TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Veoautojuhtide ametikoolituse uurimus Eesti koolitajate näitel

Luht, Rene (2017) Veoautojuhtide ametikoolituse uurimus Eesti koolitajate näitel. [thesis] [en] Truck drivers’ occupational training on the example of Estonian educators..

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (914kB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (433kB)

Abstract

Transpordi-, logistika- ja tööstusettevõtete üheks jätkusuutlikkuse võtmeelemendiks on transpordi protsessi efektiivsus. Transpordi protsessi efektiivsuse määravad autojuhi teadmised ja oskused tulla toime tööülesannetega. Nende omandamiseks ja parendamiseks tuleb autojuhil läbida pädev ameti- või täiendkoolitus. Lõputöö eesmärgiks on uurida olemasolevat veoautojuhtide ametikoolitussüsteemi Eesti koolitajate näitel ja teha võimalike ettepanekuid olemasoleva süsteemi parendamiseks. Töö käigus käsitleti probleeme, mis tulenevad veoautojuhtide koolitamisest ja mis võivad mõjutada ametikoolituse kvaliteedi taset. Käesolevas lõputöös püstitatud probleem seisneb selles, et tänased veoautojuhi ametikoolituse koolitajad ei täida oma eesmärki koolitada pädevaid autojuhte. Veoautojuhi ametikoolituse protsess lähtub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2003/59/EÜ ja Eesti seadusandlusest. Ametikoolitus koosneb kahest etapis, millest autor keskendus oma töös perioodilistele täiendkoolitustele, tuginedes teoreetilisele taustale ning kasutades kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uurimismeetodite abil kogutud andmeid. Teoreetilise töö osas anti ülevaade Eesti ja Soome Vabariigi veoautojuhi ametikoolituse valdkonnast, käsitleti küsitluse, vaatluse ja intervjuude metoodikat. Tuginedes ekspert hinnangule on lõputöö empiirilises osas läbiviidud Eesti veoautojuhtide seas eriala teadmisi uuriv küsitlus, tutvuti läbi osalusvaatluse Eesti ametikoolitusasutustega ning uuriti läbi intervjuude koolituste lektorite seisukohti. Saadud tulemuste põhjal pakuti välja ettepanekud kolmele erinevale tasandile. Autor on arvamusel, et pakutavad ettepanekud on lähiaastatel teostatavad ning toovad tulevikus kasu nii koolitusasutustele, transpordi-, logistika- ja tööstusettevõtetele ning autojuhtidele läbi pädevate õppejõudude ja efektiivsete õppeprotsesside. Autor pakub välja, et antud ettepanekuid uurida edasi tulevastel diplomandidel.

Abstract [en]

A key element of sustainability in transport, logistics and industrial companies is the efficiency of the transportation process. The efficiency of the transportation process is affected by drivers’ knowledge and skills in coping with the tasks. To acquire and improve them, drivers should attend competent occupational trainings or refresher trainings. Occupational training is required from truck drivers who want to work for salary in the transport sector in the Estonian Republic and abroad. The truck driver’s occupation requires diverse skills and knowledge of the law. The aim of occupational training is to provide truck drivers with competent knowledge to perform their tasks. This final thesis aimed to study the existing occupational training system for truck drivers on the example of educators in Estonia, and make possible suggestions to improve it. The author studied the problems concerning truck drivers’ training, which may affect the level of quality of occupational training. The problem set in the thesis lies in the fact that today educators in occupational training do not fulfil their objective in training proficient drivers. The process of truck drivers’ occupational training is based on the European Parliament and Council Directive 2003/59 / EC and the Estonian legislation. The training consists of two phases, but the author of the thesis focused on periodic refresher trainings, on the basis of the theoretical background and the data collected, when using quantitative and qualitative research methods. The theoretical part of the thesis provided an overview of occupational training of truck drivers in Estonia and Finland, and the methods of survey, observation and interviews were described. Based on an expert assessment, in the empirical part of the thesis, the author carried out a survey among Estonian truck drivers to examine their occupation-based knowledge; through a participatory observation, 45 studied Estonian occupational training institutions; and through interviews investigated lecturers who organise trainings. Based on the results, suggestions were made for three different levels. The author is of the opinion that these suggestions are feasible in the coming years and will bring benefits to training institutions, transport, logistics and industrial businesses, as well as drivers, through competent educators and effective learning processes. The author believes future thesis defenders should further examine the suggestions made.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Co-advisor: Enno Lend
Subjects: Transport > Traffic management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Rene Luht
Date Deposited: 07 Jun 2017 12:15
Last Modified: 30 Aug 2019 19:37
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2696

Actions (login required)

View Item View Item