Iseseisev töö

Koostage asjaajamiskorra sisukord kasutades etteantud teemasid (iga sõna lohistage eraldi lahtrisse).

Dokumendiregistrisse kantavad andmed, Saabuvate dokumentide ringlus, Sisedokumentide ringlus, Registreerimise üldnõuded

Dokumendiplangid ja dokumendivormid, Dokumentide koostamine ja vormistamine, Normatiivne keskkond, Sideandmed, Väljasaadetavate dokumentide ringlus,

Protokoll, Käskkiri, Korraldus, Akt, Kiri, E-kiri, Garantiikiri, Volikiri, Tõend, Teatis, Leping, Asjaajamise korraldamine ja vastutus, Dokumendi lahendamise tähtajad

Dokumendi vastuvõtmine, esmane läbivaatamine, täitmisele suunamine, Dokumendi lahendamise tähtajad, Dokumentide väljasaatmine, Dokumentide allkirjastamine, Dokumentide kooskõlastamine, kinnitamine, Pitsatid, nende hoidmine ja kasutamine, Dokumentide hoid, Dokumentide loetelu koostamine, Dokumentide liigitusskeemi koostamine

Täida lüngad

Lohistage asjaajamiskorra sisukorda iga sõna eraldi lahtrisse

Dokumendiregistrisse kantavad andmed, Saabuvate dokumentide ringlus, Sisedokumentide ringlus, Registreerimise üldnõuded

Dokumendiplangid ja dokumendivormid, Dokumentide koostamine ja vormistamine, Normatiivne keskkond, Sideandmed, Väljasaadetavate dokumentide ringlus,

Protokoll, Käskkiri, Korraldus, Akt, Kiri, E-kiri, Garantiikiri, Volikiri, Tõend, Teatis, Leping, Asjaajamise korraldamine ja vastutus, Dokumendi lahendamise tähtajad

Dokumendi vastuvõtmine, esmane läbivaatamine, täitmisele suunamine, Dokumendi lahendamise tähtajad, Dokumentide väljasaatmine, Dokumentide allkirjastamine, Dokumentide kooskõlastamine, kinnitamine, Pitsatid, nende hoidmine ja kasutamine, Dokumentide hoid, Dokumentide loetelu koostamine, Dokumentide liigitusskeemi koostamine

Üldosa

Dokumentide koostamine ja vormistamine

Dokumendiringluse korraldamine

Dokumentide registreerimine

Dokumentide menetlemine

Dokumentide hoidmine

 

 

 

 

  

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License