TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Ümarpuitu riigist välja vedava ettevõtte jaoks optimaalseima logistilise lahenduse leidmine

Engso, Carolyn (2017) Ümarpuitu riigist välja vedava ettevõtte jaoks optimaalseima logistilise lahenduse leidmine. [thesis] [en] Finding the optimal logistic solution within Estonia for roundwood export.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] PDF (Lisa 4 ja lisa 5, lk 59) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (338kB)
[img] Microsoft Excel (Transpordimudel) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (33kB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (424kB)

Abstract

Uurimuse eesmärk on ümarpuitu Eestist välja vedava ettevõtte jaoks optimaalseima logistilise lahenduse leidmine. Selle jaoks uuris autor esmalt tarneahela kujundamise ja juhtimise kohta ning tegi selgeks, millistest osadest ümarpuidu Eesti-siseses tarneahelas esinevad muutuvkulud koosnevad. Seejärel uuriti läbi intervjuude ja hinnapäringute välja konkreetsed andmed. Töö praktilise poolena lõi autor nendele andmetele põhinedes Microsoft Exceli keskkonnas töövahendi, kuhu on koondatud uurimuse tulemusel saadud ümarpuidu ümberlaadimise ja maanteeveoga seonduvad kulud. Nende kulude hulka kuuluvad järgnevad kuluobjektid: ümarpuidu vedu raielangiäärsest vahelaost sadama territooriumil või selle lähedal asuvasse ladustamisplatsi; ümarpuidu ladustamine; ümarpuidu ümberlaadimine veokile ning selle vedamine ladustamisplatsilt sadamakaile; ümarpuidu lastimine sadamakail asuvalt veokilt laevale. Autor kasutas uurimuse läbiviimisel näitena RMK-d, kellelt pärineb suur enamus saadaval olevatest andmetest. Lisaks viidi läbi hinnapäringuid täiendavate andmete kogumiseks. Töös on käsitletud 11 Eesti sadamat – Sillamäe, Kunda, Muuga, Paldiski, Rohuküla, Heltermaa, Lehtma, Saaremaa, Roomassaare, Virtsu ning Pärnu sadamat. Kuna enamike sadamate kodulehtedel puuduvad laeva lastimisele, ümarpuidu ladustamisele ning selle veole laoplatsilt sadamakaile kehtestatud hinnad, on ümarpuidu välja saatmist alustaval ettevõttel äärmiselt aeganõudev kõikidest sadamatest hinnapäringute vasteid oodata. Lisaks vastete saamisele on vaja ka iga sadama kasutusega kaasnevad kulud kokku arvestada ning neid omavahel võrrelda, et leida sobivaim lahendus. Aja ja energia kokkuhoiuks, mis selle protsessi tarvis kuluks, on autori poolt loodud töövahend hea abiline, mis aitab ümarpuitu riigist välja vedavat ettevõtet esmase valiku tegemisel sobivaimat logistilist lahendust otsides. Autor viis töövahendi testimiseks läbi viis simulatsiooni, mille tulemusel ilmnesid ka mõned kitsaskohad. Ühe puudusena leidis autor selle, et mudel ei võimaldanud kasutajal valida seda, kui pikalt on soov sadama lähedal või sadama territooriumil asuval platsil puitu ladustada. Kalibreerimise käigus lisas autor antud funktsiooni töövahendile. Tulenevalt piirangutest töövahendi funktsionaalsusele koostas autor eraldiseisva sadamate võrdlustabeli, mis on töövahendile käepikenduseks. Sealt on kasutajal võimalik kontrollida erinevaid sadamate lisatingimusi, nagu näiteks kas sobivas suuruses laeva on võimalik antud sadamas teenindada, kas sadama territooriumil on võimalik soovitud mahus puitu ladustada ning kas laadimiseks vajalik varustus on sadamas olemas. Uurimise tulemusel selgus, et kõige rohkem võimalusi ümarpuidu saatmiseks pakuvad Sillamäe ja Muuga sadamad, mis on ühtlasi Eesti ainsad konteinerterminali omavad sadamad. Lisaks on mõlemasse sadamasse võimalik ümarpuitu lisaks veokitele ka ronginga saata. Süvasadamaid, mis võimaldavad keskmisest suuremaid laevasid teenindada, on Eestis neli: Sillamäel, Muugal, Paldiskis ning Saaremaal. Ümarpuidu transpordikulud moodustavad puidu müügihinnast väga suure osa. Puitu riigist välja saatvate ettevõtete jaoks on seega äärmiselt oluline teha omalt poolt kõik selleks, et logistikakulusid kokku hoida. Veokaugus võib aga soodsaima logistilise lahenduse otsinguil olevat ettevõtet eksitada, kuna Eesti sadamates kehtivad teenuste hinnad võivad üksteisest üpriski palju erineda. Omamata täielikku ülevaadet kõikide saadaval olevate võimaluste kohta võib parim lahendus märkamatuks jääda. Töövahendit veelgi täiustades ja täpsemaks muutes on sellel potentsiaali olla iga alustava ja juba toimiva ettevõtte jaoks hea abiline logistilist lahendust puudutavate otsuste langetamisel.

