TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Juurdelõikusosakonna palgasüsteemi parendamine Nurme Production OÜ näitel

Naarismaa, Piia (2017) Juurdelõikusosakonna palgasüsteemi parendamine Nurme Production OÜ näitel. [thesis] [en] Improving the Wage System in Cutting Department of Nurme Production OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (18kB)

Abstract

KOKKUVÕTE Antud lõputöö eesmärgiks oli ettevõtte Nurme Production OÜ juurdelõikusosakonna töölised viia üle ajatöölt tükitööle. Ülesanne oli ettevõtte poolt autorile ette määratud. Töölisteks antud osakonnas on ladestajad, juurdelõikajad ning laserlõikajad. Tükitööle üleviimise põhjuseks on tööaja muutmine efektiivsemaks, aja parem planeerimine nii tööandja kui ka töölise poolt. Tükitöö motiveerib töötajat kiiremaks töö tegemiseks. Samuti oleks selgem ülevaada tehtud tööst ning klienti, kes on esitanud tellimuse, saaks täpsemini informeerida kui kaua antud tellimuse täitmiseks aega läheb. Autor jälgis ja analüüsis tööd ettevõtte juurdelõikusosakonnas. Järgnevalt koostas autor erinevaid uuringuid töölistele. Nende põhjal oli tarvis leida erinevaid lahendusi, valemeid, mille järgi hakata tükipalka arvestama. Enne valemi väljatöötamist teostas autor uuringuid, milleks olid tööpäeva pildistamised kõikidele töölistele antud osakonnas. Autor koostas sobivad ajauuringu tabelid valitud todetele, koostas abiaja kaardid ning määratles tööliste jõudlused. Töö käigus, peale erinevaid uurimisi ja analüüse, töötas autor välja kaks erinevat valemit, mille abil edaspidi tükipalka arvestama hakata. Valemite tulemuste analüüsimisel selgitas autor välja nendest parema valemi, mis toimib. Sobiv valem: [materjalid + detailid + (aeg / kogus * inimeste arv)] / kogus Peale arvutust tuleb saadud arv (minutid) korrutada 0,17, et saada ühe toote hind. Kuna saadud valemi tulemused erinesid teineteisest veidi, koostas autor valemi kontrollimiseks ning analüüsiks valemi, kus arvutab kõik mudelid läbi vabriku keskmise tellimuse arvuga, 250-ga. See meetod aitab ettevõttel hiljem teostada ettearvestust, millega saab arvestada enne seda, kui on teada tellimuse täpne kogus. Valem keskmise kogusega: [materjalid + detailid + (aeg / keskmine kogus * inimeste arv)] / keskmine kogus Töö autor soovitab antud valem ettevõttel kasutusele võtta. Töö autorina avaldan tänu oma juhendajale Nurme Production OÜ ettevõtte tootmisjuhile M. Laansalule ja Tallinna Tehnikakõrgkooli poolsele juhendajale A. Tšistovale ning konsultandile M. Beilmannile.

Abstract [en]

SUMMARY The purpose of this graduation thesis „Improving the Wage System in Cutting Department of Nurme Production OÜ“ is to develop a formula for cutting department workers. The formula is needed to transform workers from work paid by the time to piecework. The target was given by the company. Over a 12 years ago were these same professions also paid by piecework and the company had the formula to calculate workers wage. But change of the time transfer manual cutting to automatic machine cutting. So the formula is aged. An author of this thesis made different surveys. After analyzing, data from various surveys, the author worked out different formulas, how to calculate piecework. When all the produce information were added to various formulas started author compare the results and made the decision which one of them is correct to use. Chosen formula: [materials + details + (time / average quantity * number of workers)] / average quantity The answer is processing time to one product, then it is needed to multiply by 0,17. Then is received a value of one product. The author suggests that Nurme Production OÜ should apply this formula. This will raise the effectiveness of the workers.

Item Type: thesis
Advisor: Marge Laansalu
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Product Management in Sewing Industry
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Clothing Design and Technology
Depositing User: Piia Naarismaa
Date Deposited: 09 Jun 2017 13:22
Last Modified: 30 Aug 2019 09:02
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3092

Actions (login required)

View Item View Item