Kasutatud allikad

  1. Kõrven, Tiiu-Reet. (2006). Dokumendihaldus. Tln: Kirjastus Külim, 304 lk.
  2. Pille Noodapera, Tarandi, Tuuli. Vares, Hanno. Dokumendi- ja arhiivihaldus. (2009) Rahvusarhiivi juhis, 75 lk.
  3. Arhiivieeskiri. Vabariigi Valitsuse määrus nr 181. (2011). Riigi Teataja I, 2011, 229
  4. Asjaajamiskorra ühtsed alused. Vabariigi Valitsuse määrus nr 80. (2001). Riigi Teataja. RT I, 2012, 7
  5. Õppematerjalis olevate skeemide, foto autor on Helina Prints.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License