiseks ja liinilehe koostamiseks. Tahvelarvuti kasutamine rongi vedamiseks on vajalik juhendi vaatamiseks, hoiatuse operatiivselt kättesaamiseks ja liiklusgraafiku jälgimiseks. Autori teiseks eesmärgiks on uurida võimalus tsentraliseerida ja optimeerida protsessid ja selle alusel kokku hoida kulusid. Korjatud ja automaatselt analüüsitav info annab võimalust õigeaegselt planeerida töid, koostada ööpäevaplaani ja arvestada vedurite vajadust mitu päeva ette. Teades vagunite etteandmise aega, kliendi keskmist operatsiooni kestvust ja juhendi alusel plaanitavat suund, kajastab ÜIS infot planeeritavate vagunite äratoomise ja rongi koostamise aegu ja vajadusi. Automaatselt koostatud aruanded kajastavad protsesside kestvust, mis annab ülevaate inimressursside vajadusest, töötajate kompetentsusest ja toob välja probleemsed kohad. Käesoleva lõputöö autor hindab, et ÜIS võimaldab ühtlustada, tsentraliseerida ja optimeerida protsessi ja fikseerida operatsioone, mis tänapäeval ei ole infosüsteemides registreeritud.

Abstract [en]

In the thesis author researched possibilities to optimize processes of carriage of goods. The purpose was to analyze base functionality of current systems and by analyzing carriage of goods show problems that are not reflected yet. Current situation is that most of the events are not registered in info systems and those that are registered are inserted later. Data in the infosystems is different because it was made based on application logic and not by data entry worker. Worker who took part of the process cannot validate data. Because of that data is entered manually with duplications even in one infosystem and it is not equal. Sequence of operations is often wrong. Data that is available does not give the opportunity to make conclusions ja automatically used for statistics. The second purpose of this work is to investigate possibility to centralize and optimize processes and to save expenses. Gathered and automatically analyzed data helps to plan work timely, compose night schedule, plan for locomotive need a couple of days ahead. Knowing wagons rendering times, customers average operation time and planned direction by manual, ÜIS shows data about bringing back planned wagons, train composition times and needs. Automated reports show duration of processes that give an overview about human resources needs, workers competency and shows problematic areas. Author of current thesis evaluates that ÜIS allows to even out, centralize and optimize processes, fix operations that are not registered in infosystems today.

Item Type: thesis
Advisor: Martin Kuusk
Subjects: Transport > Rail transport > Rail traffic
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Dmitri Lebedinski
Date Deposited: 12 Jun 2018 07:15
Last Modified: 12 Jun 2018 07:15
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3657

Actions (login required)

View Item View Item