TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kassitarvete sortimendi kujundamine kaubamärgile NufNuf

Koit, Kätlin (2017) Kassitarvete sortimendi kujundamine kaubamärgile NufNuf. [thesis] [en] The formation of the assortment of cat products for the trademark NufNuf.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents -bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesolev lõputöö annab ülevaate kaubamärgile NufNuf Eesti lemmikloomapoodidest leitavast sortimendist, nende hindadest, kassiomanike soovidest ja vajadustest ning Kassikasvatajate Liidu nõuannetest. Töö on abiks nende alabrändi NufNuf Cats sortimendi kujundamisel ja turule toomisel. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on töö esimeses peatükis ülevaade turust, selle segmentimisest, uue toote kujundamisest, sortimendist ning hinnakujundusest. Teises peatükis on töö autor välja toonud uuringute läbiviimiseks vajalikud esmase info kogumise meetodid. Töö teine pool selgitab esmalt välja peamised kasside vajadused kassitarvete järgi. Edasi annab töö autor ülevaate Eestis tegutsevatest loomapoodidest, nende sortimendist ning hindadest. Andmed loomapoodide kohta on kogutud vaatluse käigus. Kõige suurema osa tööst moodustab kassiomanike seas läbiviidud küsitlus, millele vastas 443 kassiomanikku. Küsitlus uuris kassiomanike eelistusi kassitarvete valimisel ja ostmisel. Töö neljandas peatükis on kokkuvõte uuringu tulemustest, nende põhjal tehtud järeldused ja ettepanekud. Uuringu põhjal võib järeldada, et toakasside omanikud ostavad oma lemmikutele mõeldud tarbeid rohkem kui õuekasside omanikud. Kõige enam eelistatakse osta kassitarbeid lemmikloomapoodidest ning 90% vastajatest on hetkel turul pakutava sortimendiga väga rahul või pigem rahul. Kassiomanike arvates kõige suurem kitsaskoht Eesti turul pakutavate kassitarvete puhul on hinna ja kvaliteedi suhe ning toodete disain. Enne uuringu läbiviimist arvas töö autor, et kolm kõige populaarsemat kassitarvet võiksid olla mänguasjad, kraapimispuu ning kassipesa. Uuringust aga selgus, et pesa ei kuulu nende kolme hulka. Olenemata sellest, on kassipesa siiski väga vajalik toode, mis on olemas pea pooltel kassiomanikest ning ka tulevikus plaanivad mitmed kassiomanikud antud toodet soetada. Kõige populaarsem toode, mida omatakse või plaanitakse veel tulevikus osta, on mänguasjad. Eelistatuimad mänguasjad on nööriga. Samuti on populaarsed pehmed ning sulgedega mänguasjad. Kõige suurem osa vastajatest eelistas osta mänguasju, mis jäävad 1-5 euro vahemikku. Teisena oluliseks tooteks peetakse kraapimispuud. Kraapimispuu puhul on kõige olulisemaks teguriks vastupidavus. Kõige suurem osa vastajatest leidis, et kraapimispuu võiks maksta kuni 30 eurot. Kolmandana peetakse vajalikuks kassitarbeks jalutamiseks vajalikke vahendeid. Kaelarihmale eelistatakse trakse, mis on ohutumad. Kuna tänapäeval on kassid on osaks perekonnast on transpordikott paljude vastajate jaoks väga oluline kassitarve. Kassipesa osutus viiendana populaarseks tooteks. Kassipesa puhul peetakse kõige tähtsamaks seda, et pesa oleks võimalik kergesti hooldada. Hind võiks vastajate arvates jääda kuni 30 euro juurde. Võttes arvesse konkureerivaid tooteid, kassiomanike eelistusi ning Kassikasvatajate Liidu soovitusi ning ka NufNufi praeguse sortimendi laiust ja sügavust, siis viis toodet, millega võiks turule tulla on: • mänguasjad (nööriga, pehmed ja sulgedega mänguasjad), • kraapimispuu, • jalutustraksid, • transpordikott, • pesa. Toetudes läbiviidud uuringu tulemustele võib öelda, et töö eesmärk sai täidetud. Antud lõputöö aitab alabrändil NufNuf Cats mõista paremini potentsiaalsete klientide soove ja vajadusi ning annab võimaluse pöörata tähelepanu turul valitsevatele kitsaskohtadele.

Abstract [en]

Current thesis theme is „The formation of the assortment of cat products for the trademark NufNuf” The aim of this work is to provide trademark NufNuf with suitable assortment of the products for the market. The work consists of theoretical part, which explains the concepts of the market, the formation of a new product, the price and its impact, and primary data collection methods. The second, empirical part describes the company's brief introduction, the overview of competing products and their pricing, the results and analysis of the research, requirements of the Cat Breeders Association, as well as conclusions and proposals for the trademark NufNuf, which were made, based on the results. For getting the information about preferences of the cat owners, there was conducted a research, the aim of which was to find out what kind of cat products, where from and at what prices they prefer to buy. The Internet poll was used as the research method. It was possible to participate in the research and to answer the poll questions within two weeks, and 443 cat owners responded. The research showed that in-house cat owners buy their pets special cat food more than those owners, whose cats walk outside. Most of them prefer to buy cat food from pet shops, and 90% of the respondents are satisfied with currently available assortment on the market. The most popular products, which are already owned or planned to buy more in the future, are toys. The most preferred toys are ones with a rope. The other popular ones are soft and feather toys. The majority of respondents prefer to buy toys at the price range of 1-5 euro. The second product that is considered to be important is a scraping tree. In case of the scraping tree, durability is the most important factor. The majority of the respondents think, that scraping tree could cost up to 30 euros. The third product that is considered important is necessary means for going for a walk. Instead of collars, cat owners prefer braces, which are safer. Since cats are now a part of the family, it is considered very important to have a transport bag. The fifth product that is one of the most popular is cat’s socket. In case of the socket, the most important is considered the fact, that the socket should be easily taken care of. The price could be for up to 30 euros. Taking into account the competing products, cat owners’ preferences, and Cat Breeders Association’ recommendations, as well as current assortment of NufNuf, the entering assortment to the market could be as follows: • toys (soft toys, toys with ropes, and with feathers) • scraping tree, • walking braces, • transport bag, • socket. Based on the results of the research, author can say, that the aim of the work was completed. This work can help the trademark NufNuf to design the new range of products for cats and to bring them to the market.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kätlin Koit
Date Deposited: 13 Jun 2017 12:41
Last Modified: 30 Aug 2019 08:40
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3255

Actions (login required)

View Item View Item