TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Elektrivormeli juhtmestuse projekteerimine ja valmistamine

Piirsoo, Toomas (2017) Elektrivormeli juhtmestuse projekteerimine ja valmistamine. [thesis] [en] Designing and fabricating wiring harness for electric formula car.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (111kB)

Abstract

öö eesmärgiks oli juhtmekimbu projekteerimine ja valmistamine. Oli tähtis masina häirekindlamaks muutmine varjestamise ja juhtmekimbu autosse läbimõeldud paigutamise abil. Eelnevate mudelite puhul on olnud probleeme reeglistike nõuete täitmisega. Nüüdseks on vead parandatud. Võrreldes eelnevate aastatega on suuremateks muutusteks juhtmekimbu kogukaal. 2017. aasta vormeli disainiga juhtmete arv väheneb tänu sellele, et andureid logib kaks plaati – sensorplaat eesmiseid andureid ning mootori juhtseade tagumisi andureid. Eelnevatel aastatel oli kaitsme tüüp valesti valitud ning kaitse ei kaitsnud akuelemente ja elementidel võis tekkida kontrollimatu ülekuumenemine. Uue mudeliga on probleem likvideeritud. Samuti oli probleeme ka CAN-liiniga, kus sellel aastal sai lisatud CAN-liinile varjestus ja massijuhe, liini potentsiaalide ühtlustamiseks plaatide vahel. Akuseadme disaini muutusega, muutusid kõrgepingejuhtmed mitmeid kordi lühemaks, mis väljendub häiringute ja kaalu vähenemises. Antud lõputöö raames sai välja valitud sobilikud komponendid kontrolleri kondensaatorite täislaadimis- ja tühjakslaadimissüsteemide jaoks ning arvutatud vajaliku takistuse suurus. Esmakordselt valmistati juhtmekimp 3-D keskkonnas, millest oli edasiselt võimalik teha juhtmestuslaud, kus juhtmekimp valmistada. Juhtmekimbu valmistamiskiirus ning töökindlus tõusis, tänu uute toodete ja tööriistade kasutusvõtule. Tarvitite toitejuhtmete, signaalijuhtmete ja ohutusahela liini lahtilöömine eraldi juhtmekimpudeks, annab võimaluse uurida nende kimpudest häiringute indutseerimist signaalijuhtmetesse, suurendades nende kimpude omavahelist kaugust. Juba projekteerimise ja ehituse käigus saab mõelda järgneva automudeli peale. Tähtsaks ülesandeks jääb kergema kõrgepingeahela kaitsme leidmine. Ehituskäigu mugavaks muutmiseks peab leidma lahenduse kere ja juhtmekimbu märgistusele, mille järgi oleks kergem juhtmekimpu autosse paigutada. Samuti tuleb põhjalikult läbi mõelda peakimbust väljuvate juhtmekimpude vajaduse üle. Antud juhtmekimbu juures oli võimalik nende arvu vähendada, mis muudaks valmistamisprotsessi kiiremaks.

Abstract [en]

The purpose of this thesis is to design and fabricate wiring harness for electric formula. The most important thing to pay attention to was reducing electromagnetic interference through shielding and thoughtful placement of the harness. Also with previous models there have been problems with rules compliance, which this time were corrected. Compared to previous years, the biggest change is the total weight of the harness. This year the number of wires on board is reduced thanks to two different logging printed circuit boards – front sensors are connected to the sensorplate and rear sensors to the engine control unit. In previous years, wrong type of fuse protection has been used, that did not protect the battery cells, which could cause the thermal runaway. This year the problem has been fixed. Last year model also had problems with the CAN-bus, which this year became shielded, a mass line was added to equalize the potentials between the plates. Battery pack design change, this means high-voltage wires became several times shorter, which is reflected in the less electromagnetic interference and weight loss. In context of this thesis the suitable components were chosen for the controller capacitors dis- and precharge as well as the appropriate resistors. For the first time the wiring harness was designed in a 3-D environment that allowed to prepare a harness board, onto which the wiring harness could be placed. Harness completion rate and reliability increased thanks to use of new products and tools. Consumers power cables, signal cables and the shutdown circuit lines were separated into separate bundles in order to provide the opportunity to explore the bundles interference induction into signal cables, by increasing the distance between the bundles. At the same time with designing and manufacturing this year model, will be thought about the next year car. An important task would be finding a lighter high-voltage circuit fuse. A better labeling system should be found to change connecting and placing wiring in the car more comfortable. Also the need of outgoing wiring harness from main bundle must be thoroughly thought through. The number of bundles out of the main bundle could be reduced, which would make the preparation faster.

Item Type: thesis
Advisor: Heljut Kalda
Co-advisor: Rainer Lepik
Subjects: Mechanical Engineering > Production Development > CAD Systems
Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment > Digital Technology
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Toomas Piirsoo
Date Deposited: 08 Jun 2017 07:29
Last Modified: 30 Aug 2019 09:46
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3020

Actions (login required)

View Item View Item