TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Teenindusosakonna tööprotsesside uurimine ja parendamine Inchcape Motors OÜ näitel

Sikk, Henri (2018) Teenindusosakonna tööprotsesside uurimine ja parendamine Inchcape Motors OÜ näitel. [thesis] [en] Analyzing and Improvement of Operational Processes of Service Department as an Example of Inchcape Motors Ltd.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 25 May 2023.

Download (1MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 25 May 2023.

Download (139kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli uurida ja analüüsida Inchcape Motors OÜ Tallinna BMW esinduse teenindusosakonna tööprotsesse, tuua välja suuremad probleemkohad ja teha ettepanekuid vastavate tööprotsesside parendamiseks. Töös kasutatud uurimisviisiks on vaatlus, mille käigus töö autor jälgis, kuidas täidetakse ettevõttes BMW poolt välja töötatud standardeid ja tööprotsesse. Töö autor teostas vaatluse toetudes BMW poolt välja töötatud standarditele. Kõigepealt viis töö autor end kurssi ettevõtte poolt kinnitatud tööprotsessidega ning seejärel vaatles, kuidas täidetakse tööprotsesse võrreldes kirjas olevaga. Järgmisena analüüsis autor tööprotsesside teostamist, hindas mis oli valesti ja kuidas saaks vajadusel olukorda parendada. Antud analüüs on ettevõtte juhtkonnale kasulik, sest see annab ülevaate teenindusosakonna hetkeseisust ning on seetõttu abiks, et pöörata tähelepanu väljatoodud puudustele. Teises pooles pakkus töö autor välja kaks parendusettepanekut. Esiteks hoolduse pakettide loomine. Hetkel trükitakse ettevõttes töökorraldusprogrammi nii töö kui ka varuosa koodid eraldi, mis on üsna ajakulukas. Seega pakkus töö autor lahendusena välja teha sõidukitele hoolduse paketid, mis kuvaks töökorraldusprogrammi kõik hoolduse komponendid. Lisaks tõi töö autor välja näidis hoolduspaketi ühest enamlevinumast mudelist, mida saab hetkel ka reaalselt kasutada. Näidis hoolduspaketist sooritas autor kahe klienditeenindaja põhjal mõõtmised. Mõlemad toimusid viie erineva hoolduse peale kandmisel ilma hoolduspaketita. Seejärel mõõtis töö autor samu hooldusi uuesti, kuid seekord kanti hooldused programmi paketina. Kui mõõtmised said tehtud, arvutas töö autor välja lisaks ajakokkuhoiule ka majandusliku kasu. Teine parendusettepanek on lao eelnope, mis tähendab et tööle eelneval tööpäeval pannakse tööks vajaminevad varuosad valmis. Parendusettepaneku pakkus töö autor välja seetõttu, kuna nägi lao ukse taga pidevalt järjekorda, kus tehnikud või elektrikud ootasid järjekorras, et laopidaja neile vajalikud varuosad väljastaks. Töö autori visiooni kohaselt parendusettepanekust peaks laos olema eraldi riiul, kus oleks igal tehnikul või elektrikul oma nimega kast, kuhu varuosad enne tööd valmis pannakse. Selline organiseeritus vähendaks oluliselt varuosade väljastamise aega ja laopidajal jääks rohkem aega, et tegeleda tööpäeval tekkinud vajaminevate varuosadega. Välja pakutud parendusettepanekud on ettevõttele kasulikud, sest hoiavad kokku nii klienditeenindajate kui ka tehnikute töö aega. See tähendab, et suurem organiseeritus võimaldab optimeerida tööprotsesse ning seeläbi teha vähema ajakuluga rohkem tööd, mis omakorda tõstab ettevõtte käivet.

Abstract [en]

The modern automotive market where vehicles are sold, maintained and repaired, is constantly growing. There is also increasing business competition, which requires continuous improvement of work processes in order to remain competitive. Therefore, companies have to pay special attention to the satisfaction, complaints and feedback of customer`s. As a result, the company can consistently improve the quality of its services and products. The aim of the Thesis is to study and analyze the operational processes of service department of Inchcape Motors OÜ, BMW Service Department in Tallinn, to highlight the major issues and to propose the measures to improve the respective operational processes. The author of the Thesis has used an observation in which he monitored how the standards and operational processes developed by BMW were performed, identified problems and proposed two improvement measures. First – to create the packages of maintenance services. Currently, using the work management program, both the codes of work and spare parts are printed out separately, which is quite time-consuming. Therefore, the author proposed to create the packages of maintenance services for vehicles that could display all components of the maintenance services of work management program. Second improvement proposal is the preview of the warehouse that means that the spare parts needed for work would are put ready at previous working day. Such organisation would significantly reduce the time needed for the delivery of spare parts, and the warehouse keeper would have more time to deal with the spare parts needed on the working day. The author of this thesis found that the proposed improvement proposals are beneficial for the company, as these save work time of customer service and technicians. It means that greater organisation allows to optimise the work processes and therefore spend less time for work, which in turn increases the company's turnover.

Item Type: thesis
Advisor: Inna Gorislavskaja
Subjects: Transport > Automotive engineering > Autode hooldus, hooldusjaamad ja seadmed
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Henri Sikk
Date Deposited: 11 Jun 2018 10:45
Last Modified: 11 Jun 2018 10:45
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3629

Actions (login required)

View Item View Item