TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

SA Viljandi Haigla jäätmekäitlusteenuse arvete analüüs

Terasmaa, Hans (2017) SA Viljandi Haigla jäätmekäitlusteenuse arvete analüüs. [thesis] [en] Cost Analysis for Viljandi Hospital Waste Management Services.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (20kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli analüüsida SA Viljandi Haiglas tekkinud jäätmete koguseid ja jäätmete eest makstud tasusid aastatel 2013-2015. SA Viljandi Haigla on maakonna suurim haigla ja see on ainuke haigla Eestis, kus pakutakse sõltuvushaigetele rehabilitatsiooniteenust. SA Viljandi Haigla põhihoone on üheksa korruseline ja asutuses töötab ca 780 inimest, voodikohti on 220 ja psühhiaatria kliinikus 240. Päevaravi ravijuhte on keskmiselt 1000 aastas ning ambulatoorset ravitegevust pakutakse keskmiselt 77 000 visiiti aastas. Kuna tegemist on suure haiglaga, tekib seal palju nii tervishoiuasutusele spetsiifilisi jäätmeid kui olmejäätmeid. SA Viljandi Haigla annab tekkinud jäätmed üle kolmele jäätmekäitlusteenust pakkuvale ettevõttele. Tervishoiuasutuse spetsiifilised jäätmed antakse üle Tartu Ülikooli Kliinikumile ja AS Epler&Lorenz´ile. Jäätmed antakse üle vastavalt Eesti riigis kehtivatele seadustele. Olmejäätmete äraveo teenust pakub AS Eesti Keskkonnateenused, kes on Viljandi linnas korraldatud olmejäätmete veo hanke võitja. Olmejäätmete konteinereid tühjendatakse peamajas ja Jämejala psühhiaatriaosakonnas kolm korda nädalas. Tartu Ülikooli Kliinikumi antakse jäätmeid üks kord nädalas. AS Epler&Lorenzi minevad jäätmed hoiustatakse sügavkülmas selleks ette nähtud ruumis ja antakse üle vastavalt vajadusele. SA Viljandi Haigla poolt saadud saatekirjade ja arvete analüüsist selgus, et meditsiinijäätmete kogused on vähenenud, aga käitlemise eest makstud tasud on suurenenud. Nakkusohtlike jäätmete üleandmise hindasid analüüsides selgus, et aastal 2013 maksis 1 kg nakkusohtlike jäätmete üleandmine 1.07 eurot, aastal 2014 oli see summa 1.16 eurot ja aastal 2015 1.35 eurot. Nakkusohtlike jäätmete kogused on võrrelduna 2013 ja 2015 aastat vähenenud. Aastal 2013 oli üleantud jäätmete kogus ca 5000 kg, kuid 2015. a 4578 kg. AS Epler&Lorenz´isse on kolme aasta jooksul enim viidud jäätmeid koodiga 180103 (ca 1200 kg) ehk need on enamasti patoloogilised jäätmed operatsiooni, lahangu või meditsiinilise protseduuri käigus 25 kogutud kehavedelikud, kehavedelike proovikonteinerid, kehavedelikega küllastunud (tilkuvad) materjalid, inimveri jmt Kõige vähem tekib nii olmejäätmeid kui meditsiinijäätmeid suvekuudel, kuna siis on enamasti nii haigla personalil kui ka haigla klientidel puhkuste ajad. SA Viljandi Haigla meditsiinijäätmete sortimine toimib hästi, kuid olmejäätmete sortimisel tuleks teha parendusi. Haiglas tekkivatest olmejäätmetest suur osa on puhtad pakendid, mis tuleks eraldi koguda ja jäätmekäitlejale üle anda edasiseks materjali käitluseks. Patsientide ravimisel kasutatakse enamasti ühekordseid tarvikuid, mis kõik on steriilselt pakendatud. Kui SA Viljandi Haigla suudaks juurutada pakendite eraldi kogumist võiks selle arvelt saavutada eeldatavalt ka kokkuhoiu olmejäätmete äraveo teenuse hinnalt. Hetkel tasub SA Viljandi Haigla olmejäätmete äraveo eest ca 2500 eurot iga kuu.

Abstract [en]

Viljandi Hospital is the largest hospital in Viljandi County and the only hospital in Estonia that provides rehabilitation for addiction sufferers. Since it is a large hospital, it produces a large quantity of municipal waste, as well as typical waste for a medical facility (pharmaceutical left overs, infectious waste, sharp objects, etc.). The service provider for municipal waste is Estonian Environmental Services. Medical waste is handled by Tartu University Hospital and AS Epler&Lorenz. This thesis analyses the amount of waste produced and the cost of handling it in Viljandi Hospital from 2013 to 2015. The data, waybills and invoices from service providers used for analysis were obtained from the manager of Viljandi Hospital Financial Department. The analysis of the waybills and invoices shows a decline in the quantity of medical waste and increase in the handling costs. The cost for 1 kg of infectious waste in 2013 was 1.07 EUR, 1.16 EUR in 2014 and 1.35 EUR in 2015. The quantity of infectious waste was reduced between 2013 and 2015. In 2013 a total of 5000 kg of waste was produced, in 2015 it was 4578 kg. The least amount of waste is created in the summer months, because most personnel and also potential hospital clients have holidays. In general waste management in Viljandi Hospital is functioning well. Improvements should be made in the sorting of municipal waste. The use of medical supplies creates a lot of left over packaging that is clean and could easily be recycled. If this packaging was collected separately then the price of waste management services, which at the moment is about 2500 EUR/month, could easily be reduced.

Item Type: thesis
Advisor: Monica Vilms
Subjects: Technoecology
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management
Depositing User: Hans Terasmaa
Date Deposited: 12 Jun 2017 10:52
Last Modified: 31 Aug 2019 08:27
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2608

Actions (login required)

View Item View Item