TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kompostimisvõimaluse loomine korteriühistus

Uus, Riin (2017) Kompostimisvõimaluse loomine korteriühistus. [thesis] [en] Creating the Possibility to Compost in an Apartment Association.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (29kB)

Abstract

Uurimustöö tulemusena selgus, et antud kortermaja elanikud oleksid huvitatud kompostimissüsteemi loomisest ja näeksid kasutust tekkinud mullale kinnistul. Küsitluses osalesid seitsme korteri esindajad, üks korteriomanik ei soovinud osaleda. Intervjuu küsitleja ja vastanute vahel oli pingevaba, ühe vastanuga viidi läbi kirjalik küsitlus, sest vastanu oli vene keelt kõnelev, hiljem vastused tõlgiti. Vastuseid analüüsides selgus, et majas tekib nädalas hinnanguliselt 22 liitrit toidujäätmeid, mis teeb ca 1,5 liitrit inimese kohta. Kogused on piisavad, et saaks kompostimist rakendada. Elanikud näevad kasutust tekkivale mullale, sest krundil on palju peenraid ja taimi, mis vajaksid kevadeti värsket ja mineraalirikast mulda. Selleks, et biojäätmeid eraldi koguda ja kompostida, vajaksid vastanud infot teabelehe näol, kus on info mida võib ja mida ei või panna komposti. Küsitlusest selgus, et enamus vastanutest on varem kompostimisega kokku puutunud suvilas ja ollakse kursis kompostimisprotsessidega. Üks majaelanik ei olnud kursis, et biolagunevatest jäätmetest tekib muld. Elanikud on nõus biojäätmeid muudest jäätmetest eraldi koguma, neli korterit teeks seda vabatahtlikult, kuid kolme korteri omanikud vaid juhul, kui selleks oleks kohustus. Vastanud leidsid, et korteriühistus peaks olema üks inimene, kelle vastutada oleks kinnistul biojäätmete kompostimine. Isik peab kursis olema kompostis toimuvate protsessidega ja vajadusel protsessi efektiivsuse parendamiseks ka protsessi sekkuma. Näiteks, kui valmiv segu on liialt kuiv, siis peab seda kastma, kui eralduma hakkavad anaeroobsele lagunemisele iseloomulikud lõhnad, peab kindlasti massi õhutama ja kõige lihtsam on seda teha segamise teel. Vastutav isik saab jälgida, mida komposti tuuakse ja vajadusel saab ta teha korteriomanikele märkusi valesti pandud jäätmete suhtes. Väikses korteriühistus on isiklik suhtlus võimalik ja see on kindlasti ka kõige tõhusam teavitamisviis. Vaatamata sellele, et enamus inimesi oli nõus biojäätmeid eraldi koguma, leiti, et keeruline on leida korteris ja enamasti köögis sellist ruumi, kuhu panna biojäätmete kogumiskast. Hetkel on igas korteris kasutusel üks olmejäätmete prügikast ja selle asendamine vähemalt kahte liiki jäätmeid võimaldava kogumisanumaga võib elanike arvates olla kulukas. Parim lahendus biojäätmete kogumiseks oleks kasutada mõnda olemasolevat tarbitud tootest allesjäänud anumat, näiteks šašlõki pange. Kuna komposti võib panna ainult puhtaid, ilma pakendita biojäätmeid, siis oleks antud anumat kerge tühjendada, vajadusel pesta ning see ei võtaks köögis ka palju ruumi. Korteriühistule sobivaid väikekompostimislahendusi on mitmeid, antud töös on kirjeldatud neist seitset. Kompostimiskasti eeliseks on see, et seda on lihtne teha või võimalusel saab selle osta. Ise valmistatud kompostikasti saab vajadusel laiendada ja suurendada seeläbi kasti mahutavust. Kompostihunnikul(-aunal) on suur mahutavus, kuid selle rajamist reguleerib Tallinna linna jäätmehoolduseeskiri. Kuna korteriühistu sooviks oli kompostida lisaks aiajäätmetele ka toidujäätmeid, siis eeskiri nende aunas kompostimist ei luba. Kompostiaunaga võrreldes oleks kompostikast ilmastikukindlam, kui katta see kattega, et liigne niiskus sademete perioodil kompostitavasse massi ei jõuaks. Kasti eeliseks võrreldes aunaga on ka selle parem visuaalne väljanägemine. Nii auna kui iseehitatud kompostikasti negatiivseks omaduseks on võimalik protsessi peatumine külmal ajal. Lisaks on need lahendused ligipääsetavad loomadele ning lindudele, kelle jaoks lisatav biojääde on toit. Soovides hea väljanägemisega ja ilmastikukindlat kompostimislahendust, siis kõige parem valik oleks komposter. Võrreldes teiste kirjeldatud võimalustega on see ilmastikukindel, kahjurite eest kaitstud, ja seal saab kompostida nii toidu-, kui aiajäätmeid. Suurimaks miinusteks kompostri puhul on selle hind. Soojusisolatsiooni või erinevate lisadega kompostrid võivad olla üsna kallid. Kui kompostril puudub spetsiaalne segamisseade siis võib kompostitava massi õhutamine olla raskendatud. Komposter on kindla suurusega ja selle mahutavust ei ole võimalik vajadusel suurendada. Iga kinnistu, kes planeerib kompostimist peab eelnevalt välja selgitama tekkivate biojäätmete koguse ja lähtuvalt sellest valima sobiva suurusega kompostimislahenduse. Töös kirjeldatud vihmausskomposter oleks küll üks lihtsamaid lahendusi, kuid uuritud korteriühistu vajadusi arvestades jääks antud lahendus väikseks. Sellist komposti saamise võimalust oleks mugavam kasutada individuaalselt. Elanike sooviks oli saada lihtne, mugav, kergesti kasutav. Lähtuvalt töös kirjeldatud väikekompostimise lahendustest, inimeste ootustest ja Tallinna linna jäätmehoolduseeskirja nõuetest osutusid parimateks lahendusteks komposter või trummelkomposter. Trummelkomposter toetub jalgade peale ja trumli osa, kus on kompostitav mass on võimalik pöörlema ajada. Kompostri puhul sellist võimalust ei ole. Mõlemad lahendused on kinnised ja vastavad seega jäätmehoolduseeskirjas olevatele nõuetele, kui kompostitakse koos aiajäätmetega ka toidujäätmeid. Antud töö tulemusi kasutatakse uuritud korteriühistus edasiste tegevuste käigus, sest korteriühistu juhatusel on kindel soov kompostimist hoone territooriumil rakendada. Kindla kompostimislahenduse valiku peab korteriühistu otsustama üldkoosolekul, sest kulutused kompostimislahenduse soetamiseks peavad tegema ühistu liikmed. Vajalik oleks kõigi nõusolek ja poolehoid, sest siis on biojäätmete lahuskogumine ja kompostimine tulemuslik.

