Organisatsiooni dokumendisüsteemi alusdokumendid

Tegevus

Tehke selgeks asjaajamiskorra koostamise protsess, teemad, struktuur.

Enesekontrolliks tehke läbi test ja iseseisev töö.

Organisatsiooni dokumendi- ja arhiivihalduse tagamiseks on oluline kehtestada järgmised alusdokumendid:

1. asjaajamiskord 

2. dokumentide loetelu/liigitusskeem.

 

 

.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License