TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

OÜ Havi Logistics tarneplaani optimeerimine

Šiller, Kristi (2017) OÜ Havi Logistics tarneplaani optimeerimine. [thesis] [en] The delivery schedule optimization of Havi Logistics Ltd.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 8 May 2022.

Download (874kB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 8 May 2022.

Download (112kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on analüüsitud ettevõtte Havi Logistics OÜ kliendi Rimi Eesti Food AS logistika- ning muudatuste protsessi. Optimeerimiseks vajaminevaid andmeid koguti nii statistiliselt kui ka mittestruktureeritud kujul arvandmete, piirangute ja kliendi sisendite näol. Uue tarneplaani koostamiseks kaardistati tarneplaani hetkeolukord. Töö eesmärgiks oli välja töötada parim lahendus tarneplaanile säilitades ja parandades kulusäästlikkuse läbitud kilomeetrite arvelt ja klienditeenindustaset. Töö tulemusena töötati välja kolm stsenaariumit. Kuluefektiivsuse saavutamiseks on autor lähtunud kauplusepõhisest tarnete arvu ning veoringide optimeerimisest ning püüelnud ka kaubamahu ühtlustamisele, et tagada võimalikult väike kaubamahtude kõikumine nädalapäevade lõikes. Klienditeenindustaseme säilitamiseks on võetud arvesse kõiki formaadi sisendeid ja piiranguid, mis tagavad kliendi rahulolu. Antud lõputöös peab autor klienditeeninduse taseme all silmas vajalikku tarnesagedust kauplustele. Peamisteks järeldusteks on autor välja toonud efektiivsuse saavutamisel asjaolu, kus suurimate vahemaade puhul on mõistlik kasutada suurima mahutavusega veovahendit, mis on maksimaalse täituvusastmega, lisaks on saavutatud peamine võit tänu veoplaani planeerimise ülesandele, mis tagas kulusäästu kliendi soovide piires. Autor tegi järgmised ettepanekud paremaks ning efektiivsemaks optimeerimise protsessi läbiviimiseks tulevaste tarneplaanide koostamisel: · Täpsete kaubamahtude ning sesoonsuse prognoosimiseks vaadelda ja analüüsida aastaseid perioode; · Kaubamahust sõltuvalt muuta tarnesagedust, samas pidades silmas klienditeenindustaseme säilimist; · Optimaalseima tarneplaani loomiseks luua piirangute täpseim kaardistus. Töö tulemusena valmis edasiarendatud mudel tarneplaanide koostamiseks. Põhinedes läbiviidud optimeerimisele, jätkatakse projektiga samadel meetoditel, mida kasutati käesolevas töös ning rakendatakse neid järgmiste tarneplaanide uuendamisel. Ettevõttes on autori väljatöötatud mudel võetud kasutusele tarneplaanide koostamise tööriistana.

Abstract [en]

The topic of the thesis is „The delivery schedule optimization of Havi Logistics Ltd“. Havi Logistics Ltd has classified themselves as a comprehensive logistics service provider in the field of consumer goods – from inventory management to reverse logistics, in Estonia’s case from warehousing services. Havi corporation deals with restaurant, retail and petrol station chains’ (best known: McDonalds, Vapiano, BP petrol stations, OMV petrol stations, Rimi and Subway) logistics on a global level. Basically everything that is needed is done for the customer so they can focus only on their core business – sales. The aim of the thesis was to develop the best solution of the delivery schedule which meets the expectations of the customer Rimi Eesti Food PLC’s new format requirements and the costeffective view of the company. Three scenarios were developed in the thesis. The author has pointed out main conclusions for achieving effectivity, where in case of biggest distances it is reasonable to use the means of transport with the maximum capacity. In addition, the major victory has been achieved thanks to vehicle routing problem which ensured the cost savings within the customer’s expectations. To improve and optimize the efficiency of the next creations of delivery schedules, author made the following suggestions: · Monitor and analyze yearly periods for the precise amount of goods and for the seasonality forecast; · Change delivery frequency according to the volume change of the goods, while bearing in mind the preservation of the level of customer service; · Create the accurate mapping of constraints to create the most optimal delivery schedule. The result of the thesis is an advanced model to create delivery schedules. Based on the optimization carried out, the project is continued with the same methods which were used in this thesis and these are applied for the next creations of the delivery schedules. The model developed by author is applied in the company as a tool for delivery schedule creation.

Item Type: thesis
Advisor: Risto Valkenklau
Co-advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Tansport of goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kristi Šiller
Date Deposited: 07 Jun 2017 10:48
Last Modified: 07 Jun 2017 10:48
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2653

Actions (login required)

View Item View Item