TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Ekspedeerija tööaja profiil rahvusvahelises ekspedeerimisettevõttes

Kolk, Magnus (2017) Ekspedeerija tööaja profiil rahvusvahelises ekspedeerimisettevõttes. [thesis] [en] Freight Forwarder’s Working Time Profile on the Example of an International Freight Forwarding Company.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Ekspedeerijal tuleb oma töös vastu võtta ridamisi otsuseid, mis on talle määratud õiguste-kohustuste raamistikus. Selle eelduseks on tema kogemused, teadmised, intuitsioon ja piisav info ning väljundiks otsus ja vastutus. Seega loob ekspedeerija väärtust, võttes vastu põhjendatud otsuseid. Mida kõrgem on tema kompetents, seda majanduslikult tasuvamaid otsuseid suudab ta vastu võtta. Olulisteks mõjuriteks on kvaliteetne info ja oskuslikult planeeritud tööaeg. Ekspedeerija tööaeg koosneb suures pildis kahest komponendist: mittetootlik ja tootlik tööaeg, mis omakorda jaguneb väärtust lisavateks ehk operatiivseteks tegevusteks, mida saab ettevõtte väärtusahela põhjal kirjeldada peamiste tegevustena, ja väärtuse loomist toetavateks ehk administratiivseteks tegevusteks, mis kajastuvad väärtusahelas toetavate tegevustena. Käesolev uurimus keskenduski peamiselt operatiivsete ja administratiivsete tegevuste ning mittetootliku aja jagunemisele ning selle põhjustele ekspedeerija töös. Töö teises pooles lahkas autor nimetatud ekspedeerimistegevusi ehk ekspedeerija ametikohustusi. Aluseks võttis ta ühe ekspedeerimisettevõtte ametijuhendi ja ekspedeerija kutsestandardi. Lisades sinna juurde veel nüansid ühest varasemast analoogse ettevõtte põhjal koostatud uurimusest, oli võimalik ettevõtte ekspedeerija ametiülesanded paigutada väärtusahelasse. Seejärel osutus võimalikuks identifitseerida, kuidas näeb välja tööülesannete ajaline jagunemine. Lisaks koostas autor varasema uurimuse põhjal saadud andmetest algse töökohustuste jaotamise mudeli, mis andis esmase hinnangulise ülevaate olukorrast ettevõttes. Peamise andmekogumismeetodi, vaatluse, raames viis autor samas ekspedeerimisettevõttes läbi järjestikku 15 vaatlusepisoodi, mis jagunesid päeva lõikes võrdselt kolmeks perioodiks ja iga episood leidis aset erineval nädala- ja kalendripäeval. Sellega tagas autor piisavalt objektiivsed tulemused, mille põhjal paikapidavaid järeldusi teha. Järgmisena analüüsis autor igat töökohustust kogu tööpäeva ja ka teiste perioodide suhtes. Kokkuvõttes olid tulemused väärtusahela seisukohta toetavad, mis tähendab, et ettevõttes on põhirõhk asetatud peamistele ehk väärtust loovatele 52 tegevustele. Vaatlusandmete ja teoreetilise tausta koosmõjul koostas autor ekspedeerija töökohustuste jaotamise parandatud mudeli, mis erines eelpool mainitud mudelist oluliselt, kajastades ettevõttes praegu reaalselt eksisteerivat olukorda. Vaatlustulemuste koondamise ja nende ekspedeerija täistööpäevale jaotamise käigus koostas autor ekspedeerija tööaja profiili, mis on kogu eelneva uurimuse tulem. See on etapp, kuhu autor oli plaaninud jõuda uurimustulemustega, vastates mõlemale uurimisküsimusele. Lisaks pakkus autor välja olukorra parendamiseks ettepanekud, mis tulenesid uurimuse käigus kogutud ja fookusgrupi kinnitatud tähelepanekutest. Ekspedeerija tööaja profiil esindab rahvusvahelise ekspedeerimisettevõtte ekspedeerija tööaja jagunemist, mis annab ülevaate ekspedeerija osalusest veoprotsessis. Tulemusi saab rakendada sarnaste kohustuste-õiguste raamistikus töötavate ekspedeerimismudelitega ettevõtetes.

Abstract [en]

Freight forwarding has become a genuine part of transportation. Even clients who are not familiar with the field know excactly who to approach concerning their transport inquiries. Although freight forwarder does not manage the cargo physically, is he or she always excpected to take responsibility for it. Time is very valuable in the transport suply chain and it can be linked directly to monetary resoruces. So the use of time must be taken to optimum. Usually, when this topic is investigated, the emphasis is put on process optimization. But next to optimized process, there is always human factor, which must be optimized aswell. Therefore the author of this thesis finds it essential to study freight forwarder's participation in the transportation process, not the transportation process itself. It is possible investigate forwarder’s participation in process in a freight forwarding company. Thus the problem, which concerns the author most, is that an international freight forwarding company is not aware how freight forwarder’s office hours are divided between forwarder’s tasks. The main objective of the thesis is to create a working time profile regarding freight forwarder’s use of time. The author uses both the qualitative and quantitive research methods to reach the main goal. Primary method for data collection is natural observation. During the research, the author divides company’s freight forwarder tasks on the basis of Michael E Porter’s value chain, so he can distinguish which tasks are value adding and which are not. Next it is necessary to observe freight forwarders, to determine how tasks are temporally divided. Follwing compilation of the observation results shows that 47 per cent of the working time the freight forwarder is engaged in value adding assignments and around 38 per cent of office hours the forwarder is engaged in activities that support value creation. Also, the author finds out that the freight forwarder is unproductive 15 per cent of the working time. After deducting time, which is 54 essential to take break from working with computer screen (10 per cent of the computer working time), the real unproductive time proves to be around 5 per cent. Finally, the author summarizes the total time of the observations and adjusts it on an eight-hour workday for a single freight forwarder. It means that the author creates working time profile and offers suggestions mainly how to reduce support activities and unproductive time in freight forwarder’s work. Obtained results can be used in case of any freight forwarding company, which operates within the framework of similar working pattern.

Item Type: thesis
Advisor: Janno Jelizaveta
Co-advisor: Uibo Janar
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and supply chain management > Transport systems and forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Magnus Kolk
Date Deposited: 07 Jun 2017 10:15
Last Modified: 30 Aug 2019 08:40
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2640

Actions (login required)

View Item View Item