TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Sõiduauto rehvide tehnoseisund Eesti liikluses

Tauden, Keith (2018) Sõiduauto rehvide tehnoseisund Eesti liikluses. [thesis] [en] The Technical Condition of Passenger Car Tires in Estonia.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Archive (RAR) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (11MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (136kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli praeguses Eesti liikluses sõitvate sõiduautode rehvide seisukorra ja nende tehnoseisundit mõjutavate põhjuste uurimine ning lisaks välja selgitada, kas on vaja hetkest olukorda parandada ja kui on, siis kuidas seda teha saaks. Eesmärgi praeguses Eesti liikluses sõitvate rehvide seisukorra välja selgitamise kohapealt saab lugeda täidetuks, kuna tänu autori vaatlusuuringutele ja mõõtmistele ning Rehviliidu andmetele Tallinna ja Tartu sõidukite rehvide kohta, sai uurimustöös ülevaate 967 sõiduauto rehvidest liikluses. Uuritud ja mõõdetud 1 496 rehvist talvel, osutusid kulumispiiri kohapealt ohtlikuks 16,1% neist ja liigselt vananenud olid juba 20,8% talvel mõõdetud rehvidest. Suur osa rehvidest talverehvi hooajal olid liigselt kulunud ja vananenud samal ajal. Suverehvi hooajal uuritud ja mõõdetud 2 372 rehvist osutusid ohtlikuks kulunuks 11,2% koguhulgast ja liigselt vananenud rehvide hulk suvel oli 11,7% ning samamoodi nagu oli talvel, suur osa rehvidest olid liigselt kulunud ja vananenud samal ajal. Talverehvide seisukord oli tunduvalt halvem kui suverehvidel, põhjus tuleneb talverehvide vähesest kasutusest kuna kohustuslikud on nad kõigest kolm kuud ja enamus inimesed sõidavadki keskmiselt neli kuud, mistõttu ülejäänud ajal sõidavad enamus suverehvidega. Suverehvidega sõidetakse kaks korda kauem ja seetõttu on ka uuemaid suverehve vaja palju varem. Samuti on töös ülevaade rehvide seisukorda mõjutavatest põhjustest, millest kõige rohkem vajaks tähelepanu liigne kulumine ja vananemine. Paljud autoomanikud sõidavad oma rehvidega viimse kulumispiirini, kuigi peaks juba varemalt uute rehvide peale mõtlema, seda kõige rohkem talvel. Samamoodi ei tea või taha teadvustada endale suur osa juhte, et pragunenud vanade rehvidega on väga suur tõenäosus kaotada juhitavus, kui rehv peaks lõhkema. Samuti on talvel kõige suurem hulk vanade rehvide kasutajaid, mis on väga negatiivne käitumisviis, sest just talveti on teeolud kõige keerulisemad. Nii nagu liigselt kulunud rehvimustrigagi, pikeneb ka ilmastikuoludele mittevastavate rehvide pidurdusteekond kuni kümneid meetreid pikemaks. Uurimustöös tuleb välja Rehviliidu andmetel ja autori vaatlustel, et vähemalt üks kolmandik Eestis liiklejatest on jätnud suveks alla lamellrehvid. Püstitatud hüpotees, et rehvide tehnoseisundi nõuded Eesti seaduses ei ole piisavalt reguleeritud ja vajaks seadusest tulenevate rehvide tehnonõuete täiendamist ning samuti vajaks avalikkus suuremat teavitustööd rehvide kohapealt, osutub tõeseks. Uurimustöö tulemusena peab autor vajalikuks täiendada Eestis kehtivate rehvide tehnoseisundi ja muuta ka rehvimustri jääksügavuse nõudeid karmimaks. Maanteeameti andmetel on erinevaid liiklusõnnetusi viie eelneva aasta jooksul olnud mituteist tuhat. Liiklusõnnetustes on rehvide seisukord väga oluliseks määrajaks lisaks sõidukiirusele ja –võtetele, mis eelnevas käesolevas töös sai väga palju kinnitust. Rehvide tehnoseisundi ja mustri jääksügavuste nõuete täiendamine võib autori sõnul kaasa aidata liiklusõnnetuste arvu vähendamisele.

Abstract [en]

The following thesis of The Technical Condition of Passenger Car Tires in Estonia aims at examining the condition of the car tires currently in use in Estonian traffic and the reasons for the technical condition as well as at finding out whether there is a need to improve the current situation and, if so, how to do it. The aim of identifying the condition of the tires currently in use in Estonian traffic can be seen as achieved. Based on the author's surveys and measurements as well as the data of the Estonian Tyre Association on the tires used in Tallinn and Tartu vehicles, an overview of 967 passenger car tires was studied in the thesis. Of the 1 496 tires tested and measured in winter, 16,1% proved to be dangerous due to limit wear and 20,8% of the tires measured in winter turned out to be worn. Most of the tires in the winter season were found to be worn out and obsolete at the same time. Of the 2 372 tires tested and measured in summer, 11,2% of the total tire number proved to be dangerous, and the number of worn-out tires in the summer was 11,7%. Similarly to the winter conditions, a large proportion of the tires was worn out and obsolete at the same time. The condition of snow tires was considerably worse than that of the summer tires, the reason behind it being the infrequent use of snow tires that are mandatory for three months only, with most people using them for an average of four months, then switching to summer tires for the remaining months. Summer tires are in use for twice as long and, therefore, need to be changed more frequently. The thesis also provides an overview of the causes that affect the condition of tires, in particular, excessive wear and tear and ageing. Many car owners use their tires to the critical wear limit, although they should change their tires in a timely manner, most of all, in winter. Likewise, a high number of drivers fail to realise that broken tires can lead to losing control of the car if the tire should burst. In winter, there is the largest number of road users with old tires, which is a very negative way of behaviour as winter conditions are most difficult for driving. As to excessively worn tire patterns, the braking distance in difficult weather conditions will be extended by tens of meters. According to the data of the Estonian Tyre Association and the author's surveys, at least one third of the road users in Estonia use snow tires in summer. The hypothesis that the requirements for the technical condition of tires in Estonian law are not sufficiently regulated and that there is a need for the improvement of the technical requirements arising from the law, as well as a need to provide more public information on the use of tires proves to be true. As a result of the study, the author considers it necessary to improve the technical condition of the tires currently in use in Estonia and to make the requirements for the depth of the tire pattern more stringent. According to the Road Administration, there have been thousands of traffic accidents during the past five years. When it comes to traffic accidents, the condition of tires is a very important factor in addition to driving speed and behaviour, which has been confirmed in the thesis. According to the author, upgrading the requirements for the technical condition of tires and the depth of the pattern may contribute to decreasing the number of traffic accidents.

Item Type: thesis
Advisor: Margus Villau
Subjects: Transport > Automotive engineering > Car construction
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Keith Tauden
Date Deposited: 11 Jun 2018 10:08
Last Modified: 30 Aug 2019 07:42
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3566

Actions (login required)

View Item View Item