TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Sõiduki ja jalakäija liikumiskonfliktide uuring viie Tallinna ülekäiguraja näitel

Piht, Olari (2018) Sõiduki ja jalakäija liikumiskonfliktide uuring viie Tallinna ülekäiguraja näitel. [thesis] [en] Study on Traffic Conflicts between Vehicles and Pedestrians Based on the Example of Five Pedestrian Crossings in Tallinn.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli tuvastada ja analüüsida reguleerimata ülekäiguradadel aset leidvaid liikumiskonflikte jalakäijate ja sõidukite vahel, et aru saada, millised liiklejate käitumismustrid viivad jalakäija osalusega liiklusõnnetusteni. Selleks võeti uurimise alla viis Tallinna suuremat reguleerimata ülekäigurada. Vaatluse all olevad ülekäigurajad asusid Akadeemia teel, Endla teel, Pärnu maanteel, Sõle teel ja Sõpruse puiesteel. Igat ülekäigurada filmiti vähemalt viiel päeval. Kokku koguti 283 h videomaterjali. Videomaterjal töötati läbi ja tuvastati sellelt kokku 46 liikumiskonflikti jalakäija ja sõiduki vahel. Järgmiseks määrati liikumiskonfliktidele raskusastmed – kerge, keskmine või raske. Raskusaste olenes sõiduki jääkkiirusest eeldataval kokkupõrkehetkel - kerge kuni 20 km/h, keskmine 20…40 km/h ja raske üle 40 km/h. Liikumiskonfliktide raskusastmete määramisel lähtuti visuaalsest hinnangust ja analüüsitarkvarast T-Analyst saadud andmetest. Kokku tuvastati 29 kerget, 13 keskmist ja neli rasket liikumiskonflikti. Vaatlusuuringute käigus tuvastati, et liikumiskonfliktide esinemise tõenäosus on suurem halvenenud valgustingimustes ja sademete olemasolu korral. Liikumiskonfliktide osakaal pimedas oli 51%, hämaras 31% ja päevavalges 18%. Konfliktide osakaal sademete esinemisel oli 72% ja sademeteta tingimustes 28%. Liikumiskonfliktini viivaid liiklejate käitumismustreid ehk tüüpolukordi tuvastati kokku neli. Esimese tüüpolukord on selline olukord, kus pärisuunavööndis jalakäija suhtes esimesel sõidurajal liikuv sõiduk annab teed jalakäijale ja konflikt leiab aset teisel rajal liikuva sõiduki ja jalakäija vahel. Teine tüüpolukord on selline olukord, kus pärisuunavööndis jalakäija suhtes esimesel sõidurajal sõidukeid ei liigu ja konflikt leiab aset teisel rajal liikuva sõiduki ja jalakäija vahel. Kolmas tüüpolukord on selline olukord, kus liikumiskonflikt leiab aset pärisuunavööndis jalakäija suhtes esimesel sõidurajal liikuva sõiduki ja jalakäija vahel. Neljas tüüpolukord on selline olukord, kus konflikt leiab aset vahetult enne ülekäigurada kiirendamist alustava sõiduki ja jalakäija vahel. Esimest tüüpolukorda esines 17 korral, teist 14 korral, kolmandat üheksal korral ja neljandat kuuel korral. Liiklusohutuse suurendamiseks peab „Nutikas ülekäigurada“ ennetama kokkupõrget jalakäijate ja sõidukite vahel või vähemalt alandama kokkupõrkekiirust. Selleks on vaja anda mõlemale osapoolele piisavalt vara hoiatus, et jõuaks reageerida ja tegutseda. Sõiduki hoiatamisel tuleb arvestada juhi reageerimise aega, pidurite rakendumise aega, aeglustuse kasvu aega, pikisidestustegurit, sõiduki tüüpi ja liikumiskiirust, et eeldataval kokkupõrkehetkel oleks sõiduki jääkkiirus 0 km/h. Antud tingimustes saadud minimaalse aja korral vilguks seade sõidukijuhile punaselt. Sellele eelneks tähelepanu äratamise periood kollaselt vilkumisega 30% ajaliselt varem. Kui sõidukit on alustatud punaselt hoiatamisega, siis võiks hakata hoiatama jalakäijat kollaselt ja seejärel vastavalt reageerimise ajale punaselt. „Nutika ülekäiguraja“ üheks lisafunktsiooniks sobiks sõidukijuhtide hoiatamine piirkiiruse ületamisest. Lisaettepanekutena toodi välja, et liiklusohutuse suurendamiseks on vaja parandada valgustingimusi vaatluse all olnud ülekäiguradadel ja ka kõnniteel ülekäiguraja vahetusläheduses. Sõpruse puiestee ülekäigurajale on tarvis paigaldada piire ja teostada teeremonti, et suunata jalakäijaid liikuma mööda korrektsemat trajektoori. Endla tee ülekäiguraja läheduses on jalakäijate ohutuse seisukohalt mõistlik vähendada sõiduradade arvu ühes sõidusuunas neljalt kolmele.

Abstract [en]

The purpose of this graduation thesis Study on Traffic Conflicts between Vehicles and Pedestrians Based on the Example of Five Pedestrian Crossings in Tallinn is to identify and analyse traffic conflicts between vehicles and pedestrians on an unregulated pedestrian crossings. Traffic conflict is an event involving two or more participants approaching each other on a collision course, where at least one of the participants performs an evasive manoeuvre. Data for this study were obtained by placing cameras on five unregulated pedestrian crossings in Tallinn. Each pedestrian crossing was filmed at least five days. 283 hours of video material was collected for further analysis. Next phase of this study was to identify traffic conflicts from the video material. 46 traffic conflicts were identified, which were analysed with special software T-Analyst. Identified traffic conflicts were then categorised into three categories – slight, medium and severe. 29 slight, 13 medium and 4 severe conflicts were discovered. Big proportion of traffic conflicts took place in poor lighting and weather conditions. Four different types of traffic conflicts were identified. The first type is situation, where vehicle on the first lane gives way and traffic conflict occurs between the pedestrian and the vehicle driving on the second lane. The second type is situation, where there are no vehicles on the first lane and traffic conflict occurs between the pedestrian and the vehicle driving on the second lane. Third type is situation, where traffic conflict occurs between the pedestrian and the vehicle driving on the first lane. Fourth type is situation, where traffic conflict occurs between accelerating vehicle and pedestrian. To reduce traffic accidents, it is important to warn both the driver and the pedestrian about a collision course in the correct time. Time to warn the driver is calculated based on the type of vehicle, reaction time and road conditions. Author suggests two phase warning system, the first which attracts attention and the second which commands to take immediate action. Lighting conditions must be improved on the pedestrian crossings and near the sidewalk in order to improve traffic safety. Sõpruse pedestrian crossing needs modifications to guide pedestrians to the correct road crossing course. Road design near Endla pedestrian crossing should be changed in order to improve pedestrian safety.

Item Type: thesis
Advisor: Janek Luppin
Co-advisor: Juri Ess
Subjects: Transport > Traffic management > Traffic safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Olari Piht
Date Deposited: 11 Jun 2018 10:31
Last Modified: 30 Aug 2019 07:48
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3530

Actions (login required)

View Item View Item