TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Lasterõivaste tootmisefektiivsuse optimeerimine

Kont, Häly (2017) Lasterõivaste tootmisefektiivsuse optimeerimine. [thesis] [en] Production Efficiency Improvement of Childrenwear.

This is the latest version of this item.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 September 2027.

Download (3MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 September 2027.

Download (250kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli ettevõttes Mimi Disain OÜ parandada tootmist puudutavat dokumentatsiooni, mis eelneb toodete töösse andmisele ning koguda andmeid edaspidise tootmisplaneerimise tarbeks. Seeläbi muutub tootmine efektiivsemaks, nii et ettevõttel on võimalus ka vähesel määral kasumit teenida. Selleks, et teada saada, millised on klienteide ootused nii kangaste kui ka hinnaklassi suhtes koostasin küsitluse, mille tulemused võiksid olla aluseks toote lõpphinnale. Esmalt oli kõige suuremaks eesmärgiks luua ühtne andmebaas kangakuludest. See aitab neil analüüsida, kas valitud kangastega tootmine muutub kulukaks või mitte. Seega saavad nad juba enne kangaste tellimist näha, kui suure osa toote omahinnast moodustab kangas ning seeläbi vastavalt vajadusele teha kangavaliku osas muudatusi. Selleks, et näha, kui palju kulub kangast mustrite kasutamise korral koostasin paigutusjoonised nii ühe kui ka kahesuunaliselt, kus võis näha, et ka mustrilisi kangaid saab kasutada efektiivselt. Kõik oleneb tootest ning seetõttu tulebki ettevõttel edaspidi juba alguses kangavalikuid kindlasti analüüsida. Edasi tuli korda teha tootmist puudutav dokumentatsioon. Kõigepealt leidsin, et oleks vaja uusi tööjooniseid, sest eelnevad oli oma värvi tõttu raskestiloetavad ning ettevõtte peaks tegema kõik selleks, et õmblusettevõte saaks lihtsalt ja kiirelt oma tööst aru ning ei peaks liigset aega töökäikude väljamõtlemise peale kulutama. Joonistele on toeks vaja ka teksti, seega koostasin kogu toodangule uued tehnoloogilised järjestused, mis on aluseks õmbleja tööle. Nii tööjoonised kui ka toote töötlemise järjestus on üks osa tootekaardist, seega vajasid ka tootekaardid uuendust. Nüüdseks on ettevõttel olemas tootekaardid, mis sisaldavad kogu tellimust puudutavad olulist informatsiooni. Viimaks jõudsin eelnevatest etappidest tingitud probleemi lahendamiseni, milleks oli hind. Kui üks suur hinna mõjutaja oli kangas siis teiseks on tootmine. Selleks, et ettevõte oskaks teha omapoolse hinnapakkumise arvutasin SSD programmi abil välja tootele standardaja, mille alusel arvutasin välja tootmishinna. Tulemusena võis näha, et mõni koostööpartner küsib õiglast toote hinda, kuid teised jällegi palju kõrgemat, kui minu saadud tulemus. Seega tuleb ettevõttel teha rohkem läbirääkimisi hinna osas. 65 Selleks, et jõuda toote lõpphinnani tuli eelnevalt kalkuleerida toote omahind, mille arvutamiseks koostasin nii tootmise, tarvikute kui ka teenuste hinnakirja, et andmed oleks ühes kohas ja kiiresti kättesaadavad. Olles välja arvutanud omahinna sain kalkuleerida hulgi – ja jaehinna. Selleks koondasin kokku ettevõtte igakuised majanduskulud, mille alusel moodustus marginal, mis tuli toote omahinnale juurde arvestada, et see kataks ettevõtte igakuised kulutusi. Kõige viimaks lisasin kasumiprotsendi, mis hetkel on väike, et toote hind püsiks kliendile sobivas vahemikus. Sest nagu ettevõtte juht ka ütles, siis hetkel on oluline teenida vähemalt majanduskulud tagasi. Seega lõputöö lõpuks on ettevõttel olemas korralik dokumentatsioon, mis on aluseks tootmisel ning kangakulud, et edaspidi teha kangaste hindade osas paremaid valikuid, nii et nad suudavad kliendile pakkuda kohe alguses õiglast jaehinda, ilma et nad kaotaks oma tulu.

Abstract [en]

The purpose of thesis was to improve Mimi Disain OÜ workflow before production, so process would be more efficient and company would be able to make profit. To do so, it was essential to change the product documentation and collect data for future production planning. To figure out clients’ wishes I made a consumer survey, where I was interested in their preferences of fabrics and prices. First of all, the biggest objective was to create a database of fabric usage. This helps them to analyse whether using the chosen one will be expensive or not. To see the difference of used fabric between one-coloured and patterned fabric, I made markers with both directions – one-way and two-way markers. As it appeared, it is actually possible to use patterned fabric more efficiently than onecoloured. It all depends on the product and how many small details it has. That is why it is really important for the company to analyse the usage of the fabric. Secondly, I had to fix the production documentation. To begin with, they needed new flat drawings, because from the old ones it was really hard to read the products. Next, it was really important to write new correct technological processing sequence. These two are part of a product card, so these also needed an update. In the end, we have new product cards, which include all major information for production. So now it is easier for the sewing company, because all groundwork is done. Finally, I could calculate the product cost. When one big part of the product cost is fabric, then the second one is production price. Company needs to make their offer before production, but they did not calculate it before, so it was made assumingly, or they just accepted the price told by the factory. Now I calculated the product processing time with SSD and based on that I was able to compute an approximate product price. By doing that I saw that some prices were much higher than they should be. To calculate the product cost, I had to make price lists of production, accessories and services. When I got the product cost, I was able to compute wholesale and retail price. To get marginal we need to add to the cost, so I had to collect company’s monthly expenses. In the end I added the profit, which 67 for now is a small percentage, because as the company’s leader told for now it is important to make up for the expenses and later they can think about profit. In conclusion, the company now has a database for usage of fabric and correct product documentation. These two are already making production process much more efficient and faster. That allows them to negotiate and save some money from production expenses and by doing so they can offer more reasonable price for clients.

Item Type: thesis
Advisor: Irene Taal
Co-advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Technology
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Clothing Design and Technology
Depositing User: Häly Kont
Date Deposited: 09 Jun 2017 13:03
Last Modified: 09 Jun 2017 13:03
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3030

Available Versions of this Item

  • Lasterõivaste tootmisefektiivsuse optimeerimine. (deposited 09 Jun 2017 13:03) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item View Item