TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Väikesemahulised asfaltkatte parandamise meetodid eestis

Lokko, Vallo (2017) Väikesemahulised asfaltkatte parandamise meetodid eestis. [thesis] [en] Methods for Small-Volume Asphalt Renovation in Estonia.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (261kB)

Abstract

Inimesed kasutavad igapäevaseks liiklemiseks jalg- või sõiduteed. Iga mehhanismi kasutamine muudab katte omadusi. Nii on ka teedega, mida kasutatakse liikumiseks punktist A punkti B. Mõnda lõiku koormatakse päevas ligikaudu kahekümne tuhande sõiduki poolt. Teekonstruktsioon peab vastu võtma pidevalt suuri pingeid ning need hajutama, et koormus ainult ühte konkreetset kohta ei mõjutaks. Seoses Eesti keerulise kliima, niiskusrežiimi, sulamis- ja külmumistsükliga, naelrehvide kasutamisega ning soolatamisega on defektid aldid tekkima. Suurimaks probleemiks on vesi, mis mõjutab konstruktsiooni eluiga ning probleemide teket. Kui drenaaž ei täida oma funktsioone korrapäraselt ehk vee väljaviimine kihtidest ei ole tagatud, võib tekkida katendi eluea vähenemine ning kannatab ka liiklejate mugavus. Peamisteks defektideks on löökaugud, piki- ja põikipraod, pikiroopad, kulumine ja võrkpraod. . Oluliseks teguriks on see, et Eesti on küll väike riik, aga teedevõrgustik on väga tihe. Ehitustöödega alustati juba Nõukogude Liidu perioodil. Pisikese riigi negatiivseks küljeks on see, et ei jätku raha ning inimressurssi. See tähendab, et teede vanus on väga kõrge, kuid remonttööd ei kata katete vananemist. Samuti on projekteerimiseks kasutatav programm välja töötatud 1986. aastal. Kolmekümne aasta jooksul on riigis toimunud suured arengud ning on ilmselge, et programm on ajale jalgu jäänud. On vaja teha muudatusi – kiirelt ja targalt. Kui defektid tulevad ilmsiks, tuleb nendega koheselt tegeleda. Kui venitada ning lükata tööde teostamist edasi, arenevad puudused kergesti edasi ning hilisem taastusremont on kulukam, keerukam ja vähem efektiivsem. Samuti on vaja välja arendada kaasaegsemad projekteerimise nõuded, et teha samm edasi. Igale asjale on olemas lahendus - nii ka defektidele. Eestis on olemas väga palju erinevaid kattetaastamise tehnoloogiaid. Asfaldilaotamine käsitsi või laoturiga, Rooparemix, Novaflex, Remix, ajutised lahendused ning Nu-Phalt on meetodid, mis on parimad ning kasutatavamad alternatiivid probleemide lahendamiseks Eestis. Defekte on erineva suuruse ja astmega, asuvad erinevates kohtades ning seetõttu ongi välja töötatud erinevaid meetodeid, millel kõigil on omad head ja halvad küljed. Erinevate tehnoloogiate valik tagab parima lahenduse mingisuguse kindla defekti parandamiseks ning liiklejatele paremate tingimuste loomise. Pidevalt kuuleb nurinat inimestelt, et teed on kehvas seisus ning mitte midagi selle tarbeks ei võeta ette. Tegelikult on asi vastupidine. Tuleb pilti vaadata Eestist väljapoole. Meil tehakse erinevate asutuste vahel tihedat koostööd, tagamaks liikluses turvalisus ning mugavus liiklejatele. Võrreldes Eestit Euroopa riikidega, tuleb mõista, et mõned on meist rikkamad ning seeläbi saavad pakkuda paremaid lahendusi ning kvaliteeti. Paljudel on kliima soodsam kui meil. Sellest ei tohi lasta pead norgu. Tuleb välja mõelda uusi ning paremaid lahendusi, et meie katendite eluiga oleks pikem. Kui kõik panustavad arengusse: tavaliiklejad, pädevad erialased inimesed ning riik, on kõik võimalik. Tahe ja usk tagavad võimaluse teha järgmine samm lähemale Euroopa ning maailma poliitikasse.

Abstract [en]

In daily basis people use roads to drive a car or for walking. Different mechanisms changes the quality of the cover. It is the same with the roads, which are used to move from point A to point B. Some roads are been used around twenty thousand vehicles in a day. The construction of the road needs to be able to accept a lot of stress and to dispel them, so that all the road is evenly stressed. Because of the complex climate in Estonia, humidity level, melting and freezing cycle, spike tyres and salting the roads, defects are easy to come. Biggest problem is water, it influences the constructions life cycle and other problems. If the drainage does not complete it is functions regularly to remove water from the layers, the cover´s life shortens and the comfort for the road user´s suffers. Main defects are holes, long and diagonal rails, wearing and cracks. Important factor is that Estonia is a small country but the infrastructure is very thick. Road building started already in Soviet Union period. The negative side of being small country is the lack of money and workers. It means that the roads are old and the mending work does not cover the ageing of them. Also the program used to project roads are been used since 1986. It is clear that the program is too old and in thirty years changes have been huge. The changes has to be done quickly and smartly. If the defects are coming clear they need to be removed instantly. If the work is not done on time, the problems will increase easily and mending will be more costly, more difficult and less effective. Also new programs for projecting needs to be updated and new requirements needs to be taken in use. Every problem has its solutions- so does defects. In Estonia we have many cover restoration technologies. Asphalt spreading by hand or with spread machine, Rooparemix, Novaflex, Remix, temporary solutions and Nu-Phalt methods, which are best and most popular alternatives to solve problems in Estonia. There are many shapes and levels of defects, the location on different parts and that’s why there is many methods in use and every one of them have positive and negative sides. To be able to choose from different technologies for the concrete problem, it helps to remove it the best way possible and makes peoples travel comfortable. There is lot of grumbling from the people, that the roads are in bad shape and nothing is done to improve it. Actually it is the opposite. Outside of Estonia the conditions are very different. In here offices are doing work together and they are constantly improving the safety and comfort for the people on roads. Comparing Estonia with other Europe countries, it has to be understood that many of them have more money than we do and so they can offer better solutions and quality. In many countries the climate is also better for the roads than we do. We need to be creative and think more solutions to improve our roads and make the best out of them. When everybody will give their contribution to improvement: regular users, people working on roads, government, everything is possible. Will and faith will ensure next step to be closer to Europe and world politics.

Item Type: thesis
Advisor: Ralf Kalm
Subjects: Construction > Road Construction > Road building > Road building work
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: J. Praaks
Date Deposited: 03 Jul 2017 06:38
Last Modified: 30 Aug 2019 08:44
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3319

Actions (login required)

View Item View Item