Abstract [en]

Compost is a mixture of humus and soil formed by aerobic decomposing of various organic waste. Compost is used as a good fertilizer for plants or to improve the soil quality. Home-made compost is good to use for beds in the gardens. In this case people can save money as they do not need to buy soil from the store. The goals of the study were: • to describe different ways for small-scale composting; • to find out the willingness of the apartment association members to collect bio-waste separately and to compost it on the property; • to compare a variety of small-scale composting methods and the expectations of the members of the apartment associations and to find out the best possible solution. The study was carried out in an apartment association with eight apartments, located in the Kristiine district. The poll was carried out as an interview. The objective of the interview was to find out the interest among the residents in the possibility to compost. Questions were made up to find out whether the residents are interested to compost on the property, how big is the amount of emerging bio-waste at the moment, how the residents feel about the composting possibility and what they know about composting methods. In order to choose the best way of composting for the condominiums, different small-scale composting methods, suitable for the condominiums of up to ten apartments, were examined. The research showed that the residents of the apartment building are interested in creating of the composting system and that they would find a way to use the soil on the property. A survey was attended by seven apartments; one apartment owner did not want to participate. The interview among respondents was effortless; with one Russian-speaking respondent the interview was carried out in a written form and the answers were later translated into Estonian. When analysing the responses, it turned out that 22 litres of food waste is created weekly; it is approximately 1.5 litres per person. The quantities are sufficient to be able to apply the compositing system. The residents see the use of the emerging soil, since the property has a lot of flowerbeds and plants that need fresh and mineral rich soil in spring. Despite the fact that most people were willing to collect waste separately, they found it hard to find the space in the apartment, especially in the kitchen, where to place the collection box. At the moment there is only one municipal trashcan in each apartment. The residents believe that it might be expensive to replace it with two different containers. The best solution to collect bio-waste would be to reuse an empty product container (bucket). There are many different small-scale composting solutions for apartment associations. This research describes seven of them. The advantage of a composting box is that it is easy to make or there is even a possibility to buy it. It is possible to enlarge the capacity of a home-made composting box. A compost heap has a large capacity, but its use is regulated by the Waste Management Rules of Tallinn. The apartment association also wanted to compost food waste, but unfortunately the Rules will not allow it. A composting box is weatherproof; covering a box with the lid protects the compost from humidity. It also looks better than a compost heap. A compost heap and bin have one negative quality; it is possible that in a cold period the composting process might stop. Both solutions are accessible to animals and birds for whom the bio-waste is food. The best choice for a good-looking and weather-resistant composting method would be a composter. Compared to other options described, it is weatherproof, protected against vermin and both food waste and garden waste can be composted there. The biggest disadvantage is a high cost of composter. Composters with thermal insulation or various appendices can be quite expensive. If a composter lacks a special mixing device, aeration of the material may be difficult. A composter is of certain size and capacity that cannot be increased. Each property that plans to compost needs to find out the amount of the bio-waste and based on that, they need to choose the best composting method. The residents wanted to have a plain, comfortable, easy-to-use and cheap composting method. Based on the solutions that were described in that research, people’s expectations and the Tallinn waste management requirements , the best solution proved to be a composter or turning units. It is possible to rotate the composted material in a drum composter. A composter does not have such a possibility. Both of these solutions are closed and meet the requirements of the waste management if food waste is composted together with garden waste. As the apartment association has decided to organize composting on its property, the outcome of the present research will be applied in their future activities. The composting solution has to be agreed on at a general meeting of the apartment association, for the expenses of composting must be covered by the residents. To successfully apply the separate collection of bio-waste and to compost it, it is necessary to have the approval of all the residents.

Item Type: thesis
Advisor: Monica Vilms
Subjects: Technoecology > Technology and Waste Management
Technoecology > Technology and Waste Management > Types of Waste and Basics of Waste Treatment
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management
Depositing User: Riin Uus
Date Deposited: 09 Jun 2017 09:42
Last Modified: 30 Aug 2019 19:00
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2870

Actions (login required)

View Item View Item