TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Türi metsandiku maaparandusehitisi teenindavate teede töökorralduse projekt

Kolsar, Kevin (2017) Türi metsandiku maaparandusehitisi teenindavate teede töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Organisation Project for Roads Servicing Land Improvement Structures of Türi Forest Area.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (114kB)

Abstract

Türi metsandiku maaparandusehitisi teenindavate Türi – Võstermäe tee, Sütemetsa – Kõltsi tee, Laupa – Kõltsi tee ja Võstermäe harutee rekonstrueerimistööd lõppevad 1.09.2017. a. objekti lõpptähtajaga. Ehitustööde teostamisel peab jälgima rekonstrueerimistööde tehnilise projekti seletuskirja, kus on toodud ehitamise nõuded. Tööaja arvutustes on leitud tööpäevade arv, mis kulub objektil tehtavate erinevate rekonstrueerimistööde tegemiseks. Objektil tehtavateks rekonstrueerimistöödeks on raie- ja juurimistööd, teede ja kraavide mahamärkimstööd, kraavide kaevetööd, tuletõrjetiikide rekonstrueerimised, truupide ja veeviimarite ehitamine koos truupide ja kraavinõlvde kindlustamisega, teede ja teerajatiste ehitamine ja liikluskorraldusvahenite paigaldamine. Tööaja arvutustes on arvestatud tööaja normtundidega, seega kui ehitaja teeb pikemaid päevi jääb tal enne tööde lõpptähtaega suurem varu. Töökorralduse projekti kalendergraafik on koostatud eelnevalt leitud tööde ajakulu põhjal. Kalendergraafikus on näha millal mingi töö algab ja lõppeb, veel saab vaadata ka paralleelselt tehtavaid töid kalendergraafiku abil. Graafikus ei ole arvestatud tööseisakutega nagu masinate rikked ja halvad ilmastikuolud. Vajaminevate ressursside vajadus objektil on leitud kalendergraafikus toodud tööde järjestuse ja erinevate tööde masinapargi ja tööjõu vajaduse abil.

Abstract [en]

„Construction Organisation Project for Roads Servicing Land Improvement Structures of Türi Forest Area“ The reconstruction works of the roads Türi – Võstermäe, Sütemetsa – Kõltsi, Laupa – Kõltsi and the access road Võstermäe – all servicing the land improvement structures of Türi forest area – will end on September 1st 2017. Upon the performance of construction works, the explanatory report of the technical reconstruction project providing the requirements for the construction should be followed. The calculation of working time includes the number of days to be spent for various reconstruction works on the site. The reconstruction works to be performed are harvesting and clearing works, staking out roads and ditches, ditch excavation works, fire water pond reconstruction, construction of culverts and drainage channels and trenches together with the reinforcement of culvert and ditch banks, construction of roads and road structures, and installation of traffic control devices. The calculations of working time record standard working hours, so if a builder´s working days are longer, he/she will have bigger time reserve before the deadline of the works. The time schedule for work organisation is prepared on the basis of time spent on works previously investigated. The time schedule shows the start and end of all works, moreover, it shows the works that run parallel. The schedule does not take into account any work stoppage, such as machine failures and bad weather conditions. The need for resources required on the site is found on the basis of the sequencing of performed works in the time schedule, as are the required machines for different works, and the necessary manpower.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road building > Road building work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Kevin Kolsar
Date Deposited: 06 Jun 2017 10:07
Last Modified: 30 Aug 2019 08:00
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3268

Actions (login required)

View Item View Item