TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Traktori MTZ roolisüsteemi ümberehitamine eritingimustes töötamiseks

Vaske, Kelvin (2017) Traktori MTZ roolisüsteemi ümberehitamine eritingimustes töötamiseks. [thesis] [en] Rebuilding the tractor's MTZ steering system in order to work in special conditions.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (23kB)
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (28kB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (465kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (39kB)

Abstract

Traktori roolisüsteemi ümber ehitamise tingis olukord, kus vana roolisüsteem ei suutnud enam sellega toime tulla. Probleemiks said varem paigaldatud tehase mõõdust palju laiemad rattad. Selle tulemusena muutus rooli keeramine kabiinist juhile raskemaks ja toimis katkendlikult. Lisaks oli probleemiks ka liiga suur roolilõtk ja selle reguleerimisel kiire taastekkimine. Erinevate viiside ja tehniliste lahenduste otsimisel ja analüüsimisel jõuti järeldusele, et uus süsteem tuleb ühe hüdrosilindriga lahendus. Selle lahenduse suurimaks positiivseks küljeks on lihtsus ja töökindlus. Kuna probleemiks oligi just orginaal roolivõimendi puhul väike tootlikkus ja seeläbi väike töökindlus. Töö eesmärgiks oli koostada uus roolisüsteem uute komponentidega. Uue süsteemi puhul keskenduti kõige rohkem just vastupidavusele. Selleks tehti kõikidele komponentidele tugevusanalüüs ja valiti ostutooted süsteemiga sobimaks. Selleks, et uus süsteem oma omadustelt kehvem ei tuleks, tehti orginaal roolivõimendiga enne ümberehitust mõned mõõtmised, et tulemusi uue lahedusega võrrelda. Ümberehituse käigus ei jäänud vanast roolisüsteemist alles ühtegi komponenti peale hüdraulika pumba. Ostutoodetena ei olnud võimalik leida hüdrosilindri kinnitust ja paralleelvarrast, mistõttu antud detailide projekteerimine oligi töö üks osadest. Projekteerimine teostati autori poolt, metalli lõikamise ja keevitamise teenus osteti sisse. Ka remonttööde ajaline planeerimine oli töö üks osast. Kuna sõiduk on talvisel hooajal igapäevaselt kasutusel raha teenimise eesmärgi vahendina, siis oli töö üks tingimustest traktori seisuaja minimaalseks viimine. Selleks pandi paika täpne tööde järjekord ja eesmärk oli tööd saada tehtud ühe nädalaga, mis ka õnnestus. Mõõtmiste tulemused analüüsiti ja tehti täpsed järeldused iseloomustamaks uut roolisüsteemi. Analüüs näitas, et töö õnnestus täiel määral ning kõik püstitatud eesmärgid said täidetud. Täidetud sai ka eesmärk eelarve piiridesse jäämisel. Ka klient, kes töö tellis jäi lõpptulemusega väga rahule. Vana lõtkuv roolisüsteem ehitati ümber uue ja kaasaegse lahenduse peale. Kuna traktorit on juba testitud ka töötingimustes, siis on selgeks saanud, et töö tegemine ja traktoriga sõitmine muutus juhi jaoks palju mugavamaks.

Abstract [en]

The upgrading of tractor steering system was necessary, due to the fact that old steering system could not longer manage it. The problem was previously mounted wider wheels. As a result of this, turning the steering wheel became harder and it worked intermittently. In addition, there were also problem with too big steering backlash. Different ways and technical solutions were analyzed. As a result of this, it was decided to solve the problem with hydraulic cylinder solution. This solution´s greatest advantages are the simplicity and reliability. The aim of this thesis was to put together a new steering system with new components. The new system mainly focused on reliability. In order to this, all components and connections were analysed. In order to have better system than before, some measurements were made with original system. Later these measurements were compared to new system. It was impossibe to find hydralic cylinder connection and tie rod as purchase part. Due to this, designing these parts was one part of this thesis. For more, one part of the work was planning a schedule for repair time. Because the tractor is being used in winter season in order to earn money. One of the work conditions was that it is essential to minimize the idle hours. In order to minimize the idle hours, a plan with accurate order of works was made and the aim of this was to get job done with one week, which also succeeded. The measurement results were analyzed and the findings were accurate to characterize the new steering system. The analysis showed that the theis fully successful and all aims were achieved. Also the client, who ordered the work, was very satisfied with the job result. Old backlashing steering system was rebuilt to modern solution. As a tractor has already been tested in operating conditions, it has become clear that the work of making a change was a good idea. Also for the tractor driver driving has become more comfortable.

Item Type: thesis
Advisor: Sten Soomlais
Subjects: Transport > Automotive engineering > Car construction > Special-purpose vehicles
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Kelvin Vaske
Date Deposited: 07 Jun 2017 07:08
Last Modified: 30 Aug 2019 19:20
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2750

Actions (login required)

View Item View Item