Dokumendihalduse alusdokumendid

Õpiobjekti eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised organisatsiooni dokumendisüsteemi moodustamisest ja alusdokumentide koostamise põhimõtetest.

Õpiobjekt sihtgrupp: Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilased

 Õpiväljundid:

  • saab aru organisatsiooni dokumendisüsteemi moodustamisest;
  • teab organisatsiooni asjaajamiskorra koostamise põhimõtteid;
  • teab organisatsiooni dokumentide loetelu/liigitusskeemi koostamise põhimõtteid.

 Õpiobjekti läbimiseks kulub 4 akadeemilist tundi.

 Edu õpiobjekti läbimisel

 

Helina Prints

 

              

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License