TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Joogivee tootmiseks kasutatavate filtermaterjalide võrdlus viimsi veevärgi näitel

Lembinen, Mirle (2017) Joogivee tootmiseks kasutatavate filtermaterjalide võrdlus viimsi veevärgi näitel. [thesis] [en] Comparison of Different Filter Materials Used in Drinking Water Production Based on the Example of Viimsi Veevärk.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (20kB)

Abstract

Erinevad katsetused katseseadmel tehti põhjusega, et näha milline protsess/tehnoloogia ja filtermaterjal toimib kõige paremini, et saada kätte puhast joogivett. Põhjaveest otse pumbatud vesi ei vasta joogivee nõuetele ning kindlad nõuded on paika pandud Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodite määruse nr. 82. Sellest lähtuvalt peab vastama nõuetele tarbijale minev joogivesi Fe2+ 0,2 mg/l, Mn4+ 0,05 mg/l ja NH4+ 0,5 mg/l. Lõputöös käsitleti kahe erineva tehnoloogia, injektor+GDT ja lahtise aeratsiooni võimalusi veeprotsessis ning uuriti kolme erineva filtermaterjali efektiivsust, millest üks on Magno Dol Akdolit ning kaks erineva jämedusega kvartsliiva põhised. Uurimus viidi läbi Viimsi veepuhastusjaama akrediteerimata laboris, lõputöö kirjutaja poolt. Katsetulemuste põhjal leiti filtrite poolt eemaldatud raua (Fe2+), mangaani (Mn4+) ja ammooniumi (NH4+) kogus veest ning tehti järeldusi nende ärastusefektiivsuse osas. Töö käigus anti ülevaade raua, mangaani ja ammooniumi eemaldamise vajalikkusest. Millise kontsentratsiooni juures muutuvad antud ained inimesele ohtlikuks ning millised võivad olla tagajärjed. Uurimus näitab, et need ained on inimesele väikestes kontsentratsioonides kasulikud, kuid suures koguses kahjulikud, mis tingib joogivee filtreerimise vajalikkust. Kõik filtermaterjalid sobivad kasutamiseks veepuhastusprotsessis, sest kõik eemaldavad rauda, mangaani ja ammooniumi piisavas koguses, et joogivesi vastaks nõuetele, kuid efektiivsemaks filtermaterjaliks on nii peenem ja ka jämedam kvartsliiv+antratsiit. Praktikas tasuks kasutada jämedama liivaga filtrit . Katseseeriatesse sattus ka tulemusi, kus filtrist väljuv vesi oli kehvema kvaliteediga, kui sisenev vesi. Seda saab lugeda kas katseveaks (kas väljuv vesi või sisenev vesi sai valesti mõõdetud, anumad saastunud vms) või oli filtritele kogunud mustust, mis võis muuta filtraadi proovi kehvema kvaliteediga veeks, kui siseneva toorvee kvaliteet. Sellest ka esineb efektiivsuse graafikutel negatiivseid tulemusi. Kindlasti tuleb kontrollida, mis võisid selliseid tulemusi põhjustada, et tagada joogivee piisav puhtus ning tulevaste katsete puhul saada usaldusväärsemad andmed. Kõige olulisem on veepuhastuse juures korralik ja õigesti optimeeritud filtripesu ning korralik aeratsioon.

Abstract [en]

Different tests were carried out to see what process/technology and filter material work best in the drinking water treatment process. Untreated groundwater does not meet the requirements, specified by Regulation No 82, concerning the quality and control requirements and analysis methods of drinking water. According to the regulation, the drinking water has to meet the following levels: Fe2+ 0,2 mg/l, Mn4+ 0,05 mg/l, and NH4+ 0,5 mg/l. In the graduation thesis two technologies for water treatment were studied: injector + GDT and diffusion aeration possibilities. The effectiveness of three different filter materials was analysed. Magno dol Akdolit was used in one filter, while layers of silica sand of different grain size were used in two filters. The tests were carried out by the author of the thesis in the non-accredited laboratory of the Viimsi water treatment plant. As a result, the amount of removed iron (Fe2+), manganese (Mn4+), and ammonium (NH4+) from the water was obtained. In the thesis, an overview of the importance of removing iron, manganese, and ammonium from the drinking water was given. It was also studied what concentrations of these compounds are hazardous to people, and what the consequences could be. Research shows that low concentrations of these compounds are beneficial, but higher concentrations may be harmful. This fact proves the importance of drinking water filtration. All the filter materials are suitable for water purification because they remove iron, manganese and ammonium from the drinking water in sufficient quantity. However, the most effective filters were the ones that used silica sand (finer and coarser) in combination with anthracite. In practice, the coarser silica sand is more suitable. Some test results indicated that the filtered water had lower quality than untreated water. This may be considered as measurement error: either the treated or untreated water was measured incorrectly, the containers were contaminated, etc., or the filters were contaminated and added contaminants to the water. That is why there are negative results on the effectiveness graph. The source of contamination has to be tracked in order to provide the high quality of drinking water and guarantee the reliability of future measurements. The most important consideration in water treatment is decent and properly optimized filter washing and proper aeration.

Item Type: thesis
Advisor: Erki Lember
Co-advisor: Nele Nilb
Subjects: Technoecology > Technology and Waste Management > Drinking and Waste Water Processing and Networks
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management
Depositing User: Mirle Lembinen
Date Deposited: 09 Jun 2017 09:51
Last Modified: 30 Aug 2019 19:00
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2841

Actions (login required)

View Item View Item