Test

Kontrollige ennast kontrollküsimuste abil

Mitme-valitavaga test

Dokumendisüsteemi moodustavad:

dokumendid

dokumendihalduses kasutatav tarkvara

dokumendisüsteemi kasutajad

dokumentide haldamise toimingudTõene / Väär küsimus

Dokumendisüsteemi kasutajad on organisatsiooni töötajad, kes haldavad dokumente.

Tõene Väär
Täida lüngad

 

on dokumendihalduse alusdokument, millega saab  planeerida ja ohjata dokumentide tervet elukäiku.

  
Täida lüngad

on määratud dokumentide registreerimise kord.

  
Täida lüngad

Mis õigusaktist tuleb asjaajamiskorra koostamisel lähtuda?

Vastus:

  

Kus registreeritakse organisatsiooni dokumente?

dokumendihaldussüsteemis

dokumendisüsteemis

ei registreerita dokumente


Tõene / Väär küsimus

Asjaajamiskord kehtestatakse (kinnitatakse) organisatsiooni juhi käskkirjaga.

Tõene Väär
Täida lüngad

 Mis dokumendis määratakse dokumentide allkirjastamise kord?

Vastus:

  
Mitme-valitavaga

Asjaajamisperioodiks võib olla:

kalendriaasta;

õppeaasta;

majandusaastaLitsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License