TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

AS Eesti Raudtee valmisolek hädaolukordadeks

Tšerepanova, Alisa (2017) AS Eesti Raudtee valmisolek hädaolukordadeks. [thesis] [en] AS Eesti Raudtee emergency preparedness.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (459kB)

Abstract

Tõhusa päästevõimekuse eesmärgiks on tagada turvaline ja ohutu viibimine riigis. Vaatamata raudtee suurele arengule, jäävad siiski õnnetused elu lahutamatuks osaks. Päästetöö kiire ja effektiivse teostamise eelduseks on pädevad töötajad, piisav tehnika ja varustus ning toetav õiguskeskkond. Päästetöösse on haaratud palju inimesi erinevate tööülesannetega, mis hõlmavaid erinevaid valdkondi. Antud töö eesmärgiks oli tutvuda AS Eesti Raudtee päästevõimekuse korraldusega ning välja selgitada, kas päästevõimekus on piisav või vajab suurendamist. Pärast materjalide läbitöötamist ja intervjuude läbiviimist võib järeldada, et päästevõimekus on tagatud heal tasemel. AS Eesti Raudtee, kui raudtee-ettevõtja, suhtub väga kohusetundlikult raudteeõnnetuste ennetamisse ning piisava päästevõimekuse tagamisse. Ettevõte teeb tihedalt koostood teiste raudtee-ettevõtetega ning politsei, pääste- ja terviseametiga. Jälgitakse, et kõik vajalik päästetehnika ning -varustus oleks olemas ning jätkuvalt panustatakse nende parendamisse. Raudteeõnnetuse korral sõltub kahju ning tagajärgede suurus sellest, kui kiirelt reageerivad üksused sündmuskohale tegustemiseks. Selleks, et reageerimise aeg teha maksimaalselt lühikeseks, on sõlmitud koostöökokkulepe Päästeameti ja Häirekeskusega. Päästeameti komandode paiknemine võimaldab reageerida maksimaalselt kiiresti, jõuda sündmuskohale ning teostada päästetöid. Avarii-taastamis meeskond reageerib ka sündmuskohale esimesel võimalusel ning vajadusel aitab päästetööde teostamisega. Pärast päästetööde lõppu algavad avarii-taastamistööd. Elutähtsate teenuste ning õnnetuste tagajärgede likvideerimise võimekus on tagatud 24/7. Kõik juhtumid saavad operatiivselt lahendatud. Ettevõte peaks jätkama head koostööd oma seniste partneritega ning sõlmima ka koostöökokkuleppe kaitseväega. AS Eesti Raudtee võiks vahetada välja olemasolevad raudteekraanad, mis viiks Eesti päästevõimekuse uuele tasemele.

Abstract [en]

Effective rescue capability is intended to ensure a safe and secure stay in the country. Despite the great development of technologies in the railway business, accidents are still an integral part of the current life. In order to provide fast and efficient work of rescue services are needed competent personal, adequate equipment, supplies and legalfield. As a result, rescue service involves a lot of people with different tasks connected to various fields. The aim of this work was to study AS Eesti Raudtee rescue capabilities and to determine whether they are sufficient or have to be developed further. After reviewing the materials and conducting interviews can be concluded that the rescue capability is guaranteed to be at the good level. AS Eesti Raudtee, as a provider of railway services is a very conscientious in preventing accidents and ensuring adequate rescue capabilities. The company works in tight cooperation with other railway companies and the police, rescue, health ministries and departments. It ensures that all the necessary rescue equipment is available and continue to improve it fuether. In the case of an accident, the amount of damage depends on the reaction time of units responsible for that. In order to make the response time as short as possible, AS Eesti Raudtee has signed a cooperation agreement with the Rescue Board and Emergency Response Center. Rescue arrengment allows the crews to react most trapidly, reach the scene and to carry out rescue operations. The team or repair men reaches the scene as soon as possible and, if necessary, help with rescue operations. After rescue, repairment works are started. Critical services and disaster management capacities are backed 24/7. All cases are properly resolved too. The company should continue its goods cooperation with current partners and sign a cooperation agreement with the Defense Forces in addition to that. AS Eesti Raudtee could also replace existing railway cranes, which would bring rescue capabilities to a new level.

Item Type: thesis
Advisor: Marius Kupper
Co-advisor: Martin Kuusk
Subjects: Transport > Rail transport
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Alisa Tšerepanova
Date Deposited: 07 Jun 2017 08:09
Last Modified: 30 Aug 2019 19:08
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2774

Actions (login required)

View Item View Item