TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Võimalused naastrehvide mõju vähendamiseks liikluses

Kiil, Robert (2017) Võimalused naastrehvide mõju vähendamiseks liikluses. [thesis] [en] Options to Reduce the Effects of Studded Tyres In Traffic.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (711kB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (40kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teema on „Võimalused naastrehvide mõju vähendamiseks liikluses“ Eesti liikluses sõitvatest sõidukitest 72% kasutavad talveperioodil naastrehve, mis on sõiduteedele koormav ning kiirendab oluliselt teekatte kulumist. Naastrehvide laialdane kasutus toob kaasa õhureostuse, mida enamasti on näha esimeste kuivade ilmade saabudes kevadeti. Kevadtolmus sisalduvad teekatteosakesed on inimtervisele kahjulikud. Naastrehvide negatiivsete mõjude vähendamiseks on mitmeid võimalusi. Lihtsaim viis oleks kiirusepiirangute karmistamine. Hetkel on Eesti maanteedel üldine kiirusepiirang 90 km/h, mille langetamine talveperioodiks 10 km/h võrra vähendaks naastrehvide mõju teekattele kuni 29% ning aitaks kaasa ka liiklusohutusele ja ökonoomsusele. Väiksemad liikumiskiirused julgustaks autojuhte kaaluma ka naastudeta talverehvide kasutamist. Naastrehvide osakaalu vähendamiseks ning maksutulu kogumiseks teederemondi tarvis tuleks kehtestada linnamaks või aktsiisimaks. Linnamaksu eeliseks on naastrehvide piiramine ainult suurlinnades, kus kõige suurem osa Eesti liiklusest toimub. Erinevalt aktsiisimaksu rakendamisest, jääksid linnade maksustamisel puutumata maapiirkondades elavad inimesed, kes liiklevad igapäevaselt madalama hooldetasemega teedel. Iga aastase naastrehvide põhjustatud täiendava teederemondi vajaduse kataks aktsiisimaks 12€ rehvi kohta. Kõige radikaalsem lähenemine probleemile oleks naastrehvide täielik keelustamine, mille puhul remonti vajavate teede pikkus väheneks 184,5 km võrra, kuid liiklusõnnetustega kaasnevad kulud suureneksid 692 784 eurot, sealhulgas hukkuks 1 inimene ja viga saaks 12. 34 Piirangute seadmisel ja maksude määramisel naastrehvidele on võimalusi mitmeid, kuid eesmärk peaks olema negatiivsete mõjude ja naastrehvide mõjude vähendamine, mitte saadavast maksutulust riigikassa täitmine. Antud teemat tuleks rohkem kajastada, teha teavitustööd naastrehvide kahjulikkusest teedele ja inimeste tervisele. Tutvustada autojuhtidele lamellrehvide positiivseid omadusi ja suunata rohkem autojuhte neid kasutama. Läbi riikliku teavitustöö ja propageerimise on võimalik inimeste tarbimisharjumusi muuta.

Abstract [en]

The topic of current thesis is „Options to Reduce the Effects of Studded Tyres In Traffic“. Of all vehicles on Estonian roads, 72% use studded tyres during the winter time. That puts a very large load on the roads and accelerates wear drastically. The widespread usage of studded tyres causes the air pollution, which is usually very obvious in the early spring, when the weather is dry for the first time. Spring dust that contains particles of roadsurface, is dangerous for the health of the people who inhale it. There are several possibilities to reduce the negative effects of the use of studded tyres. Simplest of which, would be to lower the speed limits. The current speed limit on Estonian highways is 90 km/h. Lowering the speed limit by 10 km/h during the winter time would reduce the wear to the road, caused by studded tyres, up to 29%. It would also have the positive side effects of added safety and more economical traffic on highways. In addition, smaller speeds would encourage drivers to consider using regular snow tyres. In order to reduce the share of studded tyres but also to collect tax for road repairs, a city tax or excise tax should be instated. The advantage of city tax would be that the use of studded tyres would be limited only in cities, where most of Estonian traffic is. Unlike excise tax, the instatement of city tax would not effect peole living in the country side, who use roads with a lower maintenance level daily. To cover the cost of additional road repairs due to the usage of studded tyres, an excise tax of 12 € per tyre would suffice. The most radical approach to the problem would be the total ban of studded tyres. In that case the total length of roads that need repair would be reduced by 184,5 km per year. But on the downside, the cost of traffic accidents would be increased by 692 784 € and one additional death with 12 more injured. 36 There are several possibilities to limit or tax the use of studded tyres, but the purpose should be the decrease of the share and negative effects of studded tyres not collecting money for the goverment. The subject should be covered more in order to reach the public. The negative effects to roads and health should be advertised. Also, the positive properties of studless snow tyres should be introduced to drivers to make people reconsider if the studded tyre really is the best choice. Through governmental propagation of discussion on the subject, it is possible to change the habits of the public.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Transport > Traffic management > Traffic safety
Transport > Traffic management
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Robert Kiil
Date Deposited: 07 Jun 2017 07:38
Last Modified: 30 Aug 2019 19:13
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2756

Actions (login required)

View Item View Item