TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal

Ploompuu, Grethe-Johanna (2018) Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal. [thesis] [en] Healthcare Waste Management in Estonia.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (570kB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Tervishoiuasutuses jäätmekäitluse toimimiseks on vajalik kõiki töötajaid eelnevalt juhendada, seda aitab teha korraliku juhendi olemasolu. Antud lõputöö raames on kokku pandud materjal Eesti riikliku juhendmaterjali koostamiseks tervishoiul tekkivate jäätmete käitluseks. Antud materjal on leitav lõputöö lisast, kuna juhend on koostatud ühiselt koos Katrin Vene-ga sisaldades andmeid ja lõike nii antud lõputööst kui tema omast. Töö sisulise osa moodustab seletuskiri juhendmaterjalile. Selles on välja toodud olulisemad õigusaktid, mis reguleerivad tervishoiul tekkivate jäätmete käitlust nii Eestis kui Euroopa Liidus. Iga õigusakti juures on kirjas olulisemad punktid, millele tuleb tähelepanu pöörata. Enamuse tervishoiuasutustes tekkivatest jäätmetest moodustavad tavalised olmejäätmed, kuid tähtsa osa moodustavad ohtlikud jäätmed, mis jagunevad mitmeks eri liigiks, milleks on teravad ja torkivad, potentsiaalselt nakkusohtlikud, anatoomilised, keemilised, tsütostaatilised, radioaktiivsed ning ravimijäätmed. Need ohtlikud jäätmed vajavad erikäitlust ning kõik jäätmeliigid tuleb eraldi koguda. Jäätmete käitlemine jaguneb kolme etappi, milleks on sortimine, kogumine ja töötlemine. Iga etapp tuleb korraldada läbimõeldult, et jäätmete käsitsemine oleks viidud miinimumini. Tervishoiujäätmete ohutu käitlemine peab hõlmama endas kõiki tegevusi alates jäätmete tekkimisest kuni nende lõpliku kõrvaldamise või töötlemiseni. Oluline on sortida jäätmeid võimalikult lähedal tekkekohale, et vältida hilisemat uuesti sortimist. Iga jäätmeliik peab jõudma ettenähtud pakendisse, mis on valitud vastavalt jäätmeliigile ning on märgistatud nõuetekohaselt. Kokkupuude jäätmetega tuleb viia miinimumini ning asutuste jäätmeruumid peavad olema piiratud ligipääsuga. Läbivalt on töös toodud näiteid Eesti tervishoiuasutuste kohta, milleks saadi informatsiooni haiglaid külastades ning sealsete jäätmekäitlust korraldavate inimestega suheldes. Enamikes külastatud haiglates oli sarnaselt Maailma Terviseorganisatsiooni poolt koostatud juhendmaterjalides välja toodud soovitustele kasutusel värvikoodid, ohumärgised ja kirjad. Väga kõrgel tasemel on jäätmekäitlus korraldatud Tartu Ülikooli Kliinikumis, mis on suuresti eeskujuks ka teistele Eesti tervishoiuasutustele. Lõputöö käigus kogutud materjal ja sellest lähtuvalt koostatud juhendmaterjal aitab seada üldised raamnõuded Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitlemiseks. Kui eelnevalt toimisid tervishoiuasutused kõik enda loodud eeskirjade järgi, mis alati ei pruugi olla kõige efektiivsemad, siis koostatud juhendmaterjali eeskujuks võttes saab süsteeme ühtlustada ning tõhustada jäätmete käitlust. Samuti töötab tervishoiuasutuste personal sageli mitmes eri asutuses samaaegselt, seega lihtsustab ühine juhendmaterjal sortimist ning ei tekita segadust. Lõputöö raames kogutud andmed ja materjal antakse Eesti Jäätmekäitlejate Liidule, mis töötab edasi selle nimel, et juhendmaterjal kinnitataks riiklikul tasandil ning jõuaks kasutusse. Selleks on vaja juhend kooskõlastada ministeeriumitega ning teha vastavad parandused.

Abstract [en]

The following thesis Healthcare Waste Management in Estonia aims to renew the former guideline which has been written in 2001. Namely, 17 years have passed, therefore it is crucial to renew it since the requirements have evolved and new methods are available. The aim of this study is to gather material for the new guideline. In the theoretical part the legislative aspects from Estonian and European laws are underlined, an overview of the types of waste generated in medical institutions is provided, and guidelines on how to treat waste properly are given. In addition, different waste treatment processes are introduced. Subsequently, possible risks and their prevention methods are elaborated on. According to the statistics from 2016, there were 1405 institutions offering medical services in Estonia, all of which generate waste, from which about 15% is classified as hazardous waste and needs special treatment. In order to gather all the required information and get an overview of the current situation, 4 Estonian hospitals were visited: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Kliinikum and Järvmaa Haigla. The other main sources for the thesis are guidelines made by World Health Organisation and Estonian and European laws. The safe treatment of healthcare waste has to include all the activities from generating the waste to disposal or treatment. It is important to sort all the waste on the place of generation so that there would not be any additional sorting later which can cause extra risks. Every type of waste has to reach the prescribed packaging and/or container which has been selected according to the type of waste and be labelled properly. The handling of waste has to be minimized. For the collection system to function properly homogeneous colour coding and labelling is advised to use in all of the institutions to ensure that personnel understands waste separation the same way and nothing would be mixed up during transportation. Special rooms are needed in various departments for storing and transporting waste. Those rooms need to be closed for public. The results of the thesis will be used by the Estonian Waste Management Association who will carry on the work, so that the guidance material will be approved at the national level and will be implemented. Therefore, the material needs to be coordinated with the ministries.

Item Type: thesis
Advisor: Monica Vilms
Co-advisor: Marit Liivik
Subjects: Technoecology > Laws and Regulations > Regulation of Waste Treatment and Preparation of Waste Projects
Technoecology
Technoecology > Technology and Waste Management
Technoecology > Technology and Waste Management > Types of Waste and Basics of Waste Treatment
Technoecology > Technology and Waste Management > Treatment of Hazardous Waste
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management
Depositing User: Grethe-Johanna Ploompuu
Date Deposited: 05 Jun 2018 13:26
Last Modified: 30 Aug 2019 07:33
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3590

Actions (login required)

View Item View Item