Abstract [en]

Today, timber management e.g. logging is becoming more and more topical subject in Estonia. It is mainly the result of increasing volumes of roundwood being shipped behind the sea without creating additional value. It is also the huge clearcutting areas besides local roads, making well known places look unfamiliar, that affect people and raise controversy. Hand in hand with the emotional factor comes the financial one as well. It is known that roundwood transportation is not cheap, and since the volumes go up, every penny saved from each cubic meter of timber carried makes increasingly bigger difference for exporters. The aim of this thesis was to find the optimal logistical solution within Estonia, that the roundwood exporters can take into consideration in making operational choices, especially when it comes to choosing the appropriate port of dispatch. In order to begin the research, the author first searched for information about a theoretical backround of supply chain management and cost management in a roundwood supply chain. It was decided then to base the research upon the data provided by the State Forest Management Centre in Estonia a.k.a RMK. The choice was made due to the fact that RMK manages forests all over Estonia and has more experience and information in that field than any private enterprise in Estonia. Due to the fact that the vast majority of Estonian border consists of a coastline along the Baltic sea, there are around 200 ports all over the country, 27 of which can be used for freight. In this thesis, the 11 largest and most popular ports suitable for roundwood transportation were compared to offer the optimal logistic solution for roundwood exporters. In order to provide the results to the user as conveniently as possible, the author created a tool in a Microsoft Excel spreadsheet. The tool has four main functions, that allow the user to choose the roundwood volume, forest area of origin, Incoterms delivery clause and period of storage. After the variables are fixed, the tool calculates total costs for all 11 ports. These costs include: road transport from the cutting area to the storage area located close to the port; the storage of roundwood for a specified period of time; reloading the wood onto a truck and carrying it to the wharf alongside a freighter; loading the wood from the truck to the freighter. In order to make sure the tool provides the value expected, five simulations were conducted, creating different realistic situations. After the simulations were carried out, calibration of the tool was made in order to add functions and improve the efficiency. The tool shows itself to be a great resource of all the information needed if making a decision about which port to use for roundwood export. It gives the exporter a wider view of the biggest ports in Estonia and makes it easier to make assumptions on which one to use. The truth is though, that in real life, all rates and costs are negotiable and depend on large number of different factors. Therefore the values provided by the tool are accurate when used by RMK itself. Otherwise they may differ from the costs that private enterprises would actually carry. In order to adjust the tool to be more precise when it comes to all kinds of different exporters, further research would have to be made to aquire more details from port operators and service providers through price inquiries. More exporters would also have to be interviewed to get a clear picture about the way agreements are made between exporters and port operators on a daily basis.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and supply chain management > Supply chain management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Carolyn Engso
Date Deposited: 07 Jun 2017 10:46
Last Modified: 30 Aug 2019 19:22
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2649

Actions (login required)

View Item View Item