TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Väikehoone kohandamine sõiduautode kereremondiks

Kabrits, Antti (2017) Väikehoone kohandamine sõiduautode kereremondiks. [thesis] [en] Adaptation of a Small Building to Motor Car Body Repair Workshop.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (17kB)
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (20kB)
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (21kB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (81kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (37kB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada personaalsele suhtlemisele tugineva kereremondi/avariiremondi teenuseid osutava töökoja tasuvus. Samuti sooviti, et loodav töökoda pakuks kõrgtasemel, kvaliteetset ja kõige kiiremat teenust keretööde valmistamisel oma turusegmendis. Eesmärkide saavutamiseks analüüsiti võimalikku teenusevajatust, täpsustati potentsiaalne turumaht valitud teenuste kaupa, analüüsiti teenuste osutamiseks vajalikke tingimusi ja vahendeid, analüüsiti töökoha loomise asukohta ning arvutati välja loodava töökoja tasuvuse prognoos. Antud töö raames viidi esmalt läbi küsitlus 100 inimese hulgas. Tehtud küsitluse käigus selgus, et klientide jaoks on kõige olulisem töö kvaliteet. Samuti selgus uuringust, et kliente meelitaks loodavasse töökotta soodne tunnihind (24 eurot). Sõiduautode kereremondiks loodava töökoda asukoht jääb küll ametlikult Viimsi valda, kuid Lasnamäe linnaosast jäävad puudu vaid mõned kilomeetrid. Töö käigus selgus, et Viimsi vallas ei ole konkurents väga suur, kuid töökojale pakub suurt konkurentsi Lasnamäe linnaosas asuvad töökojad. Loodava töökoja eeliseks juba olemaolevate töökodade ees on soodsam teenuse hind ning nii eesti kui ka vene keele oskus. Lasnamäe linnaosas tegutsevate töökodade üheks suuremaks puuduseks on just eesti keele vähene oskus. Töökoja loomise üheks soodustavaks tingimuseks on kindlasti autori teadmised ning suur huvi loodava töökoja vastu, samuti ka rendilepingu tasu puudumine, mis säästaks suurtematest lisakuludest. Samuti selgus töös, et inimestel oli suur huvi loodava töökoja vastu. Probleemiks võib osutuda klientide vähesus algusaastatel, seetõttu ei soovi töö autor (ettevõtte omanik) võtta pangast laenu. Autor leiab, et ilma pangalaenuta on riskivabam ettevõttega alustada. Autor soovib vajamineva summa koguda iseseisvalt. Ettevõtte üheks eeliseks on kindlasti ka klaasfiibrist plastdetailide valmistamine, mis võib osutuda populaarseks. Tehtud uuringus selgus, et huvi klaasfiibrist plastdetailide valmistamise vastu oli suur. Töö käigus uuriti ka töökoja tasuvust. Selleks viidi läbi tasuvuse analüüs, mille käigus arvutati välja siseseadmete maksumused, töötajate palgad ning sellega seonduvad kulud. Samuti arvestati juurde ka hoonega seonduvad kulud (kommunaalid, rent ja kütmine) ning töökoja materjalikulud jpm. Arvutuste käigus selgus, et töökoja alustamiseks on vajalik summa 25 089,68 eurot, mis arvutuste kohaselt tasub ennast ära 29 kuuga. Töö tulemusena leiab autor, et ettevõtte loomine on keerukas ning aeganõudev protsess. Vältimaks läbikukkumist ja võlgu, soovitakse töökoda luua eelnevalt kõik protsessid hoolikalt läbi mõeldes. Autor leiab, et eduka ettevõtte loomiseks kulub kindlasti 1-2 aastat. Edasisteks uurimissuundadeks võiks olla liikluskindlustus kahjude käsitlemine, sertifikaadi saamine ja vajaliku tehnoloogia ostmine. Arengu jätkamiseks tuleks reklaamida ja näidata ettevõtet kvaliteetse ja usaldusväärsena. Peale seda on võimalik suurendada töömahte ja palgata juurde tööjõudu.

Abstract [en]

„Adaptation of a Small Building to Motor Car Body Repair Workshop“ The aim of this graduation thesis „Adaptation of a Small Building to Motor Car Body Repair Workshop“ is to analyse economic efficiency of the motor car repair workshop. The graduation thesis is composed of eight chapters, each of them dealing with different aspect of the field. Introduction describes the location of the workshop and the workshop itself at the moment and explains the plans of necessary changes. Firstly, a suitable location is found, and the objectives of the workshop are set up. The author wants to choose the workshop location carefully, because the area is quite risky to start a comapany. The market research and consumer survey were carried out to find out the best conditions for the location. On the second stage the appropriate tehnology and materials were chosen to start the business, therefore safety risks of working in a workshop were identified according to different stages. Finally, the author calculated the length of the payoff period and when the business will become profitable. In this part the options of financing the company are given. The main aim of the graduation thesis has been reached. The author suggests that workshop needs to get 25 089 euros for a start and it will become profitable in 29-month period. As a result of the work, the author finds that setting up a company is a difficult and time consuming process. To avoid failures and debts, it is recommended to think thoroughly through all the processes before creating the workshop. The author finds that to set up a successful company, it definitely takes 1-2 years. The directions for further research could be traffic insurance claims handling, obtaining a corresponding certificate and purchasing necessary tehnologies. To continue the development the company should need more advertising and show itself being of high quality and reliable. After that it is possible to increase the worksop capacity and hire more staff.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive engineering > Car maintenance, maintenance stations and equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Antti Kabrits
Date Deposited: 12 Jun 2018 08:02
Last Modified: 30 Aug 2019 19:12
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2719

Actions (login required)

View Item View Item