TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Turundusplaani koostamine OÜ Autmet näitel

Veeber, Kaur (2017) Turundusplaani koostamine OÜ Autmet näitel. [thesis] [en] Creating Marketing Plan for OÜ Autmet.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli luua OÜ Autmet vajadustel ning võimalustel põhinev turundusplaan. Selleks valis autor välja turundustegevused mis on samaaegselt lihtsad, praktilised, soodsad ning Autmeti võimaluste juures realiseeritavad. Kuna ettevõte laienes hiljuti ning seoses sellega kasvas ettevõtte võimekus teenindada kliente mitmekordseks, oli eesmärgiks koostada turundusplaan millega oleks võimalik suurendada ettevõtte käivet aastaringselt. Esimene peatükk keskendub põhjalikult turundusteooria selgitamisele. Ülevaate saab näiteks SWOT analüüsi koostamisest, 4P mudelist ning klientide segmenteerimisest. Kõiki eelnimetatud vahendeid on autor kasutanud ka Autmetile turundusplaani loomisel. Teises peatükis keskendus autor peamiselt ettevõtte, tema hetkeolukorra ja turupositsiooni iseloomustamisele. Samuti kirjeldas autor ettevõtte tegevusala, toote- ning teenusevalikut, kollektiivi ja töökeskkonda ning koostööpartnereid. Varasemalt tutvustatud turundusteooriate alusel koostas autor Autmetile SWOT analüüsi ning vaatles ettevõtte 4P-d. Peatüki lõpuks püstitas autor kooskõlas ettevõtte juhatajaga eesmärgid, milleni ettevõte sooviks antud turundusplaani kaasabil jõuda. Eesmärgiks oli 2017. aasta müügitulu kasvatamine võrreldes 2015. aasta müügituluga 200% ning 2018 aasta müügitulu võrreldes 2015. aasta müügituluga 400%. Turundusplaani teostamiseks on olenevalt turundustegevuste edukusest eraldatud kahe aasta peale 4000 kuni 5500 eurot. Kolmandas peatükis luuakse detailne turundusplaan Autmetile. Selleks kasutatakse autori hinnangul kõige sobivamaid ja efektiivsemaid turundusstrateegiaid. Need tehti kindlaks varasema teoreetilise vaatlusega. Turundusplaani loomise käigus analüüsis autor nii ettevõtte mikro- kui makrokeskkonda, vaatles suuremaid konkurente ning leidis üles Autmeti tugevad ning nõrgad küljed. Turundusplaani loomise käigus pakkus autor välja võimalusi, kuidas tema arvates oleks võimalikult kuluefektiivne ning tulemuslik Autmeti turundada. Lisaks milliste meetmetega jõuaks autori arvates kõige paremini ettevõttele atraktiivse segmendini. Nendeks meetmeteks oli liiklusmärkide ja välireklaamide paigaldamine, reklaam Linnalehes, ettevõtte kodulehe täiustamine, reklaamtrükiste trükkimine ja jagamine ning Facebooki lehe loomine koos jagamismängude korraldamisega Facebookis. Autmeti eesmärk tulevikuks on kasutada täielikult ära ettevõtte laienemise järgselt loodud ressursid ning võimekus teenindada kliente. Samuti on eesmärgiks järk-järgult turundustegevuste osakaalu suurendamine ettevõtte igapäevategevuses.

Abstract [en]

The objective for this dissertation was to create a marketing plan for OÜ Autmet, finding marketing strategy which would be simple, practical and realistic regarding organisations needs and possibilities. Since the company escalated recently and grew its potential ability to serve clients about six times – main goal for this marketing plan was to find ways on generating more business and turnover around year. The first paragraph focuses explaining thoroughly on main theories of marketing. For example, overview is given on SWOT analysis, 4P model and customer segmentation. All these theories are also applied on creating marketing plan for Autmet OÜ. In the second paragraph, author focused mainly on giving an in-depth overview about the company, its current situation and its position on the market. Also companies field of work, collective, working conditions, product line and partnerships were described. Based on marketing theories described in the first paragraph – author created SWOT analysis and observed companies 4P-s. In the end of the paragraph author set a goal for the marketing plan - growing Autmet OÜ’s annual turnover at 2017 to 46 780 euros and at 2018 to 93 560 euros. Marketing budget used for this growth is 4000-5500 euros. In third paragraph – detailed marketing plan was created for Autmet. The plan is based on previously handled theories and analysis. It was created combining most suitable and effective marketing strategies and activities. In addition, while creating the marketing plan – author analysed macro- and microenvironments, also observed Autmet’s competition and indicated its key strengths. While creating the marketing plan – author proposed different options on marketing Autmet with maximum effect and cost-efficiency. In addition, author described the best means of communication between Autmet and its attractive segment of clients on the market. These means are: mounting traffic signs, advertising in Linnaleht, improving Autmets webpage, printing brochures and creating Facebook page combined with promotional games in Facebook. Autmets main goal for the future is to take advantage of all potential resources gained after expanding. In addition, the second main goal is to maximise the profit by integrating more marketing into organisations everyday work.

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kiis
Co-advisor: Timo Tooming
Subjects: Working Life > Business Fundamentals
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Kaur Veeber
Date Deposited: 25 Sep 2017 08:25
Last Modified: 30 Aug 2019 07:54
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2976

Actions (login required)

View Item View Item