TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kaevikute rajamisel, tagasitäitel ja katendikihtide taastustöödel tehtavad enamlevinud vead ning nende ennetamine

Laikask, Siim (2017) Kaevikute rajamisel, tagasitäitel ja katendikihtide taastustöödel tehtavad enamlevinud vead ning nende ennetamine. [thesis] [en] Common problems and their preventation in trenching, backfilling and pavement recovery.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (277kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja kaevikute projekteerimisel, rajamisel ja taastamistöödel tehtavaid enamlevinuid vigasid, mis mõjutavad ehitusprotsessi ning taastustööde kvaliteeti. Lõputöö koostamisel lähtusin kehtivatest normidest, seadustest, RIL-77, katselõikudel läbiviidud katsemõõtmiste tulemustest ja isiklikest kogemusest antud valdkonnas töötades. Ebakvaliteetse töö põhjused on: • eksitakse tehnoloogia valikul, s.t kasutatakse näiteks valede parameetritega seadmeid, mis ei ole piisavad kvaliteetse töö teostamiseks; • ei arvestata valitsevate geoloogilise tingimuste, pinnaveetaseme või looduslike tingimustega; • tööde läbiviimisel eiratakse juhendmaterjalides toodud nõudeid; • eelitatakse isiklikke kogemusi juhendmaterjalidele; • ei pöörata tähelepanu üleminekutarindite tihendamisele; • ei pöörata tähelepanu sõlmpunktide ümbruste tihendamisele; • üldsuse madala teadlikuse tõttu ei kontrollita ega viida läbi tihedusmõõtmisi sõlmpunktide ja kaeviku üleminekutarindi piirkonnas; • eiratakse ohutusnõudeid. Katselõikudel läbiviidud katsetulemustest selgub, et vale ristlõike kujuga kaevikutes ei ole võimalik saavutada nõutavat tihedusastet kogu kaeviku laiuses ning sõlmpunktide ümbert. Näiteks penetromeetri löökide arv on üleminekutarinditel kuni 50% väiksem võrreldes kaeviku keskelt mõõdetud tulemustega. Sõlmpunktide ümbert mõõdetuna on tulemused veelgi kehvemad, kui võrduvad enamjaolt tihendamata pinnase mõõtetulemustega. Lisaks on oluliseks mõjuteguriks nõutava tiheduse saavutamisel tagasitäite kihi paksus ning täitematerjali niiskuse protsent. Tulemustest on näha, et nõutava tihedusastmeni tihendamine võib võtta kaks korda paksema kihi puhul kuni poole rohkem aega. Sel põhjusel tuleks teostada tagasitäite tööd õhemate kihtidena. Nõuete mittetäitmist soodustab ka madal ehitusjärelvalve kvaliteet ning inimeste madal teadlikkus antud valdkonnas esinevatest probleemidest ja nende ennetamisest. Tuleks pöörata suuremat tähelepanu tööde kontrollimise kvaliteedile ning tõsta antud valdkonnas töötavate spetsialistide teadlikusele valitsevatest probleemidest ja nende ennetamisele. Kindlasti oleks vajalik muuta katsemõõtmiste teostamise korda kaevikutööde puhul, kui katsemõõtmisi tuleks hakata teostama ka sõlmpunktide piirkonnas ja üleminekutarinditel. Üheks võimaluseks oleks sõltumatu järelelvalve kasutamine ehitusobjektidel ning katsemõõtmiste läbiviimisel kasutada sõltumatut laborit. Kohalike omavalitsuste eeskirju kaeve- ja taastamistööde läbiviimise kohta tuleks muuta ühtsemaks.

Abstract [en]

The aim of the final thesis was explain the problems which are caused by wrong working methods in trenching, backfilling and pavement recovery processes. All these problems have affect to the building process and the pavement quality. The final thesis based on applicable standards, laws, RIL-77, testmeasurements and my personal experience of working as a worksite manager in the pipelife installation company. The main reasons for poor quality are: • wrong technology for excavation and backfilling, for example using wrong machines and equipment which arent suitable for good quality; • not pay attention for geological surveys, for example groundwater level, geological conditions and weather conditions; • ignoring standards, laws or other manuals on execution of the work processes; • preferring more personal experience than (user) manuals, laws or other standards; • not pay attention for compacting subbase / backfill material properly on the zone of influence; • not pay attention for compacting subbase / backfill material around the manholes and valves; • ignoring the safety; Results of test measurements show that it’s not possible to compact subbase properly and achieve required co-efficient density across the width of the trench and in the zone of influence when the cross-section of the trench is wrong. Penetrometer tests in the zone of influence show that, the rate of penetration is 50% less in the zone along the trench than in the middle of trench. Test results around the manholes or valves were even worse because the rate of penetration is proportional to uncompacted subbase. The impact factors are thickness of the backfill layer and the percentage of moisture of backfill material (soil). Test results shows that it takes more time to achieve required density when the thickness of the backfill layer is too thick, f.e it takes two times longer time for proper compact. This is the main reason why we should prefer thinner layer in backfilling. Also the probles are caused because the quality of supervision is poor. Trusting my personal experiences as worksite manager I could say that the supervisors, engineers and other specialists who working on this sector should pay more attention to quality, verificationing, supervisioning and achieve more knowledge about the problems, solutions and how to avoid these problems. Certainly it’s important to change the procedures of test measurement. It is important that the test measurements conduct around the manholes and in the zone of influence. One option is involve independent second supervisor and independent laboratory for test measurements. In order to raise the quality of excavation, backfilling and pavement recovery is to synchronize local government requirements for excavation and pavement recovery.

Item Type: thesis
Advisor: Karel Saar
Subjects: Construction > Road Construction > Road design > Engineering networks
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Siim Laikask
Date Deposited: 29 Jun 2017 11:36
Last Modified: 30 Aug 2019 07:57
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3309

Actions (login required)

View Item View Item