TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Liiklusohutuse auditites korduvalt esinenud märkused ja nende analüüs

Välli, Kristo (2018) Liiklusohutuse auditites korduvalt esinenud märkused ja nende analüüs. [thesis] [en] Repeated Remarks in Road Safety Audits and their Analysis.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (833kB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Liiklusohutuse auditite märkuste analüüsi käigus selgus, et liiklusohtu tekitavaid korduvaid liiklusohutuse märkusi esines nii projekteerimisfaasis olevate projektide kui ka valmis ehitatud teede puhul. Projekteerimisfaasis vähemalt kolmel korral esinenud märkused olid: ristmikel ebapiisav nähtavus, aeglustusraja kujundamine, aeglustuskiil liiga lühike, bussi või veokite jaoks pöörderaadius ristmikul liiga väike, ülekäigukohas puudub „Jalgratta- ja jalgtee lõpp“ liiklusmärk, sõiduraja laiuse valik, puudub hoiatusmärk metsloomade võimaliku teeületuse kohta, põrkepiirde töölaius liiga suur, ülekäigukohas piirkiirus liiga suur. Projekteerimisfaasis esines üllatavalt palju suure ja väga suur riskiga märkusi 54-l korral 154-st. Peamiseks probleemiks oli ülekäigukoht, kus korduvateks märkusteks olid „Jalgratta- ja jalgtee lõpp“ liiklusmärkide puudumine ning ülekäigukohaga teelõigul liiga suur piirkiirus. Realiseeritud projektides esinenud korduvad märkused olid: liiklusmärk varjatud, vee äravoolu truubipäis jäetud kindlustamata või kehvasti kindlustatud, sõidukijuhile kehv nähtavus ristmikult vasakule /paremale, piirdele paigaldamata osa tähisposte, tänavavalgustus põleb osaliselt, nõlvad lagunevad, liiklussaarel olev liiklusmärk piirab nähtavust ülekäigukohas jalakäijale ja sõidukijuhile või vasakpööret sooritavale sõidukijuhile, jalgtee või kergliiklustee ei ole tähistatud vastava liiklusmärgiga, ohutussaare äärkivid markeerimata, bussipeatuse äärkivid markeerimata, tähispostid mahasõidetud. Realiseeritud projektites esines suure ja väga suure riskiga märkusi vähem 39-l korral 289-st. Otsest liiklusohtu kujutavateks korduvalt esinenud probleemideks oli liiklusmärgi nähtavus ja kergliiklusteel valitsev pimedus. Kokkuvõtete põhjal saab järeldada, et auditeerimine liikluskeskkonna parendamiseks oluline. Eriti projekteerimisfaasis olevate projektide puhul. Märkuste esinemise põhjusteks olid: • ohutussaare äärkivide markeeringu nõude puudumine maanteenormides, • kuidas projekteerija rakendab norme ja juhendeid, • projekteerija inimlik võime eksida, • projekteerija ei märka projektjooniselt kõiki potensiaalseid liiklusohtlike või liiklus häirivaid olukordi, • projekteerija ja auditeerija erinevad hinnangud tee lahendusele, • auditeerijal jääb mõni potensiaalselt liiklusohtu või liiklust häiriv olukord avastamata, • tee-ehitaja ei järgi projektjooniseid või on oma töös lohakas. Projekteerimisnormides erilist tähelepanu vajavaid puudusi ei leidnud. Maanteeamet võiks kaaluda ohutussaare äärekivide markeerimise nõude lisamist. Lisaks kaaluda täienduse tegemist projekteerimisnormidesse ning lisada valgustuse peatüki alla ka ülekäigukoha valgustamise, kuigi normis on kirjas, et valgustust võib projekteerida, kui see on vajalik tingimuste loomiseks ohutumaks liiklemiseks.

Abstract [en]

The following thesis Repeated Remarks on Road Safety Audits and Their Analysis is ... The aim of the thesis is to find out what remarks occur repeatedly in road safety audits and what causes them. Author used 38 road safety audits, of which 15 where design phase audits and 23 completed roads audits. Auditis were composed in 2015-2017 time period. Analysis was divided in two parts, design phase audits and completed road audits. Design phase audits had a total of 154 auditors remarks and completed road audits 289 remarks. In design phase analysis author focused on remarks that repeated more than twice. In completed road remarks that repeated more than thrice. In design phase, surprisingly many high and very high risk comments came out 54 remarks out of 154 notes. The main problem was with the pedestrian crossing point, where the repeated remarks were about the absence of the "The end of bicycle and footpath" traffic sign, to high speed limit, poor visibility at intersections and not informing drivers about pedestrian crossing point. In the author's opinion the traffic signs absence was caused by designer human error and the speed limit remark reason was auditors and designers different opinion about the situation. Because highway norms allow, but not recommend, 90 km/h speeds, where is low pedestrian road crossing frequency. The poor visibility at intersection was caused by road curves and where directional traffic sign was placed. Lower risk repeated remarks were about deceleration lane design, low turning radius form trucks and buses, too large work radius of road borders, road lanes width and the absence of “Caution, wild animals may cross the road” traffic sign. In completed road, high and very high risk comments were reported less 39 remarks out of 289 notes. Most of the remarks did not recur. The problems that were repeatedly encountered as a direct threat to traffic safety were the visibility of traffic signs and the darkness on bicycle and footpaths (pedestrian may use roadsides to travel). Low or intermediate risk repeated remark were about the poor visibility at intersections, missing or poorly built water drain culvert header fortification, absence of some road border marks, some road lighting lamps did not illuminate, road side slopes poor fortification, traffic safety island crubstorne were not marked, and the absence of „The beggining of bicycle and footpath“ traffic sign. It can be said that road auditing is very important to imporove traffic environment. Particularly for projects in the design phase. Why repeated remarks occured in audits were: • absence of traffic safety island crubstones marking requirement in highway design norms; • how designer implements design norms and guidelines; • designer did not noticed all potentially hazardous or traffic disturbing situation on design drawings; • auditors and designers different opinions about the designed road; • auditor did not noticed all potentially hazardous or traffic disturbing elements; • road builder does not follow design drawings or are negligent in their work.

Item Type: thesis
Advisor: Sten Soomlais
Subjects: Transport > Traffic management > Traffic safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Kristo Välli
Date Deposited: 11 Jun 2018 08:23
Last Modified: 30 Aug 2019 07:44
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3549

Actions (login required)

View Item View Item