TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Lubja Ttn 4 Kohtuhoone ehitusorganiseerimise projekt

Kaasik, Andre (2017) Lubja Ttn 4 Kohtuhoone ehitusorganiseerimise projekt. [thesis] [en] Project of organizing the construction of the court house at Lubja 4.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (19kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Lubja tänav 4 Kohtuhoone suurematest 0-tsükli ehitustöödest ja koostada nende kohta tehnoloogiakaardid. Täpsemalt selgitatakse ja kirjeldatakse töös graafiliselt ja tekstina kaevetööde ja plaatvundamendi ehitust. Kuna autor ei ole eelnevalt antud töödega kokku puutunud siis on valitud lõputöö teema talle eneseharimise mõttes kasulik, kuna pakub uusi teoreetilisi teadmisi ehituse organiseerimisest, mida on võimalik hiljem praktiliselt objektil rakendada. Lõputöö on koostatud AS Novarc Groupi ning Arhitektuuristuudio Siim ja Kreis OÜ poolt koostatud konstruktsioonide põhiprojekti, AS Novarc Group OÜ poolt koostatud arhitektuurse põhiprojekti, AS Novarc Groupi poolt koostatud asendiplaanilise seletuskirja ning OÜ Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo poolt koostatud ehitusgeoloogilise uurimustöö alusel. Lisaks tehnoloogiakaartidele leiab autor hoone eelarvelise maksumuse ja koostab kalenderplaani. Tervet ehitusprotsessi kajastava kalenderplaani ja eelarve koostamisel on lähtutud Eke Nora andmebaasi ajanormidest ja ühikhindadest. Ehituseelarveks kujunes 28 740 707 €. Lõputöös on leitud ka ehitusorganiseerimise kulud, mis on 1 718 679 € ehk 4,2 % kogu eelarvest. Kalenderplaani koostamisel on lähtutud erinevate tööliikide tehnoloogilisest järjekorrast ning konkreetsete tööde teostamiseks vajalikust tööliste arvust. Nende andmetega koostatud kalendergraafikust selgus, et kogu ehitusprotsessi pikkuseks on 654 päeva ning ehitustööliste maksimaalseks arvuks on 169. Lõputöö koostamine andis autorile uusi teadmisi eelkõige mullatööde organiseerimisest ja betoonitööde tehnoloogilistest protsessidest.

Abstract [en]

The objective of the thesis is to provide an overview of the larger subtract construction works on the court house at Lubja 4 and to compile technological maps. The excavation works and construction of the raft foundation are explained and described with images and text in more detail in the paper. As the author has not come into contact with these works before, then this topic is useful for self-education, providing new theoretical knowledge on organizing construction works which can later be used in practice on site. The thesis has been compiled on the basis of the main project of structures prepared by AS Novarc Group and Arhitektuuristuudio Siim ja Kreis OÜ, architectural main project prepared by AS Novarc Group OÜ, explanatory memorandum on location plan prepared by AS Novarc Group and construction-geological survey prepared by OÜ Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo. In addition to technological maps, the author will determine the budget cost of the building and prepare a calendar schedule. The preparation of the calendar schedule and budget covering the entire construction process is based on the Eke Nora database time norms and unit prices. The budget of construction was calculated as €28,740,707. The costs of organizing construction are also calculated in the thesis, amounting to €1,718,679 or 4.2% of the entire budget. The calendar schedule is based on the technological order of various types of work and the number of workers needed to carry out specific works. The calendar schedule prepared with these data revealed that the duration of the whole construction process is 654 days and the maximum number of construction workers is 169. Preparing the thesis gave the author new knowledge primarily on organizing soil works and technological processes of concrete works.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Andre Kaasik
Date Deposited: 08 Jun 2017 11:05
Last Modified: 08 Jun 2017 11:05
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2880

Actions (login required)

View Item View Item