TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Silberauto Eesti AS Kuressaare esinduse varuosalao olukorra parendamine

Kao, Markus (2018) Silberauto Eesti AS Kuressaare esinduse varuosalao olukorra parendamine. [thesis] [en] Silberauto Estonia AS Kuressaare Agency Spare Parts Warehouse Situation Betterment.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 10 August 2028.

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 10 August 2028.

Download (76kB)

Abstract

Lõputöö käigus analüüsis autor erinevaid väärtuseid ning tegi vastavalt tulemustele ettepanekuid. Teoreetilises osas tõi autor välja varuosalaos esinevad kitsaskohad ja praktilises osas viis läbi analüüsid, mõõtmised ning vaatlused, mis aitasid kaasa lahenduste välja töötamisel. Praktilises osas analüüsis autor erinevaid rahalisi väärtusi, käibeid ja mõõtis aega mitmete toimingute teostamisel. Laotöötaja palkamise vajaduseks analüüsis autor lao ja töökoja käibeid ning võttis arvesse esinduse ülalpidamiskulusid. Lisaks mõõtis autor varuosade vastuvõtmisele ning toomisele kuluvat aega. Analüüsi tulemusena selgus, et rahalisest seisukohast lähtudes ei ole laotöötajat mõistlik palgata, kuna võivad tekkida probleemid palga maksmisel. Siiski oleks laotöötajat varuosalattu vaja, kõrvaldamaks seal esinevaid puuduseid, mis seisnevad varuosade kirja saamist töökäsule ning laoseisust õige aegselt välja kandmist. Samuti saab laotöötaja tegeleda üldise lao korraldusega. Sellega seoses tegi autor ettepaneku esinduse töökorralduse muutmiseks, paigutades varuosade kliendinõustaja lattu. Seisva kauba osakaalu teadmiseks tõi autor välja tervikliku laoseisu mitmel erineval viisil ja seletas, mis vahe on müüdaval ja seisval kaubal. Kuna seisev kaup hõivab arvestataval määral laopinda, siis leidis autor lahendusi, kuidas sellest vabaneda. Antud kaupa tasub proovida müüa hulgi, et teenida teatud raha tagasi seisva kauba pealt. Muidugi peab müügi korral mainima ostjale, et ei olda kindlad detailide töökvaliteedi osas. Lisaks on võimalik laopinda laiendada teise korruse arvelt, tehes vastavad juurdeehitused. B varuosade osakaalu laoseisus ei tohiks enam mitte mingil määral suurendada, vaid rohkem vaeva nägema selle maha müümisega. B varuosade käitlemisega saaks tegeleda laotöötaja. Varuosade toomisele on võimalik aega vähendada, kui tuua kaupa hulgi või kasutada rohkem müüjate kaubaringe. Võimalusel planeerida varuosad remonditööde tarvis juba aegsasti. Lõputöö käigus omandas autor uusi teadmisi varuosalao korraldamisega ja sellega seonduvate tegevuste osas. Samuti oli autoril võimalus kogeda laotöötaja ametikohta, täites talle määratud tööülesandeid.

Abstract [en]

The following thesis Silberauto Estonia AS Kuressaare Agency Spare Parts Warehouse Situation goal was to find solutions that could help to eliminate problems linked with spare parts warehouse. In theoretical part the author of present thesis described bottlenecks of the spare part warehouse and in practical part carried out analysis, measurements and studies, which help to work out solutions. In practical part the author of thesis analyzed different monetary values, sales and measured time of performing many jobs. For hiring a warehouseman the author of thesis analyzed warehouse and workshop sales and took into consideration agency cost of subsistence. Furthermore, the author of thesis measured time for taking delivery and bringing wares. As a result of analysis it turned out that from the financial aspect, it is not reasonable to hire a warehouseman, because there may become problems with paying his salary. However, there is a need of a warehouseman to eliminate occurring problems, which include handling spare parts and organizing full-scale warehouse. In relation to this the author of thesis made suggestion to change the job management in the agency. To find out the proportion of the idle wares the author of thesis brought forth the entire warehouse position explaining the difference between saleable and idle wares. Because the idle wares occupy storage space at considerable rate, the author of thesis found ways to get rid of it. One way is to sell the wares wholesale or utilize these. Furthermore, there is a possibility to enlarge storage space on the ground of the second floor, but then there are some extensions needed to be done. B spare parts proportion should not be increased, therefore it is needed to work harder for selling these. A warehouseman can also manage dealing with these spare parts. When bringing spare parts from shop there is a chance of reducing the amount of time by bringing the wares in large quantities or using more sellers wares trips. In the process of the thesis author learned new knowledges about organizing and actions of spare parts warehouse, which come along with it. Also the author of thesis had an opportunity to work as a warehouseman, accomplishing assignments which were assigned to him.

Item Type: thesis
Advisor: Sten Soomlais
Subjects: Transport > Automotive engineering > Autode hooldus, hooldusjaamad ja seadmed
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Markus Kao
Date Deposited: 11 Jun 2018 10:14
Last Modified: 16 Aug 2018 08:05
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3571

Actions (login required)

View Item View Item