Iseseisev töö

Iseseisev töö

Büroo AS

DOKUMENTIDE LOETELU

Sarja tähis

Sarja pealkiri

Funktsioon/Allfunktsioon

Säilitustähtaeg

 

Struktuuriüksus/Töötaja

Juurdepääsupiirang

Teabekandja

Märkused

1. ASUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE

1.1 Juhtimine

 1.1-1

 Üldtegevuse käskkirjad

 alatine

 Personaliosakond

 

 DHS

 

 ....

 ......................

 ...........

 ..........................

 

 

 

 

Koostage dokumentide loetelu tabelvormingus, vt näidist.

Lisage funktsioon, allfunktsioon, sarja tähis, sarja pealkiri, säilitustähtaeg, vastutaja, jm andmed, täpselt need andmed, mis on harjutuses kirjas.

* Kui ei ole lisatud andmeid, jätate tabelis lahtrid tühjaks.

 Funktsioon: Asutuse töö korraldamine

Allfunktsioon:  Juhtimine

Sarjad:

Üldtegevuse käskkirjad. Säilitustähtaeg: alatine. Vastutaja Personaliosakand. Teabekandja: DHS (dokumendihaldussüsteem)

Nõukogu koosolekute protokollid ja otsused. Säilitustähtaeg:  alatine. Vastutaja: Juhiabi. Teabekandja: DHS (dokumendihaldussüsteem)

Kirjavahetus üldküsimustes. Säilitustähtaeg: 5 aastat. Vastutaja: Teabekandja: DHS Vastutaja: Juhiabi

Nõukogu koosolekute protokollid. Säilitustähtaeg: alatine Teabekandja DHS. Juurdepääsupiirang: AK ((asutusesiseseks kasutamiseks) , AvTS § 35 lg 2 p 2

 

Funktsioon:  Personalitöö korraldamine

Sarjad:

Personalikäskkirjad . Säilitustähtaeg 50 aastat. Teabekandja: P, DHS Vastutaja: Personalitalitus

Personalikorraldused. Säilitustähtaeg 10 aastat: Teabekandja: P, DHS Vastutaja: Struktuuriüksuse juhid Juurdepääsupiirang AK AvTS § 35 lg 1 p‑d 11, 12, § 40 lg 3

Töötajate isikutoimikud. Säilitustähtaeg 50 a pärast töölepingu lõpetamist. Teabekandja: P Juurdepääsupiirang AK (asutusesiseseks kasutamiseks)  AvTS § 35 lg 1 p‑d 11, 12, § 40 lg 3

 

Funktsioon:  Majandustegevuse korraldamine

Allfunktsioon

Raamatupidamise korraldamine

Sarjad:

Palgalehtede alusdokumendid:  Säilitustähtaeg 7 a. Teabekandja: P (paberil) Vastutaja: Raamatupidamine Juurdepääsupiirang: AK,  /

AvTS § 35 lg 1 p‑d 11, 12, § 40 lg 3  

Töövõimetuslehed. Säilitustähtaeg 7 a. Teabekandja: P (paberil) Vastutaja: Raamatupidamine. Juurdepääsupiirang AK,

AvTS § 35 lg 1 p‑d 11, 12, § 40 lg 3 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License