TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Eesti elanike teadlikkus tootjavastutusest

Koit, Maire (2018) Eesti elanike teadlikkus tootjavastutusest. [thesis] [en] The Awareness of Producer Responsibility Among the Estonian Population.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (487kB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (162kB)

Abstract

Pidev elanikkonna kasv toob juurde uute tehnoloogiate nõudluse, kuid sellega kaasnev tagajärg on suur hulk jäätmeid. Iga uue toote valmistamine vähendab meile eluks vajalikke loodusressursse. Autori valitud teema on hetkel aktuaalne ja kindlasti mitte ainult hetkel, vaid ka tulevikus. Tarbijaühiskonnale omaselt oleme harjunud tarbima ning ostuvõimalused on paranenud ja tehnoloogia uueneb pidevalt, mille tagajärjeks on keskkonna koormamine. Töö eesmärgiks oli elektroonilise küsitluse teel saada informatsiooni elanike teadlikkusest seoses tootjavastusega. Töös annatakse ka ülevaade nendest õigusaktidest, mis puudutavad tootjavastutust. Autori poolt koostatud küsimustiku vastuste analüüsist selgub teadlikkus nii toodete, mis kuuluvad tootjavastutuse alla kui ka tootjavastutusorganisatsioonide olemasolu kohta. Küsimustik oli anonüümne ja koosnes 18 küsimusest ning koostatud Google Formisis. Aprill 2018a. oli küsimustik avatud ja sellele vastati 101 elaniku poolt, kellest 68 vastajat oli naissoost ja 32 meessoost. Koostatud küsimustiku põhjal võib järeldada, et alla poolte vastajate on kuulnud tootjavastutusest, kuid 75 vastajat peavad oluliseks, et tarbijad oleks sellest teadlikud. Vastuseid analüüsides selgus, et paljudele Eesti elanikele ei ole selge, mis tähendab tootjavastutus ning mis tooted selle alla kuuluvad. Kõige enam valiti tootjavastutus toodete alla akud ja patareid, pakendid ning probleemtooted. Kahjuks leidus ka neid, kes ei teadnud mida eelnevate toodetega teha. Sorteerimise abistamiseks on loodud mitmed veebileheküljed, millest inimesed on teadlikud, mis olid välja toodud ka antud töös. Üksnes ühe lehekülje, jäätmed.ee olid valinud 53 vastajat, mida tegelikkuses ei eksisteeri, kuid see leht suunab Keskkonnaministeeriumi veebilehele. Eelnevast võib järeldada, et vajadusel suudavad inimesed leida veebist küll vajaliku infot, kuid kindlasti ei saa eeldada, et see oleks motivatsiooniks käitumisharjumuste muutmiseks. Paljudele oli tuttav, mida teha vanade esemetega, ning võimalusi on mitmeid. Enim pakuti viimist jäätmejaama, seda 94 rehvide ja 82 televiisori ning 35 katkise külmiku korral, kuid kolm vastajat tõstaks nii oma külmiku kui ka televiisori konteineri kõrvale ja kaks viskaks konteinerisse oma kasutud rehvid. Antud uuringut analüüsides, leiab autor, et elanike teadlikkust tootjavastutusest tuleks tõsta, sest osati küll nimetada tootjavastutusorganisatsioone, enim pakuti 26 korda Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, kuid tegelikult ei olnud vastajad päris kursis, millega tootjavastutusorganisatsioonid tegelevad ja mis on nende eesmärk. Põhjuseks võib tuua teavituskampaaniate vähesust, mille tõttu oluline info ei jõua inimesteni. Suurendades inimeste teadlikust tootjavastutuses, suurendame hoolivust enda ja keskkonna suhtes. Aitame säästa loodust ja hoiame keskkonna puhtana.

Abstract [en]

The topic of this thesis is “The awareness of producer responsibility among the Estonian population”. The expansion of the welfare society, resulting in a growth of the consumer population and the improved access to various electronic devices, has also led to a global increase in e-waste, including in Estonia. What further contributes to an increase in the amount of waste is the rapid development of technology which in turn often causes a shortage of spare parts for older versions of products and creates a need for replacing them with a newer one thereof. The production of new products, however, enlarges the use of natural resources, but which for the sake of the future generations should be consumed in a more sustained and reasonable manner instead. From the environment’s perspective, the awareness of the population on out-of-use products, and on how to keep them in circulation, is relevant to conserve nature. Products which have become a waste need to be channeled to recycling so that the materials they contain could be put into further use. To increase the amount of materials being recycled, organised recycling collection networks also need to be established. Having a cleaner nature and environment hence requires more waste to reach responsible producers, organisations and approved waste handlers. The purpose of this paper was to acquire information about the awareness of the population on producer responsibility via electronic questionnaire. A quantitative analysis method was used to conduct the survey and a structured questionnaire for collecting data. The deadline for submitting responses was April of 2018, by which time 101 valid responses to questionnaire were received. The analysis of the responses received revealed that only few of the people living in Estonia know about producer responsibility and that 75 respondents acknowledge the need to know more about producer responsibility. Consequently, it can be concluded that in order to conserve nature, both producers and consumers need to make a greater effort to learn more about how to make use of older products. That said, respondents were aware of various supportive webpages, whereas jäätmed.ee was chosen on 53 occasions and which currently is inoperable but directs visitors to the homepage of the Ministry of the Environment instead. To improve the situation, more campaigns and advertisements are needed to educate and remind people about the necessity to protect the environment.The author finds that there is a need to increase the awareness of the population on producer responsibility, because, while some of the respondents were able to name producer responsibility organisations, such as Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on 26 occasions, most have limited knowledge on the purpose and activities of these type of organisations. Majority of respondents were most likely to know what to do with old tires, refrigerators and TVs, and that on 94, 82 and 35 occasions respectively, while saying they would visit transfer stations to this end. However, three of the respondents said they would leave their refrigerator and TV next to the garbage container, and on two occasions throw used tires into the garbage container. When asked which products belong under producer responsibility then batteries were chosen on 84 and packages on 74 occasions, whereas some also named pets (5) and that they „can’t say“.

Item Type: thesis
Advisor: Monica Vilms
Subjects: Technoecology
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management
Depositing User: Maire Koit
Date Deposited: 05 Jun 2018 13:03
Last Modified: 30 Aug 2019 07:50
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3646

Actions (login required)

View Item View Item