TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kuressaare rekratsioonikeskus

Puksand, Kristel (2017) Kuressaare rekratsioonikeskus. [thesis] [en] Kuressaare Recreation Centre.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Image (PNG) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (18MB)
[img] Image (PNG) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (20MB)
[img] Image (PNG) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (27MB)
[img] Image (PNG) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (38MB)
[img] Image (PNG) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (40MB)
[img] Image (PNG) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (46MB)
[img] Microsoft Word (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (16kB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (20kB)

Abstract

Diplomitöös on välja pakutud ja eskiisprojekti tasemel lahendatud Kuressaare Rekreatsioonikeskus. Kavandatava hoone asukohaks on Kuressaare mereäärne krunt, mis on põhjast piiritletud Kuressaare lossihooviga ning lõunast piiritleb krunti staadion. Pakutav lahendus võtab arvesse asukohast tingitud eripärasusi. Eskiislahenduses on välja pakutud üks suur hoonekompleks, mis koosneb kolmest hoonemahust ning neid ühendavast avarast aatriumist. Ujula, suur spordisaal ning restoran on omavahel põimitud ning kõigile linnaelanikele igapäevaselt kasutatavad. Antud lahendus annab hoonele juurde mitmekesisust ning erinevaid kasutusvõimalusi. Kuressaare linnale uute spordi- ning vaba aja veetmis võimaluste loomine oli diplomitöö üheks oluliseks eesmärgiks. Projektis on lahendatud kompleks, kuhu kuulub nii täismõõdus ujula kui ka suur sportimissaal, mida hetkel Kuressaares ei ole. Lisaväärtuse projektile annab hoone fassaad, mis on kujundatud just antud hoonele. Uudsed on kompleksis olevad multifunktsionaalsed töötoad, mida saab kasutada nii huviringideks kui ka näiteks sünnipäeva pidamiseks. Lisaks saab kasutada erinevateks vaba aja veetmise tegevusteks aatriumit.

Abstract [en]

The diploma thesis proposes and represents a draft level design for Kuressaare Recreation Centre. The proposed building is located in Kuressaare seaside, which is surronded by Kuressaare episcopal castle on north and the Kuressaare stadium on south. The proposed solution takes into account the specifities of the location. In addition, the project has taken into account the buildings which are currently missing from the Kuressaare city. The project has proposed one large building complex, which consists of three volumes of the buildings and are joined together by a spacious atrium. Swimming pool, large sportscourt and restaurant are interrelated and all the residents of the city can visit the centre on a daily basis. This solution gives the building diversity and variety of uses. To create new possibilities for sports and free time activities was an important objective of the diploma. The project has solved the recreation complex, which includes a full-size swimming pool as well as a large sportshall, both of those do not exist in Kuressaare today. Adding value to the project is the facade, which is designed specifically for this building. A novelty of this complex are the multifunctional workshops that can be used by hobby groups or for holding birthday parties. In addicion people can use the atrium for a variety of recreational activities.

Item Type: thesis
Advisor: Mihkel Tüür
Co-advisor: Ott Kadarik
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Kristel Puksand
Date Deposited: 09 Jun 2017 10:04
Last Modified: 30 Aug 2019 09:15
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3134

Actions (login required)

View Item View